พระเจ้าแทโจ

(เปลี่ยนทางจาก ลี ซองเก)

พระเจ้าแทโจ หรือ แทโจ (เกาหลี: 태조) มีความหมายว่า "มหาบรรพบุรุษ" เป็นพระนามของกษัตริย์และจักรพรรดิเกาหลีหลายพระองค์ ได้แก่

ดูเพิ่มแก้ไข