เปิดเมนูหลัก

พระเจ้าแทโจ (อังกฤษ: Taejo; เกาหลี: 태조) มีความหมายว่า "มหาบรรพบุรุษ" เป็นพระนามของกษัตริย์และจักรพรรดิเกาหลีหลายพระองค์ ได้แก่

ดูเพิ่มแก้ไข