สะพานทศมราชัน

สะพานในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

สะพานทศมราชัน (ชื่อเดิม สะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9) เป็นสะพานถนนประเภทสะพานขึงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพมหานคร ในเส้นทางของทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกตะวันตก ดูแลโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นสะพานขึงเสาคู่แห่งแรกของประเทศไทย คู่ขนานด้านท้ายน้ำของสะพานพระราม 9 มีขนาด 8 ช่องจราจร ความกว้างประมาณ 42 เมตร ถือเป็นสะพานข้ามแม่น้ำที่มีความกว้างมากที่สุดในประเทศไทย เพื่อใช้ทดแทนสะพานพระราม 9 ที่จะมีการปิดปรับปรุงภายหลังเปิดการจราจรบนทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกตะวันตกอย่างเต็มรูปแบบ และกระทรวงคมนาคมได้พิจารณาให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 แต่จะเปิดใช้งานได้หลังจากทางขึ้น-ลงสะพานฝั่งธนบุรีสร้างเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งกำหนดไว้ในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 คาดว่าจะสามารถรองรับปริมาณรถยนต์ได้อย่างมากวันละ 150,000 คัน

สะพานทศมราชัน
พิกัด13°40′55″N 100°31′05″E / 13.68201°N 100.51798°E / 13.68201; 100.51798
เส้นทางทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกตะวันตก
ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
ที่ตั้งแขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพมหานคร  ไทย
ชื่อทางการสะพานทศมราชัน
ชื่ออื่นสะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9
ผู้ดูแลการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
เหนือน้ำสะพานพระราม 9
ท้ายน้ำสะพานภูมิพล 1
ข้อมูลจำเพาะ
ประเภทสะพานขึง
วัสดุเหล็กและคอนกรีต
ความยาว450 เมตร (1,480 ฟุต)
ความกว้าง42 เมตร (138 ฟุต)
ความสูง87 เมตร (285 ฟุต)
ช่วงยาวที่สุด780 เมตร (2,560 ฟุต)
จำนวนตอม่อ4
เคลียร์ตอนล่าง41 เมตร (135 ฟุต)
ประวัติ
ผู้ออกแบบบริษัท เอพซิลอน จำกัด
ผู้สร้างบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
วันเริ่มสร้าง16 มกราคม พ.ศ. 2563
วันสร้างเสร็จ30 มีนาคม พ.ศ. 2566
งบก่อสร้าง6,636,192,131.80 บาท
วันเปิดกรกฎาคม พ.ศ. 2567
ที่ตั้ง
แผนที่

ลักษณะของสะพาน

แก้

ลักษณะโดยรวม

แก้

สะพานแห่งนี้ออกแบบโดยบริษัท เอพซิลอน จำกัด เป็นสะพานประเภทสะพานขึงเสาคู่ (Double-Pylon Cable-Stayed Bridge) แห่งแรกของประเทศไทย ตามแนวคู่ขนานทางด้านท้ายน้ำของสะพานพระราม 9 มีขนาด 8 ช่องจราจร (แบ่งเป็นขาเข้าเมืองและขาออกเมืองฝั่งละ 4 ช่องจราจร) และมีความกว้างวัดจากขอบสะพานทั้ง 2 ฝั่งได้ประมาณ 42 เมตร ซึ่งถือว่าเป็นสะพานข้ามแม่น้ำที่มีความกว้างมากที่สุดในประเทศไทย ตัวสะพานจะเริ่มยกระดับจากระดับชั้นที่ 2 ซึ่งสูงจากระดับพื้นดินประมาณ 10 เมตร ทำให้ผู้ใช้ทางสามารถวิ่งขึ้นและลงสะพานได้สะดวกมากขึ้น เพื่อลดการชะลอตัวสะสมในช่วงขาขึ้นสะพาน ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งกับสะพานพระราม 9 โดยท้องสะพานมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลอยู่ 41 เมตร และเสาขึงมีความสูง 87 เมตร ซึ่งเท่ากับสะพานพระราม 9 เดิม[1] ส่วนช่วงกลางสะพานยาว 450 เมตร และตัวสะพานยาว 780 เมตร มีจุดเริ่มต้นบริเวณเชิงลาดสะพานพระราม 9 ฝั่งธนบุรี ในพื้นที่แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปเชื่อมต่อกับทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร และบรรจบกับทางแยกต่างระดับบางโคล่ ในพื้นที่แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา เชื่อมต่อกับทางพิเศษศรีรัชและทางพิเศษเฉลิมมหานครโดยตรง รวมระยะทางทั้งโครงการจำนวน 2 กิโลเมตร โดยมีการออกแบบตัวสะพานให้สอดคล้องและไม่โดดเด่นกว่าสะพานพระราม 9 เดิม[2] นอกจากนี้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยังจำลองสะพานเต็มรูปแบบเพื่อทดสอบความแข็งแรงของสะพานต่อแรงลม ซึ่งจากผลการทดสอบ พบว่า สามารถรองรับแรงลมได้มากถึง 270 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือเทียบเท่าความแรงของพายุทอร์นาโด สะพานแห่งนี้จึงมีความมั่นคงและแข็งแรงอย่างมากในการรองรับเหตุแผ่นดินไหวหรือพายุ[3]

