พระเจ้านุลจีแห่งชิลลา

พระเจ้านุลจีแห่งชิลลา (เกาหลี: 눌지마립간, ค. 417 – 458) พระราชาลำดับที่ 19 แห่ง อาณาจักรชิลลา หนึ่งใน สามก๊กแห่งเกาหลี. พระองค์เป็นพระราชโอรสของ พระเจ้าแนมุล พระราชาลำดับที่ 17 กับ พระมเหสีโบบัน พระราชธิดาใน พระเจ้ามีชู พระราชาลำดับที่ 13

พระองค์อภิเษกกับพระราชธิดาของ พระเจ้าซิลซ็อง พระราชาลำดับที่ 18 ผู้เนรเทศพระราชอนุชาของพระเจ้านุลจี 2 พระองค์ไปยัง โคกูรยอ และ ญี่ปุ่น. ซึ่งพระเจ้าซิลซ็องพยายามจะสังหารพระเจ้านุลจีเมื่อครั้งยังเป็นองค์ชายแต่ไม่สำเร็จโดยพระเจ้าซิลซ็องถูกพระเจ้านุลจีสำเร็จโทษเมื่อขึ้นสืบราชบัลลังก์ใน ค.ศ. 417

ใน ค.ศ. 418 พระองค์ได้ส่งข้าหลวงผู้จงรักภักดีคนหนึ่งนาม ปาร์คแจซัง ไปช่วยพระราชอนุชาทั้งสองที่โคกูรยอและญี่ปุ่นซึ่งข้าหลวงปาร์คได้ทำการช่วยเหลือองค์ชายที่โคกูรยอเป็นผลสำเร็จแต่ที่ญี่ปุ่นเขาถูกจับและบังคับให้สวามิภักดิ์ต่อกษัตริย์ญี่ปุ่นซึ่งข้าหลวงปาร์คได้ปฏิเสธไปทำให้เขาถูกสังหารซึ่งเรื่องราวของเขายังคงถูกเล่าขานสืบมาจนถึงทุกวันนี้

พระเจ้านุลจีพยายามที่จะทำให้ชิลลาเป็นอิสระจากโคกูรยอโดยเริ่มจากความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อ ค.ศ. 424 และความสัมพันธ์ทางการทหารกับ แพ็กเจ เมื่อ ค.ศ. 433

พระเจ้านุลจีสวรรคตเมื่อ ค.ศ. 458 หลังจากครองราชบัลลังก์ทั้งสิ้น 41 ปีโดยผู้ที่สืบทอดราชบัลลังก์ต่อจากพระองค์คือ จาบี ผู้เป็นพระราชโอรส