พระเจ้าแนแฮแห่งชิลลา

พระเจ้าแนแฮแห่งชิลลา (เกาหลี: 내해, ? – 230, ครองราชย์ 196 – 230) พระราชาลำดับที่ 10 แห่ง อาณาจักรชิลลา หนึ่งใน สามก๊กแห่งเกาหลี สืบเชื้อสายจาก พระเจ้าทัลแฮ พระราชาลำดับที่ 4

โดยพระเจ้าแนแฮเป็นพระราชนัดดาของพระราชาองค์ก่อนคือ พระเจ้าพ็อลฮยู พระราชาลำดับที่ 9 เมื่อพระเจ้าพ็อลฮยูผู้เป็นพระอัยกาเสด็จสวรรคตเมื่อ ค.ศ. 196 พระปิตุลา (ลุง) คือ เจ้าชายรัชทายาทโกลจอง และพระบิดาคือ เจ้าชายอิแม ได้สิ้นพระชนม์ไปก่อนแล้วขณะที่พระภาติยะ (ลูกพี่ลูกน้อง) ของพระองค์คือ โจบอน ซึ่งเป็นพระโอรสขององค์ชายรัชทายาทโกลจองยังทรงพระเยาว์ราชบัลลังก์จึงตกมาอยู่ที่พระเจ้าแนแฮ