ยุทธนาวีอ่าวอกโพ

(เปลี่ยนทางจาก ยุทธนาวีแห่งโอ๊กโป)


ยุทธนาวีแห่งอกโพ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2135ซึ่งเป็นปีที่ 25 ในรัชกาลพระเจ้าซอนโจแห่งราชวงศ์โชซอน โดยศึกครั้งนี้ถือว่าเป็นสงครามทางน้ำครั้งแรกโดยแม่ทัพฝ่ายญี่ปุ่น นำโดยโทโด ทะคะโทระ ส่วนแม่ทัพฝ่ายเกาหลีนำโดยยอดขุนพลแม่ทัพ ลี ซุนชิน ปรากฏว่าฝ่ายเกาหลีที่กำลังพลน้อยกว่ากลับมีชัยเหนือกองทัพญี่ปุ่น

ยุทธนาวีแห่งอกโพ
เป็นส่วนหนึ่งของ สงครามรีมจิน
วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2135
สถานที่ อ่าวอกโพ มณฑลจอนลา เกาหลี
ผลลัพธ์ เกาหลีได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาด
คู่ขัดแย้ง
กองทัพเรือของโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ราชนาวีเกาหลี
ผู้บัญชาการหรือผู้นำ
โทโด ทะคะโทระ ลี ซุนชิน
กำลัง
70 ลำ เรือพานโอคซอนอย่างน้อย 24 ลำและเรืออื่นอีกอย่างน้อย 30 ลำ
กำลังพลสูญเสีย
เรือไม่ต่ำกว่า 50 ลำ
ทหารเสียชีวิตxประมาณ 4,000 นายและถูกจับเป็นเชลยจำนวนมาก
ได้รับบาดเจ็บ 1 นาย