พระเจ้าทัลแฮแห่งซิลลา

พระเจ้าทัลแฮแห่งซิลลา (เกาหลี: 탈해,? - 623,600 - 623) พระราชาองค์ที่ 4 แห่ง ชิลลา หนึ่งใน สามก๊กแห่งเกาหลี ครองราชย์ระหว่างปี 600 - 623 นับได้ว่าเป็นพระราชาแห่งชิลลาพระองค์แรกที่มาจากราชสกุลซ็อก

พระเจ้าทัลแฮแห่งซิลลา
พระราชาแห่งชิลลา
พระราชาองค์ที่ 4 แห่ง ชิลลา
ครองราชย์600 - 623
ก่อนหน้ายูริ
ถัดไปพาซา
ประสูติไม่ปรากฏ
สวรรคต623
พระนามเต็ม
ซ็อกทัลแฮ
ราชวงศ์ชิลลา
กษัตริย์เกาหลี

ชิลลา
(ก่อนรวมแผ่นดิน)

 1. ฮย็อกกอเซ 57 ปีก่อนคริสตกาล – 4
 2. นัมแฮ 4 – 24
 3. ยูรี 24 – 57
 4. ทัลแฮ 57 – 80
 5. พาซา 80 – 112
 6. จีมา 112 – 134
 7. อิลซ็อง 134 – 154
 8. อาดัลลา 154 – 184
 9. พ็อลฮยู 184 – 196
 10. แนแฮ 196 – 230
 11. โจบอน 230 – 247
 12. ช็อมแฮ 247 – 261
 13. มีชู 262 – 284
 14. ยูรเย 284 – 298
 15. คีริม 298 – 310
 16. ฮึลแฮ 310 – 356
 17. แนมุล 356 – 402
 18. ซิลซ็อง 402 – 417
 19. นุลจี 417 – 458
 20. จาบี 458 – 479
 21. โซจี 479 – 500
 22. จีจึง 500 – 514
 23. พ็อบฮึง 514 – 540
 24. จินฮึง 540 – 576
 25. จินจี 576 – 579
 26. จินพย็อง 579 – 632
 27. ช็อนด็อก 632 – 647
 28. ชินด็อก 647 – 654
 29. มูยอล 654 – 661

พระราชประวัติ แก้

พระเจ้าทัลแฮเป็นสมาชิก ราชวงศ์ชิลลา จากสายราชสกุลซ็อกแห่งคยองจูซึ่งเป็นราชสกุลที่มีสิทธิ์ในการสืบราชบัลลังก์แห่งชิลลาในช่วงชิลลายุคต้น

พระเจ้าทัลแฮประสูติเมื่อใดไม่มีหลักฐานเพราะพระราชประวัติของพระเจ้าทัลแฮมีการกล่าวถึงน้อยมากแต่ในตำนานได้กล่าวไว้ว่าพระองค์ประสูติมาจากไข่โดยทรงประสูติที่เกาะเล็กๆแห่งหนึ่งซี่ึ่งอยู่ห่างจาก เกาะญี่ปุ่น ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือถึง 1000 ลี้ ต่อมาเดินทางมายังชิลลาและได้เสกสมรสกับพระราชธิดาของ พระเจ้านัมแฮ พระราชาองค์ที่ 2 ของอาณาจักรชิลลา

ขึ้นครองราชย์ แก้

เมื่อพระเจ้านัมแฮเสด็จสวรรคตลงในปี 567 บรรดาเหล่าขุนนางและเชื้อพระวงศ์ได้เสนอชื่อองค์ชายปาร์คยูริพระราชโอรสองค์ใหญ่ของพระเจ้านัมแฮขึ้นครองสิริราชสมบัติเนื่องจากในช่วงชิลลายุคต้นใช้ระบบคัดสรรผู้มีความสามารถขึ้นเป็นพระราชาก่อนจะถูกยกเลิกและเปลี่ยนมาใช้ระบบสืบทอดทางสายเลือดแทนในรัชกาล พระเจ้าแนมุล พระราชาองค์ที่ 17

เมื่อพระเจ้ายูริเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติได้แต่งตั้งให้องค์ชายทัลแฮเป็นผู้สืบราชบัลลังก์ต่อไปเมื่อพระเจ้ายูริได้เสด็จสวรรคตลงในปี 600 องค์ชายทัลแฮจิึงขึ้นครองราชย์สืบต่อมาเป็นพระเจ้าทัลแฮ

เสด็จสวรรคต แก้

หลังจากครองราชย์ได้ 23 ปีพระเจ้าทัลแฮก็เสด็จสวรรคตลงในปี 623 บรรดาขุนนางและเชื้อพระวงศ์จึงได้ทำการเสนอชื่อองค์ชายพาซาพระราชโอรสองค์ใหญ่ให้ขึ้นครองสิริราชสมบัติสืบต่อมาเป็นพระเจ้าพาซา