พรรคสังคมนิยม (ฝรั่งเศส)

พรรคสังคมนิยม (ฝรั่งเศส: Parti socialiste, PS) เป็นพรรคการเมืองอุดมการณ์แบบสังคมนิยมประชาธิปไตยในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นพรรคการเมืองซีกกลาง-ซ้ายที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และยังเป็นพรรคใหญ่ในรัฐสภาฝรั่งเศสควบคู่ไปกับพรรคการเมืองซีกกลาง-ขวา คือ พรรคสหภาพเพื่อขบวนการประชาชน (UMP) โดยในปัจจุบันมีมาร์ทีน โอบรี เป็นหัวหน้าพรรคต่อจากนายฟร็องซัว ออล็องด์

พรรคสังคมนิยม
Parti Socialiste
ชื่อภาษาอังกฤษSocialist Party
หัวหน้าโอลิวิเยร์ ฟอร์
ก่อตั้งค.ศ. 1969 (1969)
ที่ทำการ10, rue de Solférino
75333 Paris Cedex 07
อุดมการณ์สังคมนิยมประชาธิปไตย
กลุ่มระดับสากลกลุ่มสังคมนิยมนานาชาติ (SI)
กลุ่มในภูมิภาคพรรคสังคมนิยมแห่งยุโรป (PES)
สีสีชมพู
สภาผู้แทนราษฎร
186 / 577
วุฒิสภา
143 / 348
สภายุโรป
14 / 74
สภาภาค
538 / 1,880
เว็บไซต์
www.parti-socialiste.fr

พรรคสังคมนิยมได้เริ่มเข้ามามีบทบาททางการเมืองในปี ค.ศ. 1981 เมื่อนายฟร็องซัว มีแตร็องได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี ภายใต้การนำของเขาทำให้พรรคมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร ในช่วงปี ค.ศ. 1981-1986 และอีกครั้งในช่วงปีค.ศ.1988-1933 โดยหัวหน้าพรรคคนถัดไปคือ ลียอแนล ฌ็อสแป็ง ได้แพ้ต่อฌัก ชีรักในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี ค.ศ. 1995 อย่างไรก็ตามภายหลังจากการเลือกตั้งในปี ค.ศ. 1997 เขาก็ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีต่างขั้วกับประธานาธิบดี จนกระทั่งปี ค.ศ. 2002 ซึ่งเขาก็ได้แพ้การเลือกตั้งประธานาธิบดีในสมัยถัดไป

ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ. 2007 นางเซกอแลน รัวยาลจากพรรคสังคมนิยมก็แพ้ต่อนีกอลา ซาร์กอซี จากพรรค UMP จากนั้นพรรคสังคมนิยมก็ได้คะแนนเสียงข้างมากในการเลือกทั่วไปและการเลือกตั้งท้องถิ่น และก็ยังมีเสียงข้างมากในวุฒิสภาฝรั่งเศสเป็นครั้งแรกในรอบห้าสิบปี ในวันที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ. 2012 ฟร็องซัว ออล็องด์ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคสังคมนิยมตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 ถึง 2008 ก็ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้วยคะแนนเสียงข้างมากร้อยละ 51.9

พรรคสังคมนิยมเป็นหนึ่งในภาคีสมาชิกแห่งพรรคสังคมนิยมแห่งยุโรป (PES) และกลุ่มสังคมนิยมนานาชาติ (SI)

ดูเพิ่มแก้ไข