การเฉลิมพระเกียรติ

แก้

กระทรวงคมนาคม ได้พิจารณาให้สะพานแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562[4] ผู้ออกแบบจึงมีการออกแบบสะพานให้สื่อถึงพระองค์ในหลายส่วน เช่น ส่วนยอดของเสาสะพาน ซึ่งเปรียบเสมือนฝ่าพระหัตถ์ของพระองค์ ซึ่งภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) ประทานให้แก่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2566[5] และนำมาประกอบพิธีประดิษฐานบนยอดเสาฝั่งพระนครเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ปีเดียวกัน[6], ตราพระปรมาภิไธยย่อ วปร., สายเคเบิลสีเหลือง สีประจำวันจันทร์ วันพระบรมราชสมภพของพระองค์, ประติมากรรมพญานาค ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมะโรง นักษัตรประจำปีพระบรมราชสมภพของพระองค์ คือ พ.ศ. 2495, เสาขึงรั้วกันกระโดด สื่อถึงต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์ เป็นต้น[7] ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานชื่อสะพานนี้ว่า "ทศมราชัน" หมายถึง พระมหากษัตริย์ลำดับที่ 10 และจะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดสะพานทศมราชันในช่วงเดือนกรกฎาคม ซึ่งตรงกับช่วงพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ[8]

สีไฟประดับสะพาน

แก้

ภายหลังการก่อสร้างสะพานในด้านโครงสร้างและสถาปัตยกรรมได้เสร็จสิ้นลงตามสัญญาจ้างก่อสร้างหลักแล้ว ยังได้มีการประดับไฟเพื่อเพิ่มสีสันให้แก่สะพานอีกด้วย โดยสามารถเปลี่ยนสีไฟไปตามเทศกาลต่าง ๆ ได้ โดยแต่ละสีมีความหมายดังนี้

ไฟประดับสะพานนี้เปิดให้ประชาชนได้ชมในเทศกาลและวันสำคัญต่าง ๆ เริ่มจากวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งมีการเปิดไฟสีฟ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง[10]

การก่อสร้าง

แก้

สะพานทศมราชัน รับเหมาก่อสร้างโดยบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)[11] โดยมีการลงนามในสัญญารับเหมาเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562[12] และเริ่มการก่อสร้างเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 ใช้เวลาการก่อสร้าง 1,170 วัน (ประมาณ 39 เดือน) ด้วยงบประมาณการก่อสร้าง 6,636,192,131.80 บาท[13] โดยเริ่มลงเสาเข็มเมื่อวันที่ 15 มีนาคม ปีเดียวกัน[11] จนกระทั่งเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ได้ทำพิธีเทคอนกรีตจุดสุดท้ายเชื่อมต่อสะพานอย่างเป็นทางการ (Final Casting Ceremony) โดยศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในขณะนั้น เป็นประธานในพิธี ทำให้โครงสร้างของสะพานขึงเชื่อมกัน 100% จากนั้นได้ทำการลาดยาง ตีเส้นผิวการจราจร เก็บรายละเอียดโครงสร้างเล็กน้อย รวมถึงการตกแต่งสถาปัตยกรรมเบื้องต้น เช่น การติดตั้งประติมากรรมพญานาค[14] จนแล้วเสร็จตามสัญญาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม[15] โดยปัจจุบันเข้าสู่กระบวนการทดสอบระบบสะพานส่วนต่าง ๆ[16] รวมถึงระบบไฟประดับสะพาน[17] อย่างไรก็ตาม สะพานแห่งนี้ยังขาดทางขึ้น-ลงทางฝั่งธนบุรี ซึ่งการก่อสร้างอยู่นอกเหนือจากสัญญาการก่อสร้างสะพาน และติดปัญหาการรื้อย้ายแนวท่อประปา และระบบไฟฟ้า ซึ่งเป็นจุดจ่ายไฟฟ้าหล่อเลี้ยงให้กับพื้นที่ย่านใจกลางทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร คือช่วงถนนสาทรถึงถนนสีลม ประกอบกับมีพื้นที่ทำงานที่จำกัด ต้องใช้ความระมัดระวังในการทำงาน ทำให้การก่อสร้างทางขึ้น-ลงสะพานล่าช้า[18] จึงคาดว่าจะเปิดการจราจรบนสะพานได้ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567[16] ก่อนที่ต่อมาจะเลื่อนไปเป็นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567[19] และเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 ตามลำดับ โดยเปิดให้รถสัญจรเป็นส่วนแรกของทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกตะวันตก ตั้งแต่ตัวสะพานไปจนถึงด่านสุขสวัสดิ์ ก่อนจะเปิดทางพิเศษสายนี้ตลอดสายอย่างเต็มรูปแบบในช่วงปลายปีเดียวกัน จากนั้นหลังเปิดทางพิเศษสายนี้ตลอดสายไปได้ระยะหนึ่งแล้ว จะทำการปิดปรับปรุงสะพานพระราม 9 ครั้งใหญ่ต่อไป[20]

