ทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกตะวันตก

ทางพิเศษในประเทศไทย

ทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก เป็นโครงการทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโครงข่ายทางพิเศษให้สามารถรองรับการเดินทางระหว่างพื้นที่ชั้นนอกและชั้นในของกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนพระรามที่ 2 ทางพิเศษเฉลิมมหานครช่วงสุขสวัสดิ์-ดาวคะนอง และสะพานพระราม 9 โดยมีแนวสายทางเริ่มต้นที่ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนบริเวณกิโลเมตรที่ 13 ของถนนพระรามที่ 2 ซึ่งเชื่อมต่อจากทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 ยกระดับเหนือถนนพระรามที่ 2 และทางพิเศษเฉลิมมหานคร ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่สะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9 และไปสิ้นสุดที่ทางแยกต่างระดับบางโคล่ โดยบรรจบเข้ากับทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษศรีรัช รวมระยะทาง 18.7 กิโลเมตร[1] คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี พ.ศ. 2567[2]

ทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว18.7 กิโลเมตร (11.6 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อพ.ศ. 2565–ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันตก ทล.พ.82 ในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ปลายทางทิศตะวันออกlink=ทางพิเศษ{{{2}}} ทางพิเศษเฉลิมมหานคร, ทางพิเศษศรีรัช ในเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
จังหวัด
ระบบทางหลวง

รายละเอียดของเส้นทาง แก้ไข

มีจุดเริ่มต้นที่ต่างระดับบางขุนเทียนบริเวณกิโลเมตรที่ 13 ของถนนพระรามที่ 2 โดยมีแนวสายทางต่อเนื่องจากทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 (บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว) ของกรมทางหลวง ยกระดับไปตามแนวเกาะกลางของถนนพระรามที่ 2 จนถึงทางแยกต่างระดับดาวคะนอง จากนั้นจะเลี้ยวขวาเข้าซ้อนทับกับทางพิเศษเฉลิมมหานคร ไปจนถึงถนนสุขสวัสดิ์ แล้วเบี่ยงไปทางทิศใต้เพื่อข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในแนวคู่ขนานกับสะพานพระราม 9 จากนั้นข้ามถนนพระรามที่ 3 แล้วเข้าบรรจบกับทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษศรีรัช ที่ทางแยกต่างระดับบางโคล่ รวมระยะทางทั้งสิ้น 18.7 กิโลเมตร

ตลอดเส้นทางจะก่อสร้างเป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร ยกเว้นสะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9 จะมีขนาด 8 ช่องจราจร[3]

การเก็บค่าผ่านทาง และตำแหน่งทางขึ้น-ลง แก้ไข

ทางพิเศษสายนี้เก็บค่าผ่านทางในระบบปิด คือรับบัตรที่ด่านทางเข้า แล้วคืนบัตรพร้อมชำระค่าผ่านทางที่ด่านทางออก ลักษณะเดียวกับทางพิเศษบูรพาวิถี ทางพิเศษกาญจนาภิเษก และทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 โดยตลอดเส้นทางมีทางขึ้น-ลงทั้งหมด 7 จุด และมีด่านเก็บค่าผ่านทาง 8 แห่ง ดังนี้

รายชื่อทางขึ้น-ลงบน   ทางพิเศษพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกตะวันตก ทิศทาง: แสมดำ - บางโคล่
จังหวัด กม.ที่ ชื่อด่านเก็บค่าผ่านทาง เข้าเมือง ออกเมือง
  แสมดำ - บางโคล่
กรุงเทพมหานคร 1+100 ด่านฯแสมดำ เชื่อมต่อจาก:   ทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 จาก สมุทรสาคร
ทางขึ้นแสมดำ ไปดาวคะนอง, ถนนพระรามที่ 3 ทางลงแสมดำ ถนนพระรามที่ 2 ไปสมุทรสาคร
4+600 ด่านฯการเคหะธนบุรี ทางลงการเคหะธนบุรี ถนนพระรามที่ 2 ไป ทางขึ้นการเคหะธนบุรี
7+850 ด่านฯท่าข้าม ทางลงท่าข้าม ทางขึ้นท่าข้าม
10+050 ด่านฯบางมด ทางขึ้นบางมด ไป ทางลงบางมด ถนนพระรามที่ 2 ไป
11+150 ด่านฯพุทธบูชา ทางขึ้นพุทธบูชาไป ทางลงพุทธบูชา ถนนพระรามที่ 2 ไป
12+550 ด่านฯดาวคะนอง ทางขึ้นดาวคะนองไป ไม่มี
15+400 ด่านฯสุขสวัสดิ์ ทางขึ้นสุขสวัสดิ์ ไป ทางลงสุขสวัสดิ์
สะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9 ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
ตรงไป: ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ไป ดินแดง, บางนา
18+300 ด่านฯพระราม 3 ทางขึ้นพระราม 3 ทางพิเศษศรีรัชไป แจ้งวัฒนะ ไม่มี
18+500 ด่านฯบางโคล่ 1 ไม่มี ทางขึ้นบางโคล่ 1 จากทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ดินแดง-บางนา)ไป ดินแดง, บางนา
15+575 ด่านฯบางโคล่ 2 ไม่มี ทางขึ้นบางโคล่ 2 จากทางพิเศษศรีรัช (บางโคล่ - แจ้งวัฒนะ) ไป ดินแดง, ถ.พระราม 9, บางนา, ดาวคะนอง
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

รายชื่อทางแยก แก้ไข

รายชื่อทางแยกบน   ทางพิเศษพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกตะวันตก ทิศทาง: แสมดำ - บางโคล่
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  แสมดำ - บางโคล่
กรุงเทพมหานคร 0+000 แยกด่วนแสมดำ เชื่อมต่อจาก:   ทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 จาก สมุทรสาคร
  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 ไป   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 ไป
ต่างระดับบางขุนเทียน     ถนนกาญจนาภิเษก (วงแหวนรอบนอกตะวันตก) ไป บางแค, บางบัวทอง       ถนนกาญจนาภิเษก (วงแหวนรอบนอกใต้) ไป พระประแดง, บางนา
4+600 แยกด่วนการเคหะธนบุรี   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 ไป   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 ไป
7+850 แยกด่วนท่าข้าม   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 ไป   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 ไป
10+050 แยกด่วนบางมด   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 ไป   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 ไป
11+150 แยกด่วนพุทธบูชา   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 ไป   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 ไป
ต่างระดับดาวคะนอง   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 ไป   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 ไป
15+400 ต่างระดับสุขสวัสดิ์   ถนนสุขสวัสดิ์ ไป ดาวคะนอง, วงเวียนใหญ่   ถนนสุขสวัสดิ์ ไป อ.พระประแดง
สะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9 ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
18+700 ต่างระดับบางโคล่   ทางพิเศษศรีรัช ไป แจ้งวัฒนะ ไม่มี
ตรงไป:   ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ไป ดินแดง, บางนา
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

อ้างอิง แก้ไข

  1. ดีเดย์! 8 พ.ค.ตอกเข็ม “ด่วนพระราม 3-ดาวคะนอง” หวั่นพระราม 2 หนึบ-ให้บีบเลนแทนปิดถนน
  2. “สะพานขึงคู่ขนานพระราม 9” คืบแล้ว 86% ลุยวางพื้น-ติดสายเคเบิล เสร็จปีหน้า
  3. ทางด่วนพระราม 3-ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอกตะวันตก, Realist.co.th

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข