พระเจ้าคยองมยอง

พระเจ้าคยองมยองแห่งซิลลา (ครองราชย์ ค.ศ. 917 - ค.ศ. 924) กษัตริย์ลำดับที่ 54 แห่งอาณาจักรซิลลา

พระเจ้าคยองมยองแห่งซิลลา
ฮันกึล경명왕
ฮันจา景明王
อักษรโรมันฉบับปรับปรุงGyeongmyeong wang

พระเจ้าคยองมยอง เป็นพระราชโอรสองค์โตของพระเจ้าซินด๊อกกับพระมเหสีอึยซอง ในรัชสมัยที่พระองค์ขึ้นครองราชย์นั้นอาณาจักรฮูแพกเจและอาณาจักรแทบง โจมตีอาณาจักรซิลลาจนทำให้ราษฎรเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

ในปี ค.ศ. 918 วังกอน ได้สังหารพระเจ้ากุงเยแห่งอาณาจักรแทบง และตั้งตนเป็นกษัตริย์องค์ใหม่แห่งอาณาจักรแทบง พระองค์จึงได้ร่วมมือกับวังกอนในการขับไล่กองทัพฮูแพกเจที่พระราชวังแทยา ภายหลังวังกอนได้หันมาโจมตีอาณาจักรซิลลาอีกครั้งโดยการตั้งฐานกำลังรอบทะเลทรายซิลลา ทำให้พระเจ้าคยองมยองทรงหวั่นเกรงต่อทัพของวังกอนอย่างมาก

พระเจ้าคยองมยองพยายามขอกำลังทหารจากจีนมาช่วยในการทำสงครามกับอาณาจักรฮูแพกเจและอาณาจักรแทบงโดยการส่งบรรณาการไปยังจีน แต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จเนื่องจากจีนก็กำลังประสบภัยสงครามเช่นกัน

ภายหลังในปี ค.ศ. 924 พระเจ้าคยองมยองสิ้นพระชนม์พระศพของพระองค์ถูกนำไปฝังทางทิศเหนือของวัดฮวางบกซา