รายชื่อนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ก่อนปี พ.ศ. 2502 ประเทศฝรั่งเศสไม่ปรากฏว่ามีการเรียกตำแหน่งหัวหน้าคณะรัฐบาลอย่างเป็นทางการว่า นายกรัฐมนตรี (Premier Ministre) เนื่องจากในอดีตภายใต้การปกครองของกษัตริย์ หลายครั้งที่คำนี้ใช้เรียกแทนประธานรัฐมนตรีของกษัตริย์ แม้ต่อมาในช่วงรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 3 รัฐมนตรีท่านหนึ่งในรัฐมนตรีสภาได้ดำรงตำแหน่งเป็นทั้ง ประธานรัฐมนตรีสภา (Président du Conseil des Ministres) และยังเป็นที่รู้จักกันอย่างไม่เป็นทางการในนาม "หัวหน้ารัฐมนตรีสภา" ซึ่งในปัจจุบันเรียกว่า นายกรัฐมนตรี (Premier Ministre) อีกด้วย ซึ่งเป็นการไม่เหมาะสม เป็นการรวบอำนาจเบ็ดเสร็จในบุคคลเดียว โดยเป็นทั้งประธานาธิบดีเอง และเป็นหัวหน้ารัฐมนตรีสภา (นายกรัฐมนตรี) ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมสภา และหัวหน้าฝ่ายบริหารคณะรัฐมนตรี

ออแตลมาตีญง จวนนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส

เวลาต่อมา ในการทำให้ชื่อตำแหน่ง "นายกรัฐมนตรี" มีผลบังคับทางกฎหมาย แทนที่ตำแหน่ง หัวหน้ารัฐมนตรีสภา นั้นก็ได้กลายเป็นตำแหน่ง "นายกรัฐมนตรี" อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2489 ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 4 และต่อมาได้ถูกนำมาบัญญัติคำว่า "นายกรัฐมนตรี" (Premier Ministre) ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 5 ในปี พ.ศ. 2502

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2413 ประเทศฝรั่งเศสได้มีหัวหน้าคณะรัฐบาล (ในปัจจุบันเรียก "นายกรัฐมนตรี") 142 ท่าน (138 ท่าน นับตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2)

หัวหน้าคณะรัฐบาล (ในปัจจุบันเรียก "นายกรัฐมนตรี") ตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 2, จักรวรรดิฝรั่งเศสที่ 2, ราชาธิปไตยเดือนกรกฎาคม, การฟื้นฟูราชวงศ์บูร์บง ถึงปัจจุบันมีทั้งสิ้น 174 ท่าน ภายใต้ระยะเวลา 193 ปี

รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 2 - ปัจจุบัน = 193 ปี มีนายกรัฐมนตรี = 174 ท่าน ตั้งแต่ พ.ศ. 2413 - ปัจจุบัน มีนายกรัฐมนตรี = 142 ท่าน ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 - ปัจจุบัน มีนายกรัฐมนตรี = 138 ท่าน

  สังคมนิยม
  หัวรุนแรง / UDSR
  กลาง - ขวา
  ขวา
  ขวาจัด
  ไม่แบ่งฝ่าย
ยังมีชีวิตอยู่

ราชวงศ์บูร์บงฟื้นฟู (พ.ศ. 2358 - พ.ศ. 2373) แก้

คนที่ รูป ชื่อ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ ประมุขแห่งรัฐ
  1   ชาร์ล-มอริส
เดอ ตาแลร็อง-เปรีกอร์

Charles Maurice de Talleyrand-Périgord
9 กรกฎาคม พ.ศ. 2358
(ค.ศ. 1815)
26 กันยายน พ.ศ. 2358
(ค.ศ. 1815)
 

 
กษัตริย์แห่งราชอาณาจักรฝรั่งเศส
พระเจ้าหลุยส์ที่ 18
Louis XVIII de France
(ราชวงศ์บูร์บงฟื้นฟู)
Restauration française
  2
(สมัยที่ 1)
  อาร์ม็อง-แอมานุแอล
ดูว์ แปลซี เดอ รีเชอลีเยอ

Armand Emmanuel du Plessis de Richelieu
26 กันยายน พ.ศ. 2358
(ค.ศ. 1815)
29 ธันวาคม พ.ศ. 2361
(ค.ศ. 1818)
  3   ฌ็อง-โฌแซ็ฟ เดซอล
Jean Joseph Dessolles
29 ธันวาคม พ.ศ. 2361
(ค.ศ. 1818)
19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2362
(ค.ศ. 1819)
  4   เอลี เดอกาซ
Élie Decazes
19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2362
(ค.ศ. 1819)
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2363
(ค.ศ. 1820)
  5
(สมัยที่ 2)
  อาร์ม็อง-แอมานุแอล
ดูว์ แปลซี เดอ รีเชอลีเยอ

Armand Emmanuel du Plessis de Richelieu
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2363
(ค.ศ. 1820)
14 ธันวาคม พ.ศ. 2364
(ค.ศ. 1821)
  6   ฌ็อง-บาติสต์ เดอ วีแลล
Jean-Baptiste de Villèle
14 ธันวาคม พ.ศ. 2364
(ค.ศ. 1821)
16 กันยายน พ.ศ. 2367
(ค.ศ. 1824)
16 กันยายน พ.ศ. 2367
(ค.ศ. 1824)
4 มกราคม พ.ศ. 2371
(ค.ศ. 1828)
 

