พระเจ้าแทโจมหาราช

พระเจ้าแทโจมหาราช (เกาหลี태조(대)왕; ฮันจา太祖(大)王; อาร์อาร์Taejo-(dae)wang; เอ็มอาร์T'aejo-(tae)wang; ประมาณ ค.ศ. 47 - ค.ศ. 146) เป็นกษัตริย์องค์ที่หกของ โคกูรยอ หนึ่งใน สามราชอาณาจักรเกาหลี ภายใต้การปกครองของพระองค์ โคกูรยอได้ขยายอาณาเขตและพัฒนาเป็นอาณาจักรที่รวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลาง 93 ปีในรัชสมัยของพระองค์ถือกันว่ายาวนานเป็นอันดับสองในบรรดาพระมหากษัตริย์ใดๆ ในโลก แม้ว่าจะมีข้อโต้แย้งกันก็ตาม

พระเจ้าแทโจมหาราช
จักรพรรดิแห่งโคกูรยอ
ครองราชย์พ.ศ. 593-689
ก่อนหน้าพระเจ้าโมบนแห่งโคกูรยอ
ถัดไปพระเจ้าชาแดแห่งโคกูรยอ
ผู้สำเร็จราชการเจ้าชายโกแจซา
ประสูติพ.ศ. 590
โคกูรยอ
สวรรคตพ.ศ. 708
โคกูรยอ
ราชวงศ์โคกูรยอ
พระราชบิดาเจ้าชายโกแจซา

พระราชประวัติ แก้

พระราชบิดาของพระเจ้าแทโจเป็นพระราชโอรสองค์สุดท้องของกษัตริย์องค์ที่สองของโคกูรยอ ยูรี โก ​​แจ-ซา ผู้นำราชสกุลโกแห่งคเยรู ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าราชสกุลที่ทรงอำนาจของราชสำนัก พระราชมารดาของพระองค์มาจาก พูยอ

พระเจ้าโมบอน ที่ไม่เป็นที่นิยมได้ตั้งโอรสของพระองค์พระนามว่า อิก เป็นรัชทายาท หลังจากที่ พระเจ้าโมบอน เสด็จสวรรคตในปี ค.ศ. 53 ราชสำนักของโคกูรยอได้เสนอพระนามของ เจ้าชายแจ-ซา ให้เป็นกษัตริย์องค์ต่อไป เจ้าชายแจ-ซา ได้ปฏิเสธด้วยพระชนมายุที่มากขึ้นและ เจ้าชายกุง โอรสพระชนมายุ 7 พรรษาได้กลายเป็นกษัตริย์ พระราชมารดาของพระองค์ทำหน้าที่เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ของยุวกษัตริย์

การขยายพระราชอาณาเขตและการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลาง แก้

ในช่วงปีแรกในรัชสมัยของพระองค์ พระองค์รวมพระราชอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางด้วยการเปลี่ยนห้าตระกูลเป็นห้ามณฑลที่ปกครองโดยผู้ว่าการจากตระกูลนั้น ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมโดยตรงของกษัตริย์ พระองค์จึงควบคุมกองทัพ เศรษฐกิจ และการเมืองได้อย่างมั่นคง

พระองค์พิชิตรัฐอกจอในปี ค.ศ. 56, กัลซาในปี ค.ศ. 68, โจนาในปี ค.ศ. 72 และจูนาในปี ค.ศ. 74 พระองค์ดึงกองกำลังหัวเมืองเข้าสู่ส่วนกลาง และการเดินทางทั่วดินแดนของพระองค์เพื่อเสริมอำนาจของราชวงศ์

พระองค์ต่อสู้หลายครั้งกับราชวงศ์ฮั่นของจีนและขัดขวางการค้าระหว่างเลลังและฮั่น ในปี ค.ศ. 55 พระองค์มีพระบัญชาสั่งให้สร้างป้อมปราการใน เหลียวตง พระองค์โจมตีเขตชายแดนของจีนในปี ค.ศ. 105, 111 และ 118 ในปี ค.ศ. 122 พระเจ้าแทโจเป็นพันธมิตรกับสมาพันธ์มาฮันทางตอนกลางของเกาหลีและชนเผ่าเยแม็กที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อโจมตีเหลียวตง ขยายขอบเขตของโคกูรยออย่างมาก พระองค์เริ่มการโจมตีครั้งใหญ่อีกครั้งในปี ค.ศ. 146

พระราชวงศ์ แก้

  • พระราชบิดา เจ้าชายแชซา (พระราชโอรสในพระเจ้ายูริ)
  • พระราชมารดา ไม่ปรากฏ
  • พระมเหสี ไม่ปรากฏ
    • เจ้าชายมักกึน (ถูกปลงพระชนม์โดยพระปิตุลา (อา) พระเจ้าชาแด)
    • เจ้าชายมักต็อก (ถูกปลงพระชนม์โดยพระปิตุลา (อา) พระเจ้าชาแด)

อ้างอิง แก้