กิจกรรม

แก้

Luck Lock Love รักล้นสะพาน

แก้

การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเปิดสะพานทศมราชัน เพื่อจัดกิจกรรม "Luck Lock Love รักล้นสะพาน" ขึ้น ในระหว่างวันที่ 14-18 และ 23-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เพื่อฉลองเทศกาลวันวาเลนไทน์ และเฉลิมฉลองครบรอบ 111 ปีของกระทรวงคมนาคม โดยมีกิจกรรมหลักคือการจดทะเบียนสมรสให้กับคู่รักที่ลงทะเบียนล่วงหน้าจำนวน 111 คู่ ตามจำนวนปีครบรอบของกระทรวงคมนาคม[21] ซึ่งในวันแรกที่มีการจัดกิจกรรม มีคู่รักมาจดทะเบียนสมรสบนสะพานจำนวน 45 คู่[22]

วิ่งข้ามเวลา สู่อนาคต

แก้

นอกจากนี้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยังเตรียมจัดกิจกรรมอีก 1 กิจกรรม คือ มหกรรมการเดินวิ่ง "วิ่งข้ามเวลา สู่อนาคต" ซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับกิจกรรม "วิ่งลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติ" บนสะพานพระราม 9 ที่จัดขึ้นพร้อมกับพิธีเปิดสะพาน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 ซึ่งเดิมมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2567 แต่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้เลื่อนออกไปจัดในช่วงเดือนกรกฎาคมแทน เพื่อให้ตรงกับช่วงพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567[23]

ข้อมูลทั่วไป

แก้
 • วันที่เริ่มการก่อสร้าง : วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020)
 • วันที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023)
 • บริษัทที่ทำการก่อสร้าง : บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
 • ราคาค่าก่อสร้าง : 6,636,192,131.80 บาท
 • แบบของสะพาน : สะพานขึงเสาคู่
 • ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง : 41 เมตร (135 ฟุต)
 • ความยาวของสะพาน : 780 เมตร (2,560 ฟุต)
 • รวมความยาวทั้งหมด : 2 กิโลเมตร (1.2 ไมล์)
 • จำนวนช่องทางจราจร : 8 ช่องทางจราจร
 • ความกว้างสะพาน : 42 เมตร (138 ฟุต)

