ดินปืน เป็นสารเคมีที่ไวไฟยิ่งยวด และเมื่อเกิดการเผาไหม้แล้วจะเกิดแก๊ส ซึ่งนำคุณสมบัติด้านนี้ไปใช้ประโยชน์ในหลักการทำงานของปืน กล่าวคือ เมื่อดินปืนเกิดการเผาไหม้อย่างช้า ๆ จนไม่สร้างความเสียหายแก่ลำกล้องปืนแล้ว จะเกิดแก๊สขึ้นมา แล้วแก๊สเหล่านี้จะไปขับดันกระสุนที่บรรจุในปืน ทำให้กระสุนปืนพุ่งออกมาจากตัวปืนด้วยความเร็วสูง

ดินปืนไร้ควัน

ดินปืนถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยชาวจีนอย่างแน่นอน หลักฐานชิ้นแรกสุดคือ ดินปืนดำในศตวรรษที่ 13 ที่โรเจอร์ เบคอน อธิบายสูตรเอาไว้

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

ตามวิธีผสมดินปืนภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่เรียกว่า ดินดำนั้น องค์ประกอบหลัก คือ ดินประสิว กำมะถัน และถ่านไม้ ต้องเป็นถ่านเบา เช่นต้นพริก ไม้ปอ หรือ หวาย ตามตำรากล่าวไว้ว่า ดังดิน กินสุพัน ควันถ่าน สูตรผสมคือ ดินห้า ถ่านหนึ่ง สุพันครึ่งถ่าน เอามาต้มรวมกัน และตำให้ละเอียด แล้วตากแดดให้แห้ง ก็ใช้ประโยชน์ใด