ลาฟร็องแซ็งซูมีซ

ลาฟร็องแซ็งซูมีซ (ฝรั่งเศส: La France Insoumise, ย่อเป็น FI หรือ LFI; แปลว่า ฝรั่งเศสกบฎ) เป็นพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายในฝรั่งเศส ที่ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 กุมพาพันธ์ ค.ศ. 2016 โดยฌอง-ลุก เมลองชง อดีตสมาชิกรัฐสภายุโรป ตอนนี้มี มานูเอล บงพาร์ด เป็นผู้ประสานพรรคตั้งแต่ปีค.ศ. 2022 ตำแหน่งนี้เทียบได้กับหัวหน้าพรรคในการบริหารพรรคการเมือง

ลาฟร็องแซ็งซูมีซ
La France insoumise
ผู้ก่อตั้งฌอง-ลุค เมลองชง
ผู้ประสานพรรคมานูเอล บงพาร์ด
ก่อตั้งค.ศ. 10 กุมภาพันธ์ 2016 (10 กุมภาพันธ์ 2016)
(7 ปี 303 วัน)
ที่ทำการ6 bis, rue des Anglais
91300 Massy
ฝ่ายเยาวชนเลเชนส์แซ็งซูมีส
อุดมการณ์นิเวศสังคมนิยม
สังคมนิยมประชาธิปไตย
ต่อต้านเสรีนิยม
การเปลี่ยนแปลงโลกาภิวัตน์
ประชานิยมซ้าย
ลัทธิคุ้มครอง
ความสงสัยในยุโรป
จุดยืนฝ่ายซ้ายรุนแรงถึงฝ่ายซ้ายจัด
กลุ่มระดับชาติสหภาพประชาชนเชิงนิเวศน์และสังคมใหม่
(ตั้งแต่ 2022)
กลุ่มในสภายุโรปกลุ่มซ้ายในรัฐสภายุโรป (GUE/NGL)
สี    สีแดงสด และสีไวโอเลต
สมัชชาแห่งชาติ
74 / 577
สภายุโรป
5 / 79
สภาภูมิภาค
27 / 1,758
เว็บไซต์
lafranceinsoumise.fr
การเมืองFrance
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

เมลองชงเป็นผู้สมัครของพรรคเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของพ.ศ. 2560 แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง ต่อมา ในการเลือกตั้งสมาชิกสมัชชาแห่งชาติในปีเดียวกัน พรรคได้รับ 17 ที่นั่งในสภา ด้วยมีเมลองชงเป็นประธานกลุ่มในสภา แล้วในปีพ.ศ. 2562 ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภายุโรปในประเทศฝรั่งเศส พรรคได้รับ 6 ที่นั่งในรัฐสภา

ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของพ.ศ. 2565 เมลองชงได้เป็นผู้สมัครของพรรคเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้ง แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง ต่อมา พรรคได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรฝ่ายซ้ายที่ชื่อ สหภาพประชาชนเชิงนิเวศน์และสังคมใหม่ หรือย่อเป็นภาษาฝรั่งเศส นูเพส (ฝรั่งเศส: Nouvelle Union populaire écologique et sociale, ย่อเป็น NUPES) เพื่อการเลือกตั้งสมาชิกสมัชชาแห่งชาติของปีเดียวกัน ทำให้พรรคได้รับ 69 ที่นั่งในสภา ซึ้งได้ชนะที่นั่งมากกว่าในการเลือกตั้งของปีพ.ศ. 2560

ประวัติสัญลักษณ์พรรค แก้

การเลือกตั้ง แก้

ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดี แก้

การเลือกตั้ง ผู้นำเลือกตั้ง คะแนนรอบที่ 1 คะแนนรอบที่ 2
คะแนนเสียงทั้งหมด สัดส่วนคะแนนเสียง คะแนนเสียงทั้งหมด สัดส่วนคะแนนเสียง
2017 ฌอง-ลุก เมลองชง 7,059,951 19.58% ไม่ผ่านรอบที่ 1
2022 7,712,520 21.95%

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ แก้

การเลือกตั้ง ผู้นำเลือกตั้ง คะแนนรอบที่ 1 คะแนนรอบที่ 2 จำนวนที่นั่ง ที่นั่งเปลี่ยน ผลการเลือกตั้้ง
คะแนนเสียงทั้งหมด สัดส่วนคะแนนเสียง คะแนนเสียงทั้งหมด สัดส่วนคะแนนเสียง
2017 ฌอง-ลุก เมลองชง 2,497,622 11.03% 883,573 4.86%
17 / 577
  17 ฝ่ายค้าน
2022 ภายใต้พันธมิตร NUPES
75 / 577
  58 ฝ่ายค้าน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภายุโรป แก้

การเลือกตั้ง ผู้นำเลือกตั้ง คะแนนเสียงทั้งหมด สัดส่วนคะแนนเสียง จำนวนที่นั่ง
2019 มานง โอบรี 1,428,548 6.31%
17 / 577

ผลการเลือกตั้งสภาภูมิภาค แก้

การเลือกตั้ง คะแนนรอบที่ 1 คะแนนรอบที่ 2 จำนวนที่นั่ง
คะแนนเสียงทั้งหมด สัดส่วนคะแนนเสียง คะแนนเสียงทั้งหมด สัดส่วนคะแนนเสียง สมาชิกสภา ประธานสภา
2021 123,825 0.84% ไม่ผ่านรอบที่ 1
0 / 1,926
0 / 26

ผลการเลือกตั้งสภาแผนก แก้

การเลือกตั้ง คะแนนรอบที่ 1 คะแนนรอบที่ 2 จำนวนที่นั่ง
คะแนนเสียงทั้งหมด สัดส่วนคะแนนเสียง คะแนนเสียงทั้งหมด สัดส่วนคะแนนเสียง สมาชิกสภา ประธานสภา
2021 108,325 0.79% 5,769 0.04%
6 / 4,046
0 / 100

ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี แก้

การเลือกตั้ง คะแนนรอบที่ 1 คะแนนรอบที่ 2 จำนวนนายกเทศมนตรี จำนวนสมาชิกสภา
สัดส่วนคะแนนเสียง สัดส่วนคะแนนเสียง
2020 0.43% 0.09%
0 / 42
46 / 222,818

ผู้บริหาร แก้

ผู้ประสานพรรค แก้

ลำดับ รูป ชื่อ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1
(1)
  มานูเอล บงพาร์ด 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 2017 22 มิถุนายน ค.ศ. 2019
2   อาดรียน กาเทนนังส์ 22 มิถุนายน ค.ศ. 2019 18 กันยายน ค.ศ. 2022
3
(2)
  มานูเอล บงพาร์ด 10 ธันวาคม ค.ศ. 2022 ปัจจุบัน