 
กษัตริย์แห่งราชอาณาจักรฝรั่งเศส
พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 10
Charles X de France
(ราชวงศ์บูร์บงฟื้นฟู)
Restauration française
  7   ฌ็อง-บาติสต์ ซีลแวร์ แก,
วีกงต์เดอมาร์ตีญัก

Jean-Baptiste Sylvère Gay,
vicomte de Martignac
4 มกราคม พ.ศ. 2371
(ค.ศ. 1828)
8 สิงหาคม พ.ศ. 2372
(ค.ศ. 1829)
  8   ฌูล เดอ ปอลีญัก
Jules de Polignac
8 สิงหาคม พ.ศ. 2372
(ค.ศ. 1829)
29 กรกฎาคม พ.ศ. 2373
(ค.ศ. 1830)
    กาซีมีร์ หลุยส์ วิกตูร์เนียง
เดอ ร็อชชัวร์ เดอ มอร์ตมาร์

Casimir Louis Victurnien
de Rochechouart de Mortemart
พ.ศ. 2373
(ค.ศ. 1830)

ราชาธิปไตยเดือนกรกฎาคม (พ.ศ. 2373 - พ.ศ. 2391) แก้

คนที่ รูป ชื่อ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ ประมุขแห่งรัฐ
  ว่างลง 2 สิงหาคม พ.ศ. 2373
(ค.ศ. 1830)
13 สิงหาคม พ.ศ. 2373
(ค.ศ. 1830)
 

 
กษัตริย์แห่งราชอาณาจักรฝรั่งเศส
พระเจ้าหลุยส์-ฟิลิปป์ที่ 1
Louis-Philippe Ier
(ราชวงศ์ออร์เลอองส์)
Maison d'Orléans
  9
(สมัยที่ 1)
  อาชีย์-ชาร์ล-วิกตอร์,
ดุกเดอเบรย

Achille-Charles-Victor, duc de Broglie
13 สิงหาคม พ.ศ. 2373
(ค.ศ. 1830)
2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2373
(ค.ศ. 1830)
  10   ฌัก ลาฟิต
Jacques Laffitte
2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2373
(ค.ศ. 1830)
13 มีนาคม พ.ศ. 2374
(ค.ศ. 1831)
  11   กาซีมีร์ ปีแยร์ เปอรีเย
Casimir Pierre Perier
13 มีนาคม พ.ศ. 2374
(ค.ศ. 1831)
16 พฤษภาคม พ.ศ. 2375
(ค.ศ. 1832)
  ว่างลง 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2375
(ค.ศ. 1832)
11 ตุลาคม พ.ศ. 2375
(ค.ศ. 1832)
  12
(สมัยที่ 1)
  นีกอลา ฌ็อง-เดอ-ดีเยอ ซูลต์,
ดุกเดอดาลมาซี

Nicolas-Jean-de-Dieu Soult,
duc de Dalmatie
11 ตุลาคม พ.ศ. 2375
(ค.ศ. 1832)
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2377
(ค.ศ. 1834)
  13   เอเตียน-มอริส, กงต์เฌราร์
Étienne-Maurice, Comte Gérard
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2377
(ค.ศ. 1834)
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2377
(ค.ศ. 1834)
  14   อูก-แบร์นาร์ มาแร
Hugues Maret, duc de Bassano
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2377
(ค.ศ. 1834)
18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2377
(ค.ศ. 1834)
  15   เอดัวร์ มอร์ตีเย,
ดุกเดอเทรวีซ

Édouard Mortier, duc de Trévise
18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2377
(ค.ศ. 1834)
12 มีนาคม พ.ศ. 2378
(ค.ศ. 1835)
  16
(สมัยที่ 2)
  อาชีย์-ชาร์ล-วิกตอร์,
ดุกเดอเบรย

Achille-Charles-Victor, duc de Broglie
12 มีนาคม พ.ศ. 2378
(ค.ศ. 1835)
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2379
(ค.ศ. 1836)
  17
(สมัยที่ 1)
  ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส คนที่ 2
อาดอลฟ์ ตีแยร์
Adolphe Thiers
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2379
(ค.ศ. 1836)
6 กันยายน พ.ศ. 2379
(ค.ศ. 1836)
  18
(สมัยที่ 1)
  หลุยส์-มาตีเยอ มอเล
Louis-Mathieu Molé
6 กันยายน พ.ศ. 2379
(ค.ศ. 1836)
31 มีนาคม พ.ศ. 2382
(ค.ศ. 1839)
  ว่างลง 31 มีนาคม พ.ศ. 2382
(ค.ศ. 1839)
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2382
(ค.ศ. 1839)
  19
(สมัยที่ 2)
  นีกอลา ฌ็อง-เดอ-ดีเยอ ซูลต์,
ดุกเดอดาลมาซี

Nicolas-Jean-de-Dieu Soult,
duc de Dalmatie
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2382
(ค.ศ. 1839)
1 มีนาคม พ.ศ. 2383
(ค.ศ. 1840)
  20
(สมัยที่ 2)
  ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส คนที่ 2
อาดอลฟ์ ตีแยร์
Adolphe Thiers
1 มีนาคม พ.ศ. 2383
(ค.ศ. 1840)
29 ตุลาคม พ.ศ. 2383
(ค.ศ. 1840)
  21
(สมัยที่ 3)
  นีกอลา ฌ็อง-เดอ-ดีเยอ ซูลต์,
ดุกเดอดาลมาซี

