พระเจ้าซินมุนแห่งชิลลา (เกาหลี: 신문왕) พระราชาลำดับที่ 31 แห่งอาณาจักรซิลลาและเป็นพระราชาองค์แรกหลังยุค สามก๊กแห่งเกาหลี

พระเจ้าซินมุน
พระราชาแห่งชิลลา องค์ที่ 31
ครองราชย์ค.ศ. 681 - ค.ศ. 692
ราชาภิเษกค.ศ. 681
ราชาภิเษกค.ศ. 681
ก่อนหน้ามุนมู
ถัดไปฮโยโซ
ประสูติ ชิลลา
เจ้าชายคิมจงมยอง
สวรรคตค.ศ. 692
 ชิลลา
พระนามเต็ม
พระเจ้าซินมุนแห่งชิลลา
ราชวงศ์ราชวงศ์ชิลลา
พระราชบิดาพระเจ้ามุนมู
พระราชมารดาพระมเหสีแจอึย
หลุมพระศพของพระเจ้าซินมุน

พระเจ้าซินมุนมีพระนามเดิมว่า องค์ชายคิมจงมยอง ได้รับการสถาปนาเป็นรัชทายาทโดย พระเจ้ามุนมู พระราชาลำดับที่ 30 ผู้เป็นพระราชบิดาเมื่อ ค.ศ. 665 เมื่อพระเจ้ามุนมูเสด็จสวรรคตใน ค.ศ. 681 องค์ชายคิมจงมยองที่รัชทายาทจึงขึ้นสืบราชบัลลังก์เป็น พระเจ้าซินมุน ในรัชสมัยของพระองค์เกิดการก่อกบฏของ คิมฮึงโดล ขุนนางผู้ใหญ่ที่เป็นพระสัสสุระ (พ่อตา) ของพระเจ้าซินมุนเนื่องจากคิมฮึงโดลไม่พอใจพระเจ้าซินมุนที่ไม่ใส่ใจดูแลพระมเหสีองค์แรกที่เป็นธิดาของคิมฮึงโดลซึ่งไม่สามารถประสูติพระโอรสให้พระเจ้าซินมุนแต่ในที่สุดกองทัพกบฏของคิมฮึงโดลก็ถูกปราบลงจนได้