พระเจ้ายูรีแห่งชิลลา

พระเจ้ายูรีแห่งชิลลา (เกาหลี: 유리 이사금, ?-ค.ศ. 57)กษัตริย์องค์ที่ 3 แห่ง อาณาจักรชิลลา ประสูติเมื่อใดไม่ปรากฏโดยเป็นพระราชโอรสใน พระเจ้านัมแฮ และพระมเหสีอันเจและเป็นพระราชนัดดาใน พระเจ้าฮย็อกกอเซ เมื่อพระราชบิดาสวรรคตในปี ค.ศ. 24 พระองค์จึงเสด็จขึ้นครองราชย์แทนโดยพระองค์เป็นผู้พระราชทาน 6 นามสกุลหลักของเกาหลีซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบันทรงครองราชย์ได้ 33 ปีก่อนจะสวรรคตในปี ค.ศ. 57

พระเจ้ายูรีแห่งชิลลา
พระราชาแห่งชิลลา
พระราชาองค์ที่ 3 แห่ง ชิลลา
ครองราชย์567 - 600
ก่อนหน้านัมแฮ
ถัดไปทัลแฮ
ประสูติไม่ปรากฏ
สวรรคต600
คู่อภิเษกพระมเหสีไม่ปรากฏพระนาม
พระมเหสีอีกันแซง
พระราชบุตรองค์ชายพาซา
องค์หญิงไม่ปรากฏพระนาม
องค์ชายอิลซอง
พระนามเต็ม
ปาร์คยูรี
ราชวงศ์ชิลลา
พระราชบิดาพระเจ้านัมแฮ
พระราชมารดาพระพันปีอัลเจบูอิน

พระราชวงศ์

แก้

พระชายา

  • พระมเหสี ไม่ปรากฏพระนาม
    • องค์ชายพาซา - ขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าพาซา
    • องค์หญิง ไม่ปรากฏพระนาม - สมรสกับคิม มยองอ๊ก
  • พระมเหสี พระนางอีกันแซง
    • องค์ชายอิลซอง - ขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าอิลซอง
    • สถานที่เกิด นาจอง ประเทศเกาหลี ชิลลายุคต้น