พระเจ้ามุนมู (เกาหลี문무왕, ค. 661 – 681[1]) เป็นกษัตริย์องค์ที่ 30 แห่งอาณาจักรชิลลา พระองค์มักจะถูกมองว่าเป็นกษัตริย์องค์แรกในยุคอาณาจักรรวมชิลลา พระเจ้ามุนมูเป็นพระราชโอรสของพระเจ้ามูยอล กษัตริย์องค์ที่ 29 และพระราชินีมุนมย็อง ซึ่งเป็นน้องสาวของจอมพลคิม ยูชิน ในรัชสมัยของพระราชบิดา พระองค์ดำรงตำแหน่งเป็นปาจินชัน ซึ่งรับผิดชอบกิจการทางทะเล และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการทูตของราชอาณาจักรกับราชวงศ์ถังของจีน พระองค์มีพระนามเดิมว่า เจ้าชายบ็อพมิน และใช้พระนามว่า มุนมู เมื่อพระองค์สืบราชสันตติวงศ์ต่อจากพระราชบิดา หลังจากที่พระองค์สวรรคตแล้ว พระองค์ก็ได้รับพระสมัญญาว่าราชามังกร[2]

พระเจ้ามุนมู
พระราชาแห่งชิลลา องค์ที่ 30
ครองราชย์ค.ศ. 661 - 21 กรกฎาคม ค.ศ. 681
ราชาภิเษกค.ศ. 661
ราชาภิเษกค.ศ. 661
ก่อนหน้ามูยอล
ถัดไปซินมุน
ประสูติค.ศ. 626
องค์ชายคิมบ๊อพมิน
สวรรคต21 กรกฎาคม ค.ศ. 681
พระนามเต็ม
พระเจ้ามุนมูแห่งชิลลา
ราชวงศ์ราชวงศ์ชิลลา
พระราชบิดาพระเจ้ามูยอลแห่งซิลลา
พระราชมารดาพระมเหสีมุนมยอง
ช่วงเวลา
เหตุการณ์สำคัญ


พระเจ้ามุนมู
ชื่อเกิด
ฮันกึล
김법민
ฮันจา
金法敏
อาร์อาร์Kim Beopmin
เอ็มอาร์Kim vǒbmin
พระเจ้ามุนมู
ฮันกึล김법민
ฮันจา金法敏
อักษรโรมันฉบับปรับปรุงMunmu Wang
กษัตริย์เกาหลี
ชิลลา
(หลังรวมแผ่นดิน)
 1. มุนมู 661 – 681
 2. ซินมุน 681 – 692
 3. ฮโยโซ 692 – 702
 4. ซองด๊อก 702 – 737
 5. ฮโยซอง 737 – 742
 6. คยองด๊อก 742 – 765
 7. ฮเยคง 765 – 780
 8. ซอนด๊อก 780 – 785
 9. วอนซอง 785 – 798
 10. โซซอง 798 – 800
 11. แอจาง 800 – 809
 12. ฮ็อนด็อก 809 – 826
 13. ฮึงด็อก 826 – 836
 14. ฮุยคัง 836 – 838
 15. มินแอ 838 – 839
 16. ซินมู 839
 17. มุนซ็อง 839 – 857
 18. ฮ็อนอัน 857 – 861
 19. คย็องมุน 861 – 875
 20. ฮ็อนคัง 875 – 886
 21. ช็องคัง 886 – 887
 22. ชินซ็อง 887 – 897
 23. ฮโยคง 897 – 912
 24. ซินด๊อก 912 – 917
 25. คยองมยอง 917 – 924
 26. คยองแค 924 – 927
 27. คยองซุน 927 – 935

รวมสามอาณาจักร แก้

พระเจ้ามุนมูขึ้นครองราชบัลลังก์ท่ามกลางความขัดแย้งอันยาวนานกับอาณาจักรแพ็กเจและอาณาจักรโคกูรยอ ไม่นานหลังจากที่นายพลคเยแบ็กและอาณาจักรแพ็กเจพ่ายแพ้ที่ซาบีกับนายพลคิม ยูชิน ซึ่งเป็นพระปิตุลา (ลุง) ฝ่ายพระราชมารดาของพระองค์ในปี ค.ศ. 660 ในการต่อสู้ ชิลลาได้รับความช่วยเหลืออย่างมากจากราชวงศ์ถัง

พระองค์พยายามเอาชนะอาณาจักรโคกูรยอมาครั้งหนึ่งแต่ล้มเหลวในปี ค.ศ. 661 ในที่สุดในปี ค.ศ. 667 พระองค์ก็สั่งโจมตีอีกครั้งซึ่งนำไปสู่การพ่ายแพ้และการล่มสลายของอาณาจักรโคกูรยอในปี ค.ศ. 668 หลังจากที่กลุ่มต่อต้านกลุ่มเล็ก ๆ ถูกกำจัดออกไป พระเจ้ามุนมูกลายเป็นกษัตริย์องค์แรกที่ได้เห็นคาบสมุทรเกาหลีรวมกันอย่างสมบูรณ์

อ้างอิง แก้

 1. Il-yeon: Samguk Yusa: Legends and History of the Three Kingdoms of Ancient Korea, translated by Tae-Hung Ha and Grafton K. Mintz. Book Two, page 79. Silk Pagoda (2006). ISBN 1-59654-348-5
 2. Keith Pratt and Richard Rutt. Korea: A Historical and Cultural Dictionary. Routledge. P.298.