Nicolas-Jean-de-Dieu Soult,
duc de Dalmatie
29 ตุลาคม พ.ศ. 2383
(ค.ศ. 1840)
19 กันยายน พ.ศ. 2390
(ค.ศ. 1847)
  22   ฟร็องซัว กีโซ
François Guizot
19 กันยายน พ.ศ. 2390
(ค.ศ. 1847)
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2391
(ค.ศ. 1848)
  23
(สมัยที่ 2)
  หลุยส์-มาตีเยอ มอเล
Louis-Mathieu Molé
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2391
(ค.ศ. 1848)
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2391
(ค.ศ. 1848)

สาธารณรัฐที่ 2 (พ.ศ. 2391 - พ.ศ. 2395) แก้

คนที่ รูป ชื่อ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ ประมุขแห่งรัฐ
  24   ฌัก-ชาร์ล ดูว์ปง เดอ เลอร์
Jacques-Charles Dupont de l'Eure
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2391
(ค.ศ. 1848)
9 พฤษภาคม พ.ศ. 2391
(ค.ศ. 1848)
 

 
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส
หลุยส์-นโปเลียน โบนาปาร์ต
Louis-Napoléon Bonaparte
(โบนาปาร์ตนิยม)
Bonapartiste
  25   ฟร็องซัว อาราโก
François Arago
10 พฤษภาคม พ.ศ. 2391
(ค.ศ. 1848)
24 มิถุนายน พ.ศ. 2391
(ค.ศ. 1848)
  26   หลุยส์-เออแฌน กาแวญัก
Louis Eugène Cavaignac
28 มิถุนายน พ.ศ. 2391
(ค.ศ. 1848)
20 ธันวาคม พ.ศ. 2391
(ค.ศ. 1848)
  27   ออดีลง บาโร
Odilon Barrot
20 ธันวาคม พ.ศ. 2391
(ค.ศ. 1848)
31 ตุลาคม พ.ศ. 2392
(ค.ศ. 1849)
  28   อาลฟงส์ อ็องรี, กงต์โกปูล
Alphonse Henri, comte d'Hautpoul
31 ตุลาคม พ.ศ. 2392
(ค.ศ. 1849)
10 เมษายน พ.ศ. 2394
(ค.ศ. 1851)
  29   เลอง โฟเช
Léon Faucher
10 เมษายน พ.ศ. 2394
(ค.ศ. 1851)
26 ตุลาคม พ.ศ. 2394
(ค.ศ. 1851)
ว่างลง 26 ตุลาคม พ.ศ. 2394
(ค.ศ. 1851)
2 ธันวาคม พ.ศ. 2395
(ค.ศ. 1852)

จักรวรรดิที่สอง (พ.ศ. 2395 - พ.ศ. 2413) แก้

คนที่ รูป ชื่อ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ ประมุขแห่งรัฐ
  ว่างลง 2 ธันวาคม พ.ศ. 2395
(ค.ศ. 1852)
2 มกราคม พ.ศ. 2413
(ค.ศ. 1870)
 

 
จักรพรรดิแห่งจักรวรรดิฝรั่งเศส
จักรพรรดินโปเลียนที่ 3
Napoléon III
(ราชวงศ์โบนาปาร์ต)
Bonaparte
  30   เอมีล ออลีวีเย
Émile Ollivier
2 มกราคม พ.ศ. 2413
(ค.ศ. 1870)
9 สิงหาคม พ.ศ. 2413
(ค.ศ. 1870)
  31   ชาร์ล กูแซ็ง-มงโตบ็อง,
กงต์เดอปาลีกาโอ

Charles Cousin-Montauban,
Comte de Palikao
9 สิงหาคม พ.ศ. 2413
(ค.ศ. 1870)
4 กันยายน พ.ศ. 2413
(ค.ศ. 1870)

รัฐบาลเฉพาะกาล (พ.ศ. 2413 - พ.ศ. 2414) แก้

คนที่ รูป ชื่อ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ ประมุขแห่งรัฐ
  32   ฌูล ทรอชูว์
Jules Trochu
4 กันยายน พ.ศ. 2413
(ค.ศ. 1870)
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2414
(ค.ศ. 1871)

สาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 3 (พ.ศ. 2413 - พ.ศ. 2483) แก้

