พระเจ้าซองด๊อกมหาราช

พระเจ้าซองด๊อกมหาราช (เกาหลี성덕왕; ฮันจา聖德王; ค. 702 – 737) กษัตริย์องค์ที่ 33 แห่งอาณาจักรชิลลา เป็นพระราชโอรสใน พระเจ้าซินมุน และเป็นพระราชอนุชาร่วมพระราชมารดาเดียวกับ พระเจ้าฮโยโซ ในปี ค.ศ. 704 ทรงได้พระมเหสี คือ พระนางซองจอง (คิม แบโซ) ธิดาของคิม วอนแท มีพระราชโอรสคือ องค์ชายจุงกยอง ในปี ค.ศ. 715 (พ.ศ. 1258) สถาปนาองค์ชายจุงกยองขึ้นเป็นองค์รัชทายาท แต่เป็นได้ 2 ปีก็สิ้นพระชนม์ในปี ค.ศ. 717 (พ.ศ. 1260)

พระเจ้าซองด๊อกมหาราช
ฮันกึล성덕왕
ฮันจา聖德王
อักษรโรมันฉบับปรับปรุงSeongdeok wang
กษัตริย์เกาหลี
ชิลลา
(หลังรวมแผ่นดิน)
 1. มุนมู 661 – 681
 2. ซินมุน 681 – 692
 3. ฮโยโซ 692 – 702
 4. ซองด๊อก 702 – 737
 5. ฮโยซอง 737 – 742
 6. คยองด๊อก 742 – 765
 7. ฮเยคง 765 – 780
 8. ซอนด๊อก 780 – 785
 9. วอนซอง 785 – 798
 10. โซซอง 798 – 800
 11. แอจาง 800 – 809
 12. ฮ็อนด็อก 809 – 826
 13. ฮึงด็อก 826 – 836
 14. ฮุยคัง 836 – 838
 15. มินแอ 838 – 839
 16. ซินมู 839
 17. มุนซ็อง 839 – 857
 18. ฮ็อนอัน 857 – 861
 19. คย็องมุน 861 – 875
 20. ฮ็อนคัง 875 – 886
 21. ช็องคัง 886 – 887
 22. ชินซ็อง 887 – 897
 23. ฮโยคง 897 – 912
 24. ซินด๊อก 912 – 917
 25. คยองมยอง 917 – 924
 26. คยองแค 924 – 927
 27. คยองซุน 927 – 935

หลังจากนั้นหมดความโปรดปรานมเหสีองค์แรก และได้พระมเหสีองค์ที่ 2 ในปี ค.ศ. 720 (พ.ศ. 1263) คือ พระมเหสีโซด๊อก ธิดาของคิม ซุนวอน จากสกุลกึมเช่นกัน พระมเหสีโซด๊อกให้ประสูติพระราชโอรสคือ พระเจ้าฮโยซอง และ พระเจ้าคยองด๊อก

พระเจ้าซองด๊อกสร้างความเจริญทุกด้านจนทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองสวรรคตในปี ค.ศ. 735 (พ.ศ. 1278) หลังจากครองราชย์ยาวนานถึง 35 ปีองค์รัชทายาทจึงขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าฮโยซองสืบต่อมา

ก่อนหน้า พระเจ้าซองด๊อกมหาราช ถัดไป
พระเจ้าฮโยโซ กษัตริย์แห่งซิลลา
(พ.ศ. 1245 - พ.ศ. 1280)
พระเจ้าฮโยซอง