การบุกครองเกาหลีของญี่ปุ่น (ค.ศ. 1592–98) - ภาษาอื่น ๆ