รยู ซ็อง-รย็อง

(เปลี่ยนทางจาก ยู ซองลยอง)

รยู ซ็อง-รย็อง (เกาหลี류성룡; ฮันจา柳成龍; อักษรโรมัน: Ryu Seong-ryong; พฤศจิกายน ค.ศ. 1542 – พฤษภาคม ค.ศ. 1607) เป็นข้าราชการและราชบัณฑิตแห่งราชวงศ์โชซ็อนของเกาหลี ดำรงตำแหน่งหลายอย่าง รวมถึงตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีเมื่อ ค.ศ. 1592 ทั้งยังเป็นสมาชิกกลุ่มชาวบูรพา (동인) และเป็นสาวกของอี ฮวัง (이황)