พระเจ้ายูรเยแห่งชิลลา

พระเจ้ายูรเยแห่งชิลลา (ค. 284 – 298, สวรรคต 298) รู้จักในพระนาม ยูรี หรือโดยพระนามาภิไธยอย่างเป็นทางการของพระองค์ ยูรเย อีซากึม เป็น กษัตริย์องค์ที่ 14 ของรัฐ ชิลลา ของเกาหลี พระองค์มาจากราชสกุลซ็อกและเป็นพระราชโอรสของ พระเจ้าโจบอน แต่พระราชมารดาของพระองค์มาจากราชสกุลปาร์ค และเป็นผู้สืบสายพระโลหิตของ พระเจ้าฮยอกกอเซ

พระเจ้ายูรเยแห่งชิลลา
ฮันกึล
유례 이사금
ฮันจา
儒禮尼師今
อาร์อาร์Yurye Isageum
เอ็มอาร์Yurye Isagŭm
กษัตริย์เกาหลี

ชิลลา
(ก่อนรวมแผ่นดิน)

 1. ฮย็อกกอเซ 57 ปีก่อนคริสตกาล – 4
 2. นัมแฮ 4 – 24
 3. ยูรี 24 – 57
 4. ทัลแฮ 57 – 80
 5. พาซา 80 – 112
 6. จีมา 112 – 134
 7. อิลซ็อง 134 – 154
 8. อาดัลลา 154 – 184
 9. พ็อลฮยู 184 – 196
 10. แนแฮ 196 – 230
 11. โจบอน 230 – 247
 12. ช็อมแฮ 247 – 261
 13. มีชู 262 – 284
 14. ยูรเย 284 – 298
 15. คีริม 298 – 310
 16. ฮึลแฮ 310 – 356
 17. แนมุล 356 – 402
 18. ซิลซ็อง 402 – 417
 19. นุลจี 417 – 458
 20. จาบี 458 – 479
 21. โซจี 479 – 500
 22. จีจึง 500 – 514
 23. พ็อบฮึง 514 – 540
 24. จินฮึง 540 – 576
 25. จินจี 576 – 579
 26. จินพย็อง 579 – 632
 27. ช็อนด็อก 632 – 647
 28. ชินด็อก 647 – 654
 29. มูยอล 654 – 661

ซัมกุก ซากี เล่าขานถึงพระราชมารดาของพระเจ้ายูรเยที่ถือกำเนิดจากแสงดาว นอกจากนี้ยังบันทึกถึงการรุกรานจาก วะ ซ้ำหลายครั้ง ระหว่างการครองราชย์ของพระองค์ และความสัมพันธ์ที่ดีกับ แพ็กเจ

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

ก่อนหน้า พระเจ้ายูรเยแห่งชิลลา ถัดไป
มีชู   กษัตริย์แห่งชิลลา
(284–298)
  คีริม