รูป ชื่อ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ พรรค
  ฌูลส์ อาร์มองด์ ดูโฟร์
Jules Armand Dufaure
22 มกราคม พ.ศ. 2416 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2416 อิสระ
  อัลแบร์ต ดยุกแห่งบรอฌิลี
Albert, duc de Broglie
25 พฤษภาคม พ.ศ. 2416 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2417 กษัตริย์นิยม
  แอร์เนสต์ กูร์โตต์ เดอ ซิสเซย์
Ernest Courtot de Cissey
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2417 10 มีนาคม พ.ศ. 2418 กษัตริย์นิยม
  หลุยส์ บุฟเฟต์
Louis Buffet
10 มีนาคม พ.ศ. 2418 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2419 กษัตริย์นิยม
  ฌูลส์ อาร์มองด์ ดูโฟร์
Jules Armand Dufaure
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2419 12 ธันวาคม พ.ศ. 2419 สาธารณรัฐ-ซ้าย
  ฌูลส์ ซิมง
Jules Simon
12 ธันวาคม พ.ศ. 2419 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2420 สาธารณรัฐ-ซ้าย
  อัลแบร์ต ดยุกแห่งบรอฌิลี
Albert, duc de Broglie
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2420 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2420 กษัตริย์นิยม
  กาเอตอง เดอ รอชบูแอต์
Gaëtan de Rochebouët
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2420 13 ธันวาคม พ.ศ. 2420 กษัตริย์นิยม
  ฌูลส์ อาร์มองด์ ดูโฟร์
Jules Armand Dufaure
13 ธันวาคม พ.ศ. 2420 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2422 สาธารณรัฐ-ซ้าย
  กิโญม วัดแดงตง
William Waddington
4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2422 28 ธันวาคม พ.ศ. 2422 สาธารณรัฐ-ซ้าย
  ชาร์ลส์ เดอ เฟรซิเนต์
Charles de Freycinet
28 ธันวาคม พ.ศ. 2422 23 กันยายน พ.ศ. 2423 สาธารณรัฐ-สหภาพ
  ฌูลส์ แฟร์รี่
Jules Ferry
23 กันยายน พ.ศ. 2423 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2424 สาธารณรัฐ-ซ้าย
  เลอง กองแบตตา
Léon Gambetta
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2424 30 มกราคม พ.ศ. 2425 สาธารณรัฐ-สหภาพ
  ชาร์ลส์ เดอ เฟรซิเนต์
Charles de Freycinet
30 มกราคม พ.ศ. 2425 7 สิงหาคม พ.ศ. 2425 สาธารณรัฐ-สหภาพ
  ชาร์ลส์ ดุกเลิร์ก
Charles Duclerc
7 สิงหาคม พ.ศ. 2425 29 มกราคม พ.ศ. 2426 สาธารณรัฐ-ซ้าย
  อาร์มอง ฟาลิแยร์
Armand Fallières
29 มกราคม พ.ศ. 2426 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2426 สาธารณรัฐ-ซ้าย
  ฌูลส์ แฟร์รี่
Jules Ferry
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2426 6 เมษายน พ.ศ. 2428 สาธารณรัฐ-ซ้าย
  อองรี บริสซง
Henri Brisson
6 เมษายน พ.ศ. 2428 7 มกราคม พ.ศ. 2429
  ชาร์ลส์ เดอ เฟรซิเนต์
Charles de Freycinet
7 มกราคม พ.ศ. 2429 16 ธันวาคม พ.ศ. 2429
  เรอเน กอแบล
René Goblet
16 ธันวาคม พ.ศ. 2429 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2430
  เมาริซ รูวิเยร์
Maurice Rouvier
30 พฤษภาคม พ.ศ. 2430 12 ธันวาคม พ.ศ. 2430
  ปิแยร์ ติราร์ด
Pierre Tirard
12 ธันวาคม พ.ศ. 2430 3 เมษายน พ.ศ. 2431
  ชาร์ลส์ โฟลเกต์
Charles Floquet
3 เมษายน พ.ศ. 2431 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2432
  ปิแยร์ ติราร์ด
Pierre Tirard
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2432 17 มีนาคม พ.ศ. 2433
  ชาร์ลส์ เดอ เฟรซิเนต์
Charles de Freycinet
17 มีนาคม พ.ศ. 2433 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2435
  เอมีล ลูแบ
Émile Loubet
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2435 6 ธันวาคม พ.ศ. 2435
  อาแล็กซองดร์ ริโบต์
Alexandre Ribot
6 ธันวาคม พ.ศ. 2435 4 เมษายน พ.ศ. 2436
  ชาร์ลส์ ดุปุย
Charles Dupuy
4 เมษายน พ.ศ. 2436 3 ธันวาคม พ.ศ. 2436
  ฌ็อง กาซีมีร์-แปรีเย
Jean Casimir-Perier
3 ธันวาคม พ.ศ. 2436 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2437
  ชาร์ลส์ ดุปุย
Charles Dupuy
30 พฤษภาคม พ.ศ. 2437 26 มกราคม พ.ศ. 2438
  อาแล็กซองดร์ ริโบต์
Alexandre Ribot
26 มกราคม พ.ศ. 2438 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2438
  เลอง บูร์ชัวส์
Léon Bourgeois
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2438 29 เมษายน พ.ศ. 2439
  ฌูลส์ เมลีน
Jules Méline
29 เมษายน พ.ศ. 2439 28 มิถุนายน พ.ศ. 2441
  อ็องรี บรีซง
Henri Brisson
28 มิถุนายน พ.ศ. 2441 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2441
  อาแล็กซองดร์ ริโบต์
Alexandre Ribot
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2441 22 มิถุนายน พ.ศ. 2442
  เรอเน่ วัลเดก-รุสโซ
René Waldeck-Rousseau
22 มิถุนายน พ.ศ. 2442 7 มิถุนายน พ.ศ. 2445
  เอมิล กองบ์
Émile Combes
7 มิถุนายน พ.ศ. 2445 24 มกราคม พ.ศ. 2448 Radical
  เมาริซ รูวิเยร์
Maurice Rouvier
24 มกราคม พ.ศ. 2448 12 มีนาคม พ.ศ. 2449
  แฟร์ดินองด์ ซาร์เรียง
Ferdinand Sarrien
12 มีนาคม พ.ศ. 2449 25 ตุลาคม พ.ศ. 2449
  ฌอร์ฌ เกลม็องโซ
Georges Clemenceau
25 ตุลาคม พ.ศ. 2449 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2452 Radical
