พระเจ้ายูรีแห่งชิลลา

(เปลี่ยนทางจาก พระเจ้ายูริแห่งซิลลา)

พระเจ้ายูรีแห่งชิลลา (เกาหลี: 유리 이사금, ?-ค.ศ. 57)กษัตริย์องค์ที่ 3 แห่ง อาณาจักรชิลลา ประสูติเมื่อใดไม่ปรากฏโดยเป็นพระราชโอรสใน พระเจ้านัมแฮ และพระมเหสีอันเจและเป็นพระราชนัดดาใน พระเจ้าฮย็อกกอเซ เมื่อพระราชบิดาสวรรคตในปี ค.ศ. 24 พระองค์จึงเสด็จขึ้นครองราชย์แทนโดยพระองค์เป็นผู้พระราชทาน 6 นามสกุลหลักของเกาหลีซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบันทรงครองราชย์ได้ 33 ปีก่อนจะสวรรคตในปี ค.ศ. 57

พระเจ้ายูรีแห่งชิลลา
พระราชาแห่งชิลลา
พระราชาองค์ที่ 3 แห่ง ชิลลา
ครองราชย์567 - 600
ก่อนหน้านัมแฮ
ถัดไปทัลแฮ
ประสูติไม่ปรากฏ
สวรรคต600
คู่อภิเษกพระมเหสีไม่ปรากฏพระนาม
พระมเหสีอีกันแซง
พระราชบุตรองค์ชายพาซา
องค์หญิงไม่ปรากฏพระนาม
องค์ชายอิลซอง
พระนามเต็ม
ปาร์คยูรี
ราชวงศ์ชิลลา
พระราชบิดาพระเจ้านัมแฮ
พระราชมารดาพระพันปีอัลเจบูอิน
กษัตริย์เกาหลี

ชิลลา
(ก่อนรวมแผ่นดิน)

 1. ฮย็อกกอเซ 57 ปีก่อนคริสตกาล – 4
 2. นัมแฮ 4 – 24
 3. ยูรี 24 – 57
 4. ทัลแฮ 57 – 80
 5. พาซา 80 – 112
 6. จีมา 112 – 134
 7. อิลซ็อง 134 – 154
 8. อาดัลลา 154 – 184
 9. พ็อลฮยู 184 – 196
 10. แนแฮ 196 – 230
 11. โจบอน 230 – 247
 12. ช็อมแฮ 247 – 261
 13. มีชู 262 – 284
 14. ยูรเย 284 – 298
 15. คีริม 298 – 310
 16. ฮึลแฮ 310 – 356
 17. แนมุล 356 – 402
 18. ซิลซ็อง 402 – 417
 19. นุลจี 417 – 458
 20. จาบี 458 – 479
 21. โซจี 479 – 500
 22. จีจึง 500 – 514
 23. พ็อบฮึง 514 – 540
 24. จินฮึง 540 – 576
 25. จินจี 576 – 579
 26. จินพย็อง 579 – 632
 27. ช็อนด็อก 632 – 647
 28. ชินด็อก 647 – 654
 29. มูยอล 654 – 661

พระราชวงศ์ แก้

พระชายา

 • พระมเหสี ไม่ปรากฏพระนาม
  • องค์ชายพาซา - ขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าพาซา
  • องค์หญิง ไม่ปรากฏพระนาม - สมรสกับคิม มยองอ๊ก
 • พระมเหสี พระนางอีกันแซง
  • องค์ชายอิลซอง - ขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าอิลซอง
  • สถานที่เกิด นาจอง ประเทศเกาหลี ชิลลายุคต้น