พระเจ้าฮย็อกกอเซแห่งซิลลา

พระเจ้าฮย็อกกอเซแห่งซิลลา (박혁거세; 69 ปีก่อนคริสตกาล-ค.ศ. 4) เป็นปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรซิลลา หนึ่งในสามก๊กแห่งเกาหลีมีพระนามเดิมว่า "พัก ฮย็อกกอเซ" โดยเป็นบรรพบุรุษของตระกูลพักในเกาหลีตามตำนานเล่าว่าประสูติจากไข่เมื่อ 69 ปีก่อนคริสตกาล (พ.ศ. 474) ในสมัยอาณาจักรโชซ็อนโบราณ และเมื่อ 57 ปีก่อนคริสตกาล (พ.ศ. 486) ขณะพระชนม์เพียง 12 พรรษาหัวหน้าชนเผ่า 6 เผ่าใหญ่ที่อยู่ภายใต้อำนาจของอาณาจักรจินฮันได้มาสวามิภักดิ์และขอร้องให้พระองค์ขึ้นเป็นผู้นำอาณาจักรชิลลาจึงถือกำเนิดขึ้นโดยอาณาจักรชิลลามีเมืองหลวงอยู่ที่เมือง คย็องจู โดยเมื่อ32 ปีก่อนคริสตกาล (พ.ศ. 511) พระเจ้าฮย็อกกอเซทรงมีบัญชาให้สร้างพระราชวังหลวงขึ้นภายในเมืองคย็องจูเมืองหลวงของอาณาจักร

พระเจ้าฮย็อกกอเซแห่งซิลลา
พระราชาแห่งชิลลา
ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรซิลลา
ครองราชย์486 - 547
ก่อนหน้าไม่มี
ถัดไปนัมแฮ
ประสูติ474
สวรรคต547
คู่อภิเษกพระมเหสีอัลย็องบูอิน
พระราชบุตรองค์ชายนัมแฮ
องค์ชายช็องพย็อง
องค์ชายพัก มิน
พระนามเต็ม
พัก ฮย็อกกอเซ
ราชวงศ์ราชวงศ์ชิลลา
พระราชมารดาพระพันปีซาโซบูอิน
ช่วงเวลา
กษัตริย์เกาหลี

ชิลลา
(ก่อนรวมแผ่นดิน)

 1. ฮย็อกกอเซ 57 ปีก่อนคริสตกาล – 4
 2. นัมแฮ 4 – 24
 3. ยูรี 24 – 57
 4. ทัลแฮ 57 – 80
 5. พาซา 80 – 112
 6. จีมา 112 – 134
 7. อิลซ็อง 134 – 154
 8. อาดัลลา 154 – 184
 9. พ็อลฮยู 184 – 196
 10. แนแฮ 196 – 230
 11. โจบอน 230 – 247
 12. ช็อมแฮ 247 – 261
 13. มีชู 262 – 284
 14. ยูรเย 284 – 298
 15. คีริม 298 – 310
 16. ฮึลแฮ 310 – 356
 17. แนมุล 356 – 402
 18. ซิลซ็อง 402 – 417
 19. นุลจี 417 – 458
 20. จาบี 458 – 479
 21. โซจี 479 – 500
 22. จีจึง 500 – 514
 23. พ็อบฮึง 514 – 540
 24. จินฮึง 540 – 576
 25. จินจี 576 – 579
 26. จินพย็อง 579 – 632
 27. ช็อนด็อก 632 – 647
 28. ชินด็อก 647 – 654
 29. มูยอล 654 – 661

สวรรคตและสิทธิ์ในการสืบราชสมบัติ แก้

พระเจ้าฮย็อกกอเซทรงครองราชย์นานถึง 60 ปีก่อนที่จะสวรรคตในปี ค.ศ. 4 (พ.ศ. 547) ขณะพระชนม์ได้ 72 พรรษาซึ่งพระองค์ได้วางรากฐานอันมั่นคงของอาณาจักรให้กับกษัตริย์องค์ต่อๆมาก่อนที่กษัตริย์มุนมูกษัตริย์องค์ที่ 30 ของอาณาจักรจะรวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นได้สำเร็จในปี ค.ศ. 668 (พ.ศ. 1211)โดยราชโอรสองค์โตของพระเจ้าฮยอกกอเซซึ่งประสูติแต่พระมเหสีอารยองได้ขึ้นครองราชย์สืบต่อเป็น พระเจ้านัมแฮ

พระราชวงศ์ แก้

 • พระราชบิดา ไม่ปรากฏพระนาม
 • พระราชมารดา พระนางซาโซบูอิน 사소부인(娑蘇夫人, 선도산 성모)
พระชายา
 • พระมเหสีอัลย็องบูอิน 알영부인 (閼英夫人, 기원전 53년 ~ )
พระราชโอรส
 • เจ้าชายนัมแฮชาชาอุง 남해 차차웅(南解次次雄, ? - 24년) พระราชโอรสของพระมเหสีอัลย็องบูอิน
 • เจ้าชายชองพย็อง 왕자 박특(朴忒) พระราชโอรสของพระมเหสีอัลย็องบูอิน
 • เจ้าชายพัก มิน 왕자 박민(朴忞) พระราชโอรสของพระมเหสีอัลย็องบูอิน
พระราชธิดา
 • เจ้าหญิง ไม่ปรากฏพระนาม 공주 박씨(公主朴氏) พระราชธิดาของพระมเหสีอัลยองบูอิน