สะพานที่ใช้เป็นถนน

สะพานที่รองรับรถยนต์ได้
(เปลี่ยนทางจาก สะพานถนน)

สะพานที่ใช้ถนน (อังกฤษ: Road bridge, Street bridge) หรือ สะพานถนน เป็นสะพานที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของถนน เพื่อรองรับการเดินทางของยานพาหนะ โดยเฉพาะรถยนต์และจักรยานยนต์

ความกว้างของสะพานและองค์ประกอบด้านความปลอดภัย (เช่น ราวกันตก) ขึ้นอยู่กับการใช้ถนน (ทางผ่านเพื่อการเกษตร, ถนนสายรอง, ถนนสายหลัก, ทางคู่ และทางหลวง), ประเภทของการก่อสร้างสะพานและช่วงของสะพานเมื่อเทียบกับภูมิประเทศ, สภาพและลักษณะทางธรณีวิทยาของพื้นที่ (ตลิ่ง ทางเลี่ยง เหนือหุบเขา ฯลฯ) ตลอดจนค่าใช้จ่ายและผลกระทบต่อภูมิทัศน์

สะพานทางหลวง แก้

สะพานทางหลวงอาจมีหนึ่งหรือสองชานชาลาอิสระเพื่อให้การจราจรไหลไปในแต่ละทิศทาง วัสดุที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตคือ คอนกรีตเสริมเหล็กและคอนกรีตอัดแรง สะพานเหล็กและเหล็กประกอบมักต้องใช้ตอม่อขนาดใหญ่ ทางหลวงบางช่วงก่อนปี 1945 มีสะพานโค้งที่มีกำแพงล้อมรอบด้วย