สคริปต์จัดให้ รุ่นล่าสุด
วิกิพีเดีย:สคริปต์จัดให้/ความสามารถ#กล่องรุ่นสคริปต์จัดให้
10.721
9 ธันวาคม 2566 (ปรับปรุงล่าสุด)
สถานะการติดตั้ง
คุณยังไม่ได้ติดตั้งสคริปต์จัดให้
หรือใช้รุ่นเก่ากว่า 3.0
ภูเบศ
Bhubejtar
วันเกิด3 กันยายน
เพศไม่ระบุ
สรรพนามเรา/คุณ/เขา
สถานที่อยู่กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
สิ่งที่สนใจประวัติศาสตร์
การเมือง
ปรัชญา
ความตั้งใจทำให้วิกิพีเดียภาษาไทยมีครบ 1,000,000 บทความครับ และต้องการให้บทความดี มีคุณภาพ และเหมือนแบบ วิกิพีเดียภาษาฝรั่งเศส
ยังไม่มีบทความนี้?
พิมพ์ชื่อ แล้วคลิก "ไป (ลองชื่อเรื่อง)"

* ค้นหาชื่อที่ใกล้เคียง

วิกิพีเดีย:บาเบล
thผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
lo-4ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาลาวได้ในระดับชำนาญ
ຜູ້ໃຊ້ນີ້ສາມາດໃຊ້ພາສາລາວໄດ້ໃນລະດັບຊຳນານ
en-4ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับชำนาญ
This user can contribute with a near-native level of English.
fr-3ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาฝรั่งเศสได้ในระดับสูง
Cet utilisateur peut contribuer avec un niveau avancé de français.
de-1ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาเยอรมันได้ในระดับพื้นฐาน
Dieser Benutzer hat grundlegende Deutschkenntnisse.


ผู้ใช้คนนี้เชื่อว่า เนื้อหาทั้งหมด ในวิกิพีเดีย ต้องระบุ แหล่งอ้างอิง
ผู้ใช้คนนี้สนับสนุนโครงการ
บทความคุณภาพ
ผู้ใช้คนนี้สนใจประวัติศาสตร์
ผู้ใช้ตามภาษา

วันนี้ แก้

วันนี้ วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2566
  • บทความ:160,618 บทความ
  • หน้าทั้งหมด: 1,056,881 หน้า
  • แก้ไข: 11,182,143 ครั้ง
  • ไฟล์: 21,646 ไฟล์ (ไม่รวมวิกิมีเดียคอมมอนส์)
  • ผู้ใช้: 464,268 คน
  • ผู้ดูแล: 19 คน

บทความ แก้

เป้าหมายบทความ แม่แบบที่จะสร้าง แก้

กล่องปี แบบ เยอรมนี

รายชื่อ 30 บทความใหม่ล่าสุด แก้

ปัจจุบันวิกิพีเดียภาษาไทยมี 160,618 บทความ

เครดิตโค้ด: ผู้ใช้:เอ็ดมัน

ความสนใจ แก้

ตามระบบดิวอี้

000 เบ็ตเตล็ดหรือความรู้ทั่วไป (Generalities)  แก้

000ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
050ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง วารสาร และดรรชนี
070ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วารสารศาสตร์ การพิมพ์100 ปรัชญา (Philosophy)  แก้

110ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
อภิปรัชญา
190ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่200 ศาสนา (Religion)  แก้

220ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ไบเบิล
270ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ประวัติศาสนาคริสต์
290ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ศาสนาเปรียบเทียบและศาสนาอื่น ๆ300 สังคมศาสตร์ (Social sciences)  แก้

320ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
รัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง
340ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
กฎหมาย
370ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
การศึกษา
390ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ประเพณี ขนบธรรมเนียม คติชนวิทยา400 ภาษาศาสตร์ (Language)  แก้

420ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ภาษาอังกฤษ
440ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ภาษาฝรั่งเศส ภาษาโรมานซ์
490ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ภาษาอื่น ๆ500 วิทยาศาสตร์ (Science)  แก้

520ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ดาราศาสตร์
550ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วิทยาศาสตร์โลก
570ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิต600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือเทคโนโลยี (Technology)  แก้

640ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
คหกรรมศาสตร์ ชีวิตครอบครัว700 ศิลปกรรมและการบันเทิง (Arts and recreation)  แก้

770ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
การถ่ายรูป ภาพถ่าย
780ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ดนตรี
790ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
การบันเทิง นันทนาการ กีฬา800 วรรณคดี (Literature) แก้

810ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วรรณคดีอเมริกันในภาษาอังกฤษ
890ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วรรณคดีภาษาอื่น ๆ900 ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ (History and geography)  แก้

910ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ภูมิศาสตร์ และการท่องเที่ยว
940ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ประวัติศาสตร์ยุโรป โลกตะวันตก
950ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ประวัติศาสตร์เอเชีย โลกตะวันออก
990ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ประวัติศาสตร์ส่วนอื่น ๆ ของโลกเพิ่มเติม แก้

 
Wikinews
วิกิข่าว มีข่าวเกี่ยวกับบทความ:
Bhubejtar