การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส ค.ศ. 2012

การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส ค.ศ. 2012 (ฝรั่งเศส: Élection présidentielle française de 2012) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21-22 เมษายน และ 5-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 โดยมีจุดประสงค์ในการหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสสืบต่อจากประธานาธิบดีนีกอลา ซาร์กอซี โดยซาร์กอซีก็ยังลงตำแหน่งในสมัยที่สอง และเป็นสมัยสุดท้ายตามรัฐธรรมนูญอีกด้วย

การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส
ค.ศ. 2012
ฝรั่งเศส
← 2007 21–22 เมษายน และ 5–6 พฤษภาคม ค.ศ. 2012 2017 →
  François Hollande - Janvier 2012 (cropped).jpg Nicolas Sarkozy in 2010.jpg
ผู้ท้าชิง ฟร็องซัว ออล็องด์ นีกอลา ซาร์กอซี
พรรค พรรคสังคมนิยม (ฝรั่งเศส) UMP
คะแนนเสียง 18,000,668 16,860,685
ร้อยละ 51.63% 48.37%

2012 French presidential election - First round - Majority vote (Metropolitan France, communes).svg
  ออล็องด์
  ซาร์กอซี

ประธานาธิบดีก่อนการเลือกตั้ง

นีกอลา ซาร์กอซี
UMP

ว่าที่ประธานาธิบดี

ฟร็องซัว ออล็องด์
พรรคสังคมนิยม (ฝรั่งเศส)

โดยผลการเลือกตั้งในรอบแรก ฟร็องซัว ออล็องด์ และนีกอลา ซาร์กอซี ทั้งสองได้ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก โดยไม่มีใครได้คะแนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง และในรอบที่สอง ออล็องด์ก็ได้รับการเลือกตั้งโดยมีคะแนนเสียง 51.64% และซาร์กอซี 48.36% เป็นอันดับที่สอง


ประเทศฝรั่งเศส
Armoiries république française.svg

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ:
ระบบการปกครองของ
ประเทศฝรั่งเศส