พระเจ้ามีชูแห่งชิลลา

พระเจ้ามีชูแห่งชิลลา (เกาหลี미추이사금; ฮันจา味鄒尼師今) กษัตริย์ลำดับที่ 13 แห่ง อาณาจักรชิลลา (ค. 262 – 284) พระองค์เป็นกษัตริย์พระองค์แรกจากสกุลคิมที่ได้ประทับบนบัลลังก์ชิลลา ราชสกุลนี้จะได้ครองบัลลังก์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ชิลลา พระองค์เป็นบุตรชายของ คิมกูโด ชนชั้นนำในชิลลา และเป็นทายาทรุ่นที่ 6 ของผู้ก่อตั้งตระกูล คิมอัลจี

พระเจ้ามีชูแห่งชิลลา
หลุมพระศพของพระเจ้ามีชู
ชื่อเกาหลี
ฮันกึล
미추이사금
ฮันจา
味鄒尼師今
อาร์อาร์Michu Isageum
เอ็มอาร์Mich'u Isagŭm
กษัตริย์เกาหลี

ชิลลา
(ก่อนรวมแผ่นดิน)

 1. ฮย็อกกอเซ 57 ปีก่อนคริสตกาล – 4
 2. นัมแฮ 4 – 24
 3. ยูรี 24 – 57
 4. ทัลแฮ 57 – 80
 5. พาซา 80 – 112
 6. จีมา 112 – 134
 7. อิลซ็อง 134 – 154
 8. อาดัลลา 154 – 184
 9. พ็อลฮยู 184 – 196
 10. แนแฮ 196 – 230
 11. โจบอน 230 – 247
 12. ช็อมแฮ 247 – 261
 13. มีชู 262 – 284
 14. ยูรเย 284 – 298
 15. คีริม 298 – 310
 16. ฮึลแฮ 310 – 356
 17. แนมุล 356 – 402
 18. ซิลซ็อง 402 – 417
 19. นุลจี 417 – 458
 20. จาบี 458 – 479
 21. โซจี 479 – 500
 22. จีจึง 500 – 514
 23. พ็อบฮึง 514 – 540
 24. จินฮึง 540 – 576
 25. จินจี 576 – 579
 26. จินพย็อง 579 – 632
 27. ช็อนด็อก 632 – 647
 28. ชินด็อก 647 – 654
 29. มูยอล 654 – 661

ระหว่างรัชสมัยของพระเจ้ามีชู ซัมกุก ซากี บันทึกไว้ว่ามีการโจมตีหลายครั้งจากแพ็กเจ และไม่ได้กล่าวถึงการติดต่อกับรัฐใกล้เคียงอื่น ๆ

หลุมพระศพของพระเจ้ามีชูตั้งอยู่ใจกลางเมืองคยองจูทุกวันนี้ ซึ่งรู้จักในชื่อ จุกจังนึง (Jukjangneung)

ความสำเร็จ แก้

แม้ว่าบันทึกในรัชสมัยของพระองค์จะไม่สมบูรณ์ ดูเหมือนว่าพระองค์จะมีความสนพระทัยในด้านการเกษตร ใน ค.ศ. 264 พระองค์เสด็จเยี่ยมชาวนาให้กำลังใจพวกเขาในช่วงการขาดแคลนอาหารอย่างหนัก ใน ค.ศ. 268 เรื่องถูกส่งโดยพระเจ้ามีชูเพื่อรับฟังข้อกังวลของราษฎร

นอกจากนี้พระองค์ค่อนข้างเห็นพระทัยในการที่พระองค์ปฏิเสธความต้องการของการสร้างพระราชวังขึ้นใหม่ด้วยเหตุผลที่ว่าผู้คนไม่ควรทำงานมากเกินไป