การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส ค.ศ. 2012

การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส ค.ศ. 2012 (ฝรั่งเศส: Élection présidentielle française de 2012) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21-22 เมษายน และ 5-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 โดยมีจุดประสงค์ในการหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสสืบต่อจากประธานาธิบดีนีกอลา ซาร์กอซี โดยซาร์กอซีก็ยังลงตำแหน่งในสมัยที่สอง และเป็นสมัยสุดท้ายตามรัฐธรรมนูญอีกด้วย

การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส
ค.ศ. 2012

← 2007 22 เมษายน ค.ศ. 2012 (รอบที่ 1)
6 พฤษภาคม ค.ศ. 2012 (รอบที่ 2)
2017 →
ลงทะเบียน46,028,542 (รอบที่ 1)
46,066,307 (รอบที่ 2)
ผู้ใช้สิทธิรอบที่ 1 : 79.4% (ลดลง 4.3 จุด)
รอบที่ 2 : 80.3% (ลดลง 3.6 จุด)
 
ผู้สมัคร ฟร็องซัว ออล็องด์ นีกอลา ซาร์กอซี
พรรค สังคมนิยม สหภาพเพื่อขบวนการประชาชน
คะแนนเสียง 10,272,705 (รอบที่ 1)
18,000,668 (รอบที่ 2)
9,753,629 (รอบที่ 1)
16,860,685 (รอบที่ 2)
% 28.6% (รอบที่ 1)
51.6% (รอบที่ 2)
27.1% (รอบที่ 1)
48.3% (รอบที่ 2)

 
ผู้สมัคร มารีน เลอ แปน ฌอง-ลุค เมลองชง
พรรค แนวร่วมแห่งชาติ ซ้าย
คะแนนเสียง 6,721,426 (รอบที่ 1) 3,984,822 (รอบที่ 1)
% 17.9% (รอบที่ 1) 11.1% (รอบที่ 1)

  ออล็องด์
  ซาร์กอซี

ประธานาธิบดีก่อนการเลือกตั้ง

นีกอลา ซาร์กอซี
สหภาพเพื่อขบวนการประชาชน

ว่าที่ประธานาธิบดี

ฟร็องซัว ออล็องด์
พรรคสังคมนิยม

โดยผลการเลือกตั้งในรอบแรก ฟร็องซัว ออล็องด์ และนีกอลา ซาร์กอซี ทั้งสองได้ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก โดยไม่มีใครได้คะแนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง และในรอบที่สอง ออล็องด์ก็ได้รับการเลือกตั้งโดยมีคะแนนเสียง 51.64% และซาร์กอซี 48.36% เป็นอันดับที่สอง

ก่อนหน้า การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส ค.ศ. 2012 ถัดไป
การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส
ค.ศ. 2007
การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส
ค.ศ. 2012

การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส
ค.ศ. 2017