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
 • "สะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9 แห่งใหม่ 🌉 สะพานที่มีความกว้างมากที่สุดในประเทศไทย ความภาคภูมิใจของ กทพ. และประชาชนชาวไทย". การทางพิเศษแห่งประเทศไทย. 2022-05-11. สืบค้นเมื่อ 2023-02-19.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 1. "รายละเอียดเฉพาะของข้อเขียนคำบรรยาย บทนิทรรศการ เนื้อหาทางวิชาการของนิทรรศการ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓" (PDF). การทางพิเศษแห่งประเทศไทย: 71–73. สืบค้นเมื่อ 2023-02-28.
 2. "สะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9 และทางด่วนใหม่". CondoNewb. 2022-01-26. สืบค้นเมื่อ 2023-02-19.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 3. "จุดเช็คอินใหม่ 'กรุงเทพมหานคร' สะพานขึงข้ามเจ้าพระยากว้างสุดในไทย". ประชาชาติธุรกิจ. 2022-05-15. สืบค้นเมื่อ 2023-02-19.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 4. "รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ระยะก่อนก่อสร้างและระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2563" (PDF). สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: 1-8. สืบค้นเมื่อ 2023-02-19 – โดยทาง ระบบฐานข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม.[ลิงก์เสีย]
 5. "สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงประทานพระบรมสารีริกธาตุให้ กทพ. เพื่อนำไปประดิษฐานยังยอดเสาสะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9". การทางพิเศษแห่งประเทศไทย. 2023-07-09. สืบค้นเมื่อ 2023-07-19.{{cite news}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 6. "อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานบนยอดเสา "สะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9"". เดลินิวส์. 2023-07-29. สืบค้นเมื่อ 2023-07-29.{{cite news}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 7. "โครงการทางพิเศษสายพระราม3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่4". ยูทูบ. 2022-05-11. สืบค้นเมื่อ 2023-02-19.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 8. "ปลื้มปีติ! พระราชทานชื่อ "ทศมราชัน" สะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9 ข้ามเจ้าพระยา". เดลินิวส์. 30 เมษายน 2024. สืบค้นเมื่อ 30 เมษายน 2024.{{cite news}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 9. "ช.การช่าง เปิดความหมายไฟประดับ หลังสะพานขึงคู่ขนานข้ามเจ้าพระยาจบ 100%". โพสต์ทูเดย์. 2023-05-09. สืบค้นเมื่อ 2023-05-30.{{cite news}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 10. ""ช.การช่าง" โชว์ความสวยงาม ประดับไฟ "สะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9"". เดลินิวส์. 2023-08-02. สืบค้นเมื่อ 2023-08-12.{{cite news}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 11. 11.0 11.1 "เริ่มแล้ว! กทพ.เตรียมตอกเข็ม "ด่วนพระราม 3-ดาวคะนอง" ผุดสะพานขึงตัวใหม่". ผู้จัดการออนไลน์. 2020-03-10. สืบค้นเมื่อ 2023-02-19.{{cite news}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 12. "CK เซ็นงานก่อสร้างทางด่วนพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกทม. สัญญาที่ 4 กทพ. มูลค่า 6.6 พันลบ". ทันหุ้น. 2019-12-06. สืบค้นเมื่อ 2023-04-01.
 13. "กทพ. ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 3 และลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)". การทางพิเศษแห่งประเทศไทย. 2021-10-11. สืบค้นเมื่อ 2023-03-09.
 14. "ติดตั้งพญานาค #สะพานคู่ขนานสะพานพระราม9 #ทางพิเศษเฉลิมมหานคร #พระราม9 #mywaythailand". ติ๊กต็อก My Way Thailand. 2023-03-22. สืบค้นเมื่อ 2023-03-23.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 15. "คลิปพิธีเทคอนกรีตจุดเชื่อมต่อสะพานคู่ขนานสะพานพระราม ๙". เฟซบุ๊ก. 2023-02-22. สืบค้นเมื่อ 2023-03-09.
 16. 16.0 16.1 "ก.พ.นี้ "ศักดิ์สยาม" เทคอนกรีตเชื่อม "สะพานขึงคู่ขนานสะพานพระราม 9"". เดลินิวส์. 2023-02-02. สืบค้นเมื่อ 2023-02-19.{{cite news}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 17. "ส่องไฟประดับ "สะพานคู่ขนานสะพานพระราม9" ระยิบระยับวันสำคัญ-เทศกาล". เดลินิวส์. 2023-05-02. สืบค้นเมื่อ 2023-05-29.{{cite news}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 18. "คู่ขนานพระราม 9 ใกล้เสร็จ (มีรูป) รอ "ศักดิ์สยาม" เทปูนเชื่อม-เลื่อนเปิดเป็นต้นปี 67". ไทยรัฐ. 2023-02-13. สืบค้นเมื่อ 2023-02-22.{{cite news}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 19. "กทพ. เลื่อนเปิด "สะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9" มี.ค. เป็น พ.ค.ปีหน้า". เดลินิวส์. 2023-10-08. สืบค้นเมื่อ 2023-11-18.{{cite news}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 20. "กทพ.คาดเปิดใช้สะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9 ก.ค.นี้ ด่วนพระราม 3 รอกลางปี 68". สำนักข่าวอินโฟเควสท์. 12 กุมภาพันธ์ 2024. สืบค้นเมื่อ 30 เมษายน 2024.{{cite news}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 21. "รักล้นสะพาน เปิดสะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9 ให้ประชาชนสัมผัสครั้งแรก". ประชาชาติธุรกิจ. 14 กุมภาพันธ์ 2024. สืบค้นเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2024.{{cite news}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 22. "45 คู่รัก ร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ จดทะเบียนสมรสลอยฟ้าบน "สะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9"". เดลินิวส์. 14 กุมภาพันธ์ 2024. สืบค้นเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2024.{{cite news}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 23. "14 ก.พ. บันทึกประวัติศาสตร์ จดทะเบียนลอยฟ้า 111 คู่รัก บนสะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9". เดลินิวส์. 12 กุมภาพันธ์ 2024. สืบค้นเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2024.{{cite news}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

13°40′55″N 100°31′05″E / 13.68201°N 100.51798°E / 13.68201; 100.51798

สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในปัจจุบัน
เหนือน้ำ
สะพานพระราม 9
 
สะพานทศมราชัน
 
ท้ายน้ำ
สะพานภูมิพล 1