พระเจ้าคีริมแห่งชิลลา

พระเจ้าคีริมแห่งชิลลา (ค. 298 – 310, สวรรคต 310), พระนามที่ได้มอบให้ไว้เช่น คีริป และบางทีก็เช่น คีกู เป็น กษัตริย์องค์ที่ 15 ของ ชิลลา ซัมกุก ซากี บันทึกว่าพระองค์อาจเป็นพระราชนัดดา (หลาน) หรือ พระราชปนัดดา (เหลน) ของ พระเจ้าโจบอน

พระเจ้าคีริมแห่งชิลลา
ฮันกึล
기림 이사금
ฮันจา
基臨尼師今
อาร์อาร์Girim Isageum
เอ็มอาร์Kirim Isagŭm

ใน ค.ศ. 308 พระองค์พระราชทานชื่อให้กับอาณาจักรนี้ว่า "ชิลลา" ก่อนหน้านี้เคยเป็นที่รู้จักในนาม ซาโร-กุก หรือ ซอราโบล

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
ก่อนหน้า พระเจ้าคีริมแห่งชิลลา ถัดไป
ยูรเย   กษัตริย์แห่ง ชิลลา
(298–310)
  ฮึลแฮ