  อาริสติด บริยองด์
Aristide Briand
24 กรกฎาคม พ.ศ. 2452 2 มีนาคม พ.ศ. 2454 SFIO
  เออร์เนสต์ โมนีส์
Ernest Monis
2 มีนาคม พ.ศ. 2454 27 มิถุนายน พ.ศ. 2454
  โฌแซฟ ไกโลซ์
Joseph Caillaux
27 มิถุนายน พ.ศ. 2454 21 มกราคม พ.ศ. 2455
  แรมง ปวงกาเร
Raymond Poincaré
21 มกราคม พ.ศ. 2455 21 มกราคม พ.ศ. 2456 PDR
  อาริสติด บริยองด์
Aristide Briand
21 มกราคม พ.ศ. 2456 22 มีนาคม พ.ศ. 2456 PRS
  หลุยส์ บาร์ตู
Louis Barthou
22 มีนาคม พ.ศ. 2456 9 ธันวาคม พ.ศ. 2456
  กัสตง ดูแมร์ก
Gaston Doumergue
9 ธันวาคม พ.ศ. 2456 9 มิถุนายน พ.ศ. 2457
  อาแล็กซองดร์ ริโบต์
Alexandre Ribot
9 มิถุนายน พ.ศ. 2457 13 มิถุนายน พ.ศ. 2457
  เรอเน่ วิเวียนี
René Viviani
13 มิถุนายน พ.ศ. 2457 29 ตุลาคม พ.ศ. 2458
  อาริสติด บริยองด์
Aristide Briand
29 ตุลาคม พ.ศ. 2458 20 มีนาคม พ.ศ. 2460 PRS
  อาแล็กซองดร์ ริโบต์
Alexandre Ribot
20 มีนาคม พ.ศ. 2460 12 กันยายน พ.ศ. 2460
  ปอล แปงเลอเว
Paul Painlevé
12 กันยายน พ.ศ. 2460 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2460 PRS
  ฌอร์ฌ เกลม็องโซ
Georges Clemenceau
16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2460 20 มกราคม พ.ศ. 2463 Radical
  อาแล็กซ็องดร์ มีลร็อง
Alexandre Millerand
20 มกราคม พ.ศ. 2463 24 กันยายน พ.ศ. 2463
  ฌอร์ฌ ลีกส์
Georges Leygues
24 กันยายน พ.ศ. 2463 16 มกราคม พ.ศ. 2464
  อาริสติด บริยองด์
Aristide Briand
16 มกราคม พ.ศ. 2464 15 มกราคม พ.ศ. 2465 PRS
  แรมง ปวงกาเร
Raymond Poincaré
15 มกราคม พ.ศ. 2465 8 มิถุนายน พ.ศ. 2467 PDR
  เฟรเดริก ฟรองซัวส์-มาร์ซาล
Frédéric François-Marsal
8 มิถุนายน พ.ศ. 2467 15 มิถุนายน พ.ศ. 2467
  เอดัวร์ เอรโอต์
Édouard Herriot
15 มิถุนายน พ.ศ. 2467 17 เมษายน พ.ศ. 2468 Radical
  ปอล แปงเลอเว
Paul Painlevé
17 เมษายน พ.ศ. 2468 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 PRS
  อาริสติด บริยองด์
Aristide Briand
28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2469 PRS
  เอดัวร์ เอรโอต์
Édouard Herriot
20 กรกฎาคม พ.ศ. 2469 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2469 Radical
  แรมง ปวงกาเร
Raymond Poincaré
23 กรกฎาคม พ.ศ. 2469 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2472 PDR
  อาริสติด บริยองด์
Aristide Briand
29 กรกฎาคม พ.ศ. 2472 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2472 PRS
  อองเดร ทราดิเยอ
André Tardieu
2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2472 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2473
  กามีย์ โชตองป์
Camille Chautemps
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2473 2 มีนาคม พ.ศ. 2473 Radical
  อองเดร ทราดิเยอ
André Tardieu
2 มีนาคม พ.ศ. 2473 13 ธันวาคม พ.ศ. 2473
  เธโอดอร์ สเตก
Théodore Steeg
13 ธันวาคม พ.ศ. 2473 27 มกราคม พ.ศ. 2474
  ปีแยร์ ลาวาล
Pierre Laval
27 มกราคม พ.ศ. 2474 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2475
  อองเดร ทราดิเยอ
André Tardieu
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2475 3 มิถุนายน พ.ศ. 2475
  เอดัวร์ เอรโอต์
Édouard Herriot
3 มิถุนายน พ.ศ. 2475 18 ธันวาคม พ.ศ. 2475 Radical
  โฌแซฟ ปอล-บงกูร์
Joseph Paul-Boncour
18 ธันวาคม พ.ศ. 2475 31 มกราคม พ.ศ. 2476 PDRS
  เอดัวร์ ดาลาดีเย
Édouard Daladier
31 มกราคม พ.ศ. 2476 26 ตุลาคม พ.ศ. 2476 Radical
  อัลแบรต์ ซาโรต์
Albert Sarraut
26 ตุลาคม พ.ศ. 2476 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 Radical
  กามีย์ โชตองป์
Camille Chautemps
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 30 มกราคม พ.ศ. 2477 Radical
  เอดัวร์ ดาลาดีเย
Édouard Daladier
30 มกราคม พ.ศ. 2477 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2477 Radical
  กัสตง ดูแมร์ก
Gaston Doumergue
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2477 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2477 Radical
  ปิแยร์ เอเตียนน์ ฟลองแดง
Pierre Étienne Flandin
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2477 1 มิถุนายน พ.ศ. 2478
  แฟร์นองด์ บุสซง
Fernand Bouisson
1 มิถุนายน พ.ศ. 2478 7 มิถุนายน พ.ศ. 2478
  ปีแยร์ ลาวาล
Pierre Laval
7 มิถุนายน พ.ศ. 2478 24 มกราคม พ.ศ. 2479
  อัลแบร์ ซาร์โรต์
Albert Sarraut
24 มกราคม พ.ศ. 2479 4 มิถุนายน พ.ศ. 2479 Radical
  เลอง เบลิง
Léon Blum
4 มิถุนายน พ.ศ. 2479 22 มิถุนายน พ.ศ. 2480 SFIO
  กามิล โชตองป์
Camille Chautemps
22 มิถุนายน พ.ศ. 2480 13 มีนาคม พ.ศ. 2481 Radical
  เลอง เบลิง
Léon Blum
13 มีนาคม พ.ศ. 2481 10 เมษายน พ.ศ. 2481 SFIO
  เอดัวร์ ดาลาดีเย
Édouard Daladier
10 เมษายน พ.ศ. 2481 21 มีนาคม พ.ศ. 2483 Radical
  ปอล แรโน
Paul Reynaud
21 มีนาคม พ.ศ. 2483 16 มิถุนายน พ.ศ. 2483 PDRS
  ฟิลิป เปแตง
Philippe Pétain
16 มิถุนายน พ.ศ. 2483 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2483 อิสระ

