พระเจ้าแทโจ หรือ แทโจ (เกาหลี: 태조) มีความหมายว่า "มหาบรรพบุรุษ" เป็นพระนามของกษัตริย์และจักรพรรดิเกาหลีหลายพระองค์ ได้แก่

ดูเพิ่ม แก้