อาณาจักรชิลลา (เกาหลี: 신라; ฮันจา: 新羅, 57 ปีก่อนคริสต์ศักราช — ค.ศ. 935) เป็นหนึ่งในอาณาจักรยุคสามราชอาณาจักรเกาหลีสถาปนาโดยพระเจ้าฮย็อกกอเซ เมื่อ 57 ปีก่อนคริสตกาล (พ.ศ. 486) ซึ่งอาณาจักรชิลลาเกิดจากการรวมตัวกันของอาณาจักรจินฮันกับชนเผ่าต่าง ๆ ทำให้อาณาจักรเติบโตขึ้นแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นอาณาจักรชิลลา อาณาจักรชิลลาต้องทำสงครามกับอีก 3 อาณาจักรใหญ่คืออาณาจักรโคกูรยอ อาณาจักรแพ็กเจ และอาณาจักรคายา อยู่นานกว่า 500—600 ปีก่อนที่พระเจ้ามุนมูกษัตริย์องค์ที่ 30 แห่งอาณาจักรชิลลาซึ่งครองราชย์ระหว่าง ค.ศ. 661—681 จะสามารถรวบรวมแผ่นดินได้สำเร็จด้วยการกลืนโคกูรยอและแพ็กเจเข้าเป็นส่วนหนึ่งของชิลลาก่อนที่จะถูกโค่นอำนาจลงในปี ค.ศ. 935[1]

ชิลลา

신라 (新羅)
57 ปีก่อนค.ศ.–ค.ศ. 935
ของชิลลา
ตราแผ่นดิน
อาณาจักรชิลลาในช่วงที่รุ่งเรือง ค.ศ. 576
อาณาจักรชิลลาในช่วงที่รุ่งเรือง ค.ศ. 576
เมืองหลวงคยองจู
ภาษาทั่วไปภาษาชิลลา
(ส่วนหนึ่งของ ภาษาเกาหลีโบราณ)
ศาสนา
พระพุทธศาสนา, ลัทธิขงจื๊อ, ลัทธิเต๋า, ลัทธิเชมันแบบเกาหลี
การปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชย์
กษัตริย์ 
• 57 ปีก่อนค.ศ. - ค.ศ. 4
ฮย็อกกอเซ
• ค.ศ. 540-576
จินฮึง
• ค.ศ. 632-647
ซอนด๊อก
• ค.ศ. 654-661
มูยอล
• ค.ศ. 661-681
มุนมู
ยุคประวัติศาสตร์โบราณ
• สถาปนาอาณาจักร
57 ปีก่อนค.ศ.
• การรับ ศาสนาพุทธ
ค.ศ. 527
• การรบของ พระเจ้าจินฮึง
ค.ศ. 551-576
ค.ศ. 676-935
• ถูกผนวกเข้ากับราชวงศ์โครยอ
ค.ศ. 935
ก่อนหน้า
ถัดไป
สมาพันธรัฐจินฮัน
อาณาจักรโคกูรยอ
อาณาจักรรวมชิลลา

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้