ฝรั่งเศสเขตวีชี (พ.ศ. 2483 - พ.ศ. 2487) แก้

คนที่ รูป ชื่อ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ พรรค
  120   รองประธานรัฐมนตรีสภา
ปีแยร์ ลาวาล
Pierre Laval
11 กรกฎาคม พ.ศ. 2483
(ค.ศ. 1940)
13 ธันวาคม พ.ศ. 2483
(ค.ศ. 1940)
  121   รองประธานรัฐมนตรีสภา
ปีแยร์ เอเตียน ฟล็องแด็ง
Pierre Étienne Flandin
13 ธันวาคม พ.ศ. 2483
(ค.ศ. 1940)
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2484
(ค.ศ. 1941)
  122   รองประธานรัฐมนตรีสภา
ฟร็องซัว ดาร์ล็อง
François Darlan
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2484
(ค.ศ. 1941)
18 เมษายน พ.ศ. 2485
(ค.ศ. 1942)
  123   ปีแยร์ ลาวาล
Pierre Laval
18 เมษายน พ.ศ. 2485
(ค.ศ. 1942)
17 สิงหาคม พ.ศ. 2487
(ค.ศ. 1944)

รัฐบาลชั่วคราวแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส (พ.ศ. 2487 - พ.ศ. 2490) แก้

คนที่ รูป ชื่อ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ พรรค
  124   ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส คนที่ 18
ชาร์ล เดอ โกล
Charles de Gaulle
3 มิถุนายน พ.ศ. 2487
(ค.ศ. 1944)
26 มกราคม พ.ศ. 2489
(ค.ศ. 1946)
  125   เฟลิกซ์ กวง
Félix Gouin
26 มกราคม พ.ศ. 2489
(ค.ศ. 1946)
24 มิถุนายน พ.ศ. 2489
(ค.ศ. 1946)
SFIO
  126   จอร์จ บิโดต์
Georges Bidault
24 มิถุนายน พ.ศ. 2489
(ค.ศ. 1946)
28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2489
(ค.ศ. 1946)
MRP
  127   รักษาการ
แว็งซ็อง โอรียอล
Vincent Auriol
28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2489
(ค.ศ. 1946)
16 ธันวาคม พ.ศ. 2489
(ค.ศ. 1946)
SFIO
  128   เลอง บลูม
Léon Blum
16 ธันวาคม พ.ศ. 2489
(ค.ศ. 1946)
16 มกราคม พ.ศ. 2490
(ค.ศ. 1947)
SFIO
 

