ไดเมียว (ญี่ปุ่น: 大名โรมาจิdaimyō) (แปลว่า มูลนาย) นั้นเป็นตำแหน่งเจ้าเมืองที่มีความสำคัญรองลงมาจากโชกุนและไดเมียวจากหลายตระกูลก็ได้เป็นโชกุนในเวลาต่อมา พวกตระกูลที่มีฐานะเป็นไดเมียวเรียกกันว่า โคตรตระกูล

แผนที่ของดินแดนไดเมียวยุคเซ็งโงกุในช่วงปีแรกของยุคเก็นกิ (ค.ศ. 1570)