พระเจ้าคีริมแห่งชิลลา

พระเจ้าคีริมแห่งชิลลา (ค. 298 – 310, สวรรคต 310), พระนามที่ได้มอบให้ไว้เช่น คีริป และบางทีก็เช่น คีกู เป็น กษัตริย์องค์ที่ 15 ของ ชิลลา ซัมกุก ซากี บันทึกว่าพระองค์อาจเป็นพระราชนัดดา (หลาน) หรือ พระราชปนัดดา (เหลน) ของ พระเจ้าโจบอน

พระเจ้าคีริมแห่งชิลลา
ฮันกึล
기림 이사금
ฮันจา
基臨尼師今
อาร์อาร์Girim Isageum
เอ็มอาร์Kirim Isagŭm
กษัตริย์เกาหลี

ชิลลา
(ก่อนรวมแผ่นดิน)

 1. ฮย็อกกอเซ 57 ปีก่อนคริสตกาล – 4
 2. นัมแฮ 4 – 24
 3. ยูรี 24 – 57
 4. ทัลแฮ 57 – 80
 5. พาซา 80 – 112
 6. จีมา 112 – 134
 7. อิลซ็อง 134 – 154
 8. อาดัลลา 154 – 184
 9. พ็อลฮยู 184 – 196
 10. แนแฮ 196 – 230
 11. โจบอน 230 – 247
 12. ช็อมแฮ 247 – 261
 13. มีชู 262 – 284
 14. ยูรเย 284 – 298
 15. คีริม 298 – 310
 16. ฮึลแฮ 310 – 356
 17. แนมุล 356 – 402
 18. ซิลซ็อง 402 – 417
 19. นุลจี 417 – 458
 20. จาบี 458 – 479
 21. โซจี 479 – 500
 22. จีจึง 500 – 514
 23. พ็อบฮึง 514 – 540
 24. จินฮึง 540 – 576
 25. จินจี 576 – 579
 26. จินพย็อง 579 – 632
 27. ช็อนด็อก 632 – 647
 28. ชินด็อก 647 – 654
 29. มูยอล 654 – 661

ใน ค.ศ. 308 พระองค์พระราชทานชื่อให้กับอาณาจักรนี้ว่า "ชิลลา" ก่อนหน้านี้เคยเป็นที่รู้จักในนาม ซาโร-กุก หรือ ซอราโบล

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

ก่อนหน้า พระเจ้าคีริมแห่งชิลลา ถัดไป
ยูรเย   กษัตริย์แห่ง ชิลลา
(298–310)
  ฮึลแฮ