สาธารณรัฐที่ 4 (พ.ศ. 2490 - พ.ศ. 2502) แก้

คนที่ รูป ชื่อ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ พรรค
  129   ปอล รามาดีเย
Paul Ramadier
22 มกราคม พ.ศ. 2490 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 SFIO
  130   รอแบร์ ชูมาน
Robert Schuman
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2491 MRP
  131   อ็องเดร มารี
André Marie
26 กรกฎาคม พ.ศ. 2491 5 กันยายน พ.ศ. 2491 Radical
  132   รอแบร์ ชูมาน
Robert Schuman
5 กันยายน พ.ศ. 2491 11 กันยายน พ.ศ. 2491 MRP
  133   อ็องรี เกย
Henri Queuille
11 กันยายน พ.ศ. 2491 28 ตุลาคม พ.ศ. 2492 Radical
  134   ฌอร์ฌ บีโด
Georges Bidault
28 ตุลาคม พ.ศ. 2492 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2493 MRP
  135   อ็องรี เกย
Henri Queuille
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2493 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2493 Radical
  136   เรอเน เปลอแว็ง
René Pleven
12 กรกฎาคม พ.ศ. 2493 10 มีนาคม พ.ศ. 2494 UDSR
  137   อ็องรี เกย
Henri Queuille
10 มีนาคม พ.ศ. 2494 11 สิงหาคม พ.ศ. 2494 Radical
  138   เรอเน เปลอแว็ง
René Pleven
11 สิงหาคม พ.ศ. 2494 20 มกราคม พ.ศ. 2495 UDSR
  139   แอดการ์ โฟร์
Edgar Faure
20 มกราคม พ.ศ. 2495 8 มีนาคม พ.ศ. 2495 Radical
  140   อ็องตวน ปีเน
Antoine Pinay
8 มีนาคม พ.ศ. 2495 8 มกราคม พ.ศ. 2496 CNIP
  141   เรอเน มาแยร์
René Mayer
8 มกราคม พ.ศ. 2496 27 มิถุนายน พ.ศ. 2496 Radical
  142   โฌแซ็ฟ ลานีแยล
Joseph Laniel
27 มิถุนายน พ.ศ. 2496 18 มิถุนายน พ.ศ. 2497 CNIP
  143   ปีแยร์ แมนแด็ส-ฟร็องส์
Pierre Mendès-France
18 มิถุนายน พ.ศ. 2497 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 Radical
  144   แอดการ์ โฟร์
Edgar Faure
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 31 มกราคม พ.ศ. 2499 Radical
  145   กี มอแล
Guy Mollet
31 มกราคม พ.ศ. 2499 12 มิถุนายน พ.ศ. 2500 SFIO
  146   มอริส บูร์แฌ็ส-โมนูรี
Maurice Bourgès-Maunoury
12 มิถุนายน พ.ศ. 2500 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2500 Radical
  147   เฟลิกซ์ กายาร์
Félix Gaillard
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2500 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 Radical
  148   ปีแยร์ ฟลีมแล็ง
Pierre Pflimlin
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 1 มิถุนายน พ.ศ. 2501 MRP
  149   ชาร์ล เดอ โกล
Charles de Gaulle
1 มิถุนายน พ.ศ. 2501 8 มกราคม พ.ศ. 2502 UNR

สาธารณรัฐที่ 5 (ค.ศ. 1958 - ปัจจุบัน) แก้

      โกลลิสต์ (UNR; UDR; RPR); UMP       รีพับลิกัน (UDF)       สังคมนิยม (PS)       สายกลาง (LREM)

รูป ชื่อ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ พรรค ชุดสภา (เลือกตั้ง) ประธานาธิบดี
    มีแชล เดอเบร
Michel Debré
8 มกราคม ค.ศ. 1959 14 เมษายน ค.ศ. 1959 อูว์นียงปูร์ลานูแวลเรปูบลีก (UNR) ชุดที่ 1 (1958)  
ชาร์ล เดอ โกล
(1959–1969)
    ฌอร์ฌ ปงปีดู
Georges Pompidou
1 14 เมษายน ค.ศ. 1959 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 1959 อูว์นียงปูร์ลานูแวลเรปูบลีก (UNR) และต่อมา
อูว์นียงปูร์ลาเดฟ็องส์เดอลาเรปูบลีก (UDR)
2 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 1959 8 มกราคม ค.ศ. 1966 ชุดที่ 2 (1962)
3 8 มกราคม ค.ศ. 1966 1 เมษายน ค.ศ. 1967
4 5 เมษายน ค.ศ. 1967 10 กรกฎาคม ค.ศ. 1968 ชุดที่ 3 (1967)
    มอริส กูฟว์ เดอ มูร์วีล
Maurice Couve de Murville
10 กรกฎาคม ค.ศ. 1968 16 มิถุนายน ค.ศ. 1969 อูว์นียงปูร์ลาเดฟ็องส์เดอลาเรปูบลีก (UDR) ชุดที่ 4 (1968)
    ฌัก ชาบ็อง-แดลมัส
Jacques Chaban-Delmas
20 มิถุนายน ค.ศ. 1969 5 กรกฎาคม ค.ศ. 1972 อูว์นียงปูร์ลาเดฟ็องส์เดอลาเรปูบลีก (UDR) และต่อมา
อูว์นียงเดเดโมคราตปูร์ลาเรปูบลีก (UDR)
 
