พระมเหสีมุนมยอง

พระมเหสีมุนมยอง (เกาหลี문명왕후,?-?) เป็นพระมเหสีของ พระเจ้ามูยอลแห่งซิลลา และเป็นพระราชมารดาของ พระเจ้ามุนมู พระราชาผู้รวบรวมแผ่นดินจนเป็นปึกแผ่น

พระมเหสีมุนมยอง มีพระนามเดิมว่า คิมมุนฮุย ประสูติเมื่อใดไม่มีหลักฐานทรงเป็นน้องสาวของจอมพล คิม ยูชิน แม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ของเกาหลีต่อมาพระบิดาและพระมารดาได้ยกพระนางให้อภิเษกกับองค์ชาย คิมชุนชู ซึ่งภายหลังได้ขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้ามูยอลพระองค์จึงได้สถาปนาพระชายาคิมมุนฮุยขึ้นเป็นพระมเหสีมุนมยอง

พระมเหสีมุนมยอง สิ้นพระชนม์เมื่อใดไม่มีหลักฐาน