ฌอร์ฌ ปงปีดู
(1969–1974)
    ปีแยร์ แม็สแมร์
Pierre Messmer
1 5 กรกฎาคม ค.ศ. 1972 28 มีนาคม ค.ศ. 1973 อูว์นียงเดเดโมคราตปูร์ลาเรปูบลีก (UDR)
2 2 เมษายน ค.ศ. 1973 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1974 ชุดที่ 5 (1973)
3 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1974 27 พฤษภาคม ค.ศ. 1974
    ฌัก ชีรัก
Jacques Chirac
1 27 พฤษภาคม ค.ศ. 1974 25 สิงหาคม ค.ศ. 1976  
วาเลรี ฌิสการ์ แด็สแต็ง
(1974–1981)
    แรมง บาร์
Raymond Barre
1 25 สิงหาคม ค.ศ. 1976 29 มีนาคม ค.ศ. 1977 ไม่สังกัดพรรค; ภายหลัง
อูว์นียงปูร์ลาเดโมคราซีฟร็องแซ็ส (UDR)
2 29 มีนาคม ค.ศ. 1977 31 มีนาคม ค.ศ. 1978
3 3 เมษายน ค.ศ. 1978 13 เมษายน ค.ศ. 1981 ชุดที่ 6 (1978)
    ปีแยร์ โมรัว
Pierre Mauroy
1 21 พฤษภาคม ค.ศ. 1981 22 มิถุนายน ค.ศ. 1981 พรรคสังคมนิยม (PS) ชุดที่ 7 (1981)  
ฟร็องซัว มีแตร็อง
(1981–1995)
2 22 มิถุนายน ค.ศ. 1981 22 มีนาคม ค.ศ. 1983
3 22 มีนาคม ค.ศ. 1983 17 กรกฎาคม ค.ศ. 1984
    โลร็อง ฟาบียุส
Laurent Fabius
17 กรกฎาคม ค.ศ. 1984 20 มีนาคม ค.ศ. 1986
    ฌัก ชีรัก
Jacques Chirac
2 20 มีนาคม ค.ศ. 1986 10 พฤษภาคม ค.ศ. 1988 ราซามเบลอม็องปูร์ลาเรปูบลีก (RPR) ชุดที่ 8 (1986)
    มีแชล รอการ์
Michel Rocard
1 10 พฤษภาคม ค.ศ. 1988 22 มิถุนายน ค.ศ. 1988 พรรคสังคมนิยม (PS) ชุดที่ 9 (1988)
2 23 มิถุนายน ค.ศ. 1988 15 พฤษภาคม ค.ศ. 1991
    เอดิต แครซง
Édith Cresson
15 พฤษภาคม ค.ศ. 1991 2 เมษายน ค.ศ. 1992
  ปีแยร์ เบเรกอวัว
Pierre Bérégovoy
2 เมษายน ค.ศ. 1992 29 มีนาคม ค.ศ. 1993
    เอดัวร์ บาลาดูร์
Édouard Balladur
29 มีนาคม ค.ศ. 1993 11 พฤษภาคม ค.ศ. 1995 ราซามเบลอม็องปูร์ลาเรปูบลีก (RPR) ชุดที่ 10 (1993)
    อาแล็ง ฌูว์เป
Alain Juppé
1 17 พฤษภาคม ค.ศ. 1995 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 1995  
ฌัก ชีรัก
(1995–2007)
2 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 1995 2 มิถุนายน ค.ศ. 1997
    ลียอแนล ฌ็อสแป็ง
Lionel Jospin
2 มิถุนายน ค.ศ. 1997 6 พฤษภาคม ค.ศ. 2002 พรรคสังคมนิยม (PS) ชุดที่ 11 (1997)
    ฌ็อง-ปีแยร์ ราฟาแร็ง
Jean-Pierre Raffarin
1 6 พฤษภาคม ค.ศ. 2002 17 มิถุนายน ค.ศ. 2002 สหภาพเพื่อขบวนการประชาชน (UMP) ชุดที่ 12 (2002)
2 17 มิถุนายน ค.ศ. 2002 30 มีนาคม ค.ศ. 2004
3 30 มีนาคม ค.ศ. 2004 31 พฤษภาคม ค.ศ. 2005
    ดอมีนิก เดอ วีลแป็ง
Dominique de Villepin
31 พฤษภาคม ค.ศ. 2005 15 พฤษภาคม ค.ศ. 2007
    ฟร็องซัว ฟียง
François Fillon
1 17 พฤษภาคม ค.ศ. 2007 18 มิถุนายน ค.ศ. 2007 ชุดที่ 13 (2007)  
นีกอลา ซาร์กอซี
(2007-2012)
2 18 มิถุนายน ค.ศ. 2007 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2010
3 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 2010 10 พฤษภาคม ค.ศ. 2012
    ฌ็อง-มาร์ก เอโร
Jean-Marc Ayrault
1 15 พฤษภาคม ค.ศ. 2012 18 มิถุนายน ค.ศ. 2012 พรรคสังคมนิยม (PS) ชุดที่ 14 (2012)  
ฟร็องซัว ออล็องด์
(2012-2017)
2 18 มิถุนายน ค.ศ. 2012 31 มีนาคม ค.ศ. 2014
    มานุแอล วาลส์
Manuel Valls
1 31 มีนาคม ค.ศ. 2014 25 สิงหาคม ค.ศ. 2014
2 25 สิงหาคม ค.ศ. 2014 6 ธันวาคม ค.ศ. 2016
    แบร์นาร์ กาซเนิฟว์
Bernard Cazeneuve
6 ธันวาคม ค.ศ. 2016 10 พฤษภาคม ค.ศ. 2017
    เอดัวร์ ฟีลิป
Édouard Philippe
1 15 พฤษภาคม ค.ศ. 2017 19 มิถุนายน ค.ศ. 2017 อ็องมาร์ชลาเรปูว์ลีก็องมาร์ชเรอแนซ็องส์ (EM/LREM/RE) ชุดที่ 15 (2017)  
แอมานุแอล มาครง
(2017-ปัจจุบัน)
2 19 มิถุนายน ค.ศ. 2017 3 กรกฎาคม ค.ศ. 2020
    ฌ็อง กัสแต็กซ์
Jean Castex
3 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 16 พฤษภาคม ค.ศ. 2022
    เอลีซาแบ็ต บอร์น
Élisabeth Borne
16 พฤษภาคม ค.ศ. 2022 9 มกราคม ค.ศ. 2024 ชุดที่ 16 (2022)
  กาบรีแยล อาตาล
Gabriel Attal
9 มกราคม ค.ศ. 2024 อยู่ในหน้าที่