การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส ค.ศ. 2022

การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส ค.ศ. 2022 จัดขึ้นรอบแรกในอาทิตย์ที่ 10 เมษายน ค.ศ. 2022 และรอบที่สองในวันที่ 24 เมษายน ค.ศ. 2022 หลังจากเกิดวิกฤตการณ์รัสเซีย–ยูเครน (พ.ศ. 2564–2565) แอมานุแอล มาครง จากพรรคอ็องมาร์ช ! ได้รับคะแนนนิยมต่ำลง เนื่องมาจากนโยบายสนับสนุนสหภาพยุโรป จนกลายเป็นการต่อต้านประเทศรัสเซีย[ต้องการอ้างอิง] ในช่วงวิกฤติ มารีน เลอ แปน จากพรรคแนวร่วมแห่งชาติซึ่งเป็นพรรคขวาจัด ที่มีแผนในการเป็นพันธมิตรของรัสเซียในช่วงหลังวิกฤติ จึงประกาศนโยบายที่เรียกร้องที่อาจส่งผลให้มีการขัดขวางการทำงานของสหภาพยุโรป ไปจนถึงทำให้ฝรั่งเศสออกจากสหภาพยุโรป ซึ่งเธอมองว่าเพื่อให้ฝรั่งเศสนั้นสงบ และเศรษฐกิจกลับมาดีอีกครั้ง[1][2] แต่จากผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการนั้น มาครงมีคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งครั้งที่ 2 อยู่ที่ 58.5% ทำให้ชนะเลอ แปน ที่ได้คะแนนเสียง 41.5% และได้รับตำแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศสเป็นสมัยที่ 2 ในรอบ 20 ปี นับตั้งแต่ฌัก ชีรัก จากพรรครวมพลเพื่อสาธารณรัฐ ได้รับตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่ 2 ใน ค.ศ. 2002

การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส ค.ศ. 2022

← 2017 10 เมษายน 2022 (รอบที่ 1)
24 เมษายน 2022 (รอบที่ 2)
ครั้งต่อไป →
ลงทะเบียน48,747,876 (รอบที่ 1)
48,752,339 (รอบที่ 2)
ผู้ใช้สิทธิ73,69% ลดลง 4.1 จุด (รอบที่ 1)
71,99% ลดลง 2.6 จุด (รอบที่ 2)
  แอมานุแอล มาครง มารีน เลอ แปน ฌอง-ลุค เมลองชง
ผู้สมัคร แอมานุแอล มาครง มารีน เลอ แปน ฌ็อง-ลุก เมล็องชง
พรรค ลาเรปูว์ลีก็องมาร์ช ! แนวร่วมแห่งชาติ ลาฟร็องแซ็งซูมีซ
คะแนนเสียง 9,783,058 (รอบที่ 1)
18,768,639 (รอบที่ 2)
8,133,828 (รอบที่ 1)
13,288,686 (รอบที่ 2)
7,712,520 (รอบที่ 1)
% 27.8% (รอบที่ 1)
58.5% (รอบที่ 2)
23.1% (รอบที่ 1)
41.5% (รอบที่ 2)
21.9% (รอบที่ 1)

  เอริก เซมูร์ วาเลรี เปแคร็ส ยานิก ฌาโด
ผู้สมัคร เอริก เซมูร์ วาเลรี เปแคร็ส ยานิก ฌาโด
พรรค พิชิตชัยอีกครั้ง เลเรปูว์บลีแก็ง พรรคเพื่อสิ่งแวดล้อมแห่งยุโรป
คะแนนเสียง 2,485,226 (รอบที่ 1) 1,679,001 (รอบที่ 1) 1,627,853 (รอบที่ 1)
% 7,0% (รอบที่ 1) 4.7% (รอบที่ 1) 4.6% (รอบที่ 1)

แผนที่แสดงผลการเลือกตั้งรอบที่สอง
  แอมานุแอล มาครง   มารีน เลอ แปน

ประธานาธิบดีก่อนการเลือกตั้ง

แอมานุแอล มาครง
ลาเรปูว์ลีก็องมาร์ช !

ประธานาธิบดีที่ได้รับเลือกตั้ง

แอมานุแอล มาครง
ลาเรปูว์ลีก็องมาร์ช !

จากผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการในการเลือกตั้งครั้งที่ 1 พบว่า มาครงมีคะแนนเสียงเป็นอันดับที่หนึ่ง อยู่ที่ 27.85% ตามด้วยเลอ แปน ที่ 23.15%, ฌ็อง-ลุก เมล็องชง จากพรรคลาฟร็องแซ็งซูมีซ ที่ 21.95%, เอริก เซมูร์ จากพรรคพิชิตชัยอีกครั้ง ที่ 7.07%, วาเลรี เปแคร็ส จากพรรคเลเรปูว์บลีแก็ง ที่ 4.78% และอาน อีดาลโก จากพรรคสังคมนิยม ที่ 1.75% โดยพรรคเลเรปูว์บลีแก็งและพรรคสังคมนิยมได้รับคะแนนเสียงน้อยลง เนื่องมาจากการหาเสียงของเลอ แปน ที่ชักชวนให้คนที่ไม่เลือกมาครงมาลงคะแนนให้เธอแทน[3]

ผลการเลือกตั้ง

แก้
e • d 
ผู้แทนพรรค พรรค ครั้งที่หนึ่ง
10 เมษายน 2022
ครั้งที่สอง
24 เมษายน 2022
คะแนน % คะแนน %
แอมานุแอล มาครง ลาเรปูว์ลีก็องมาร์ช ! LREM 9,783,058 27.85 18,768,639 58.55
มารีน เลอ แปน แนวร่วมแห่งชาติ RN 8,133,828 23.15 13,288,686 41.45
ฌ็อง-ลุก เมล็องชง ลาฟร็องแซ็งซูมีซ LFI 7,712,520 21.95
เอริก เซมูร์ พรรคพิชิตชัยอีกครั้ง R! 2,485,226 7.07
วาเลรี เปแคร็ส เลเรปูว์บลีแก็ง LR 1,679,001 4.78
ยานิก ฌาโด พรรคเพื่อสิ่งแวดล้อมแห่งยุโรป EELV 1,627,853 4.63
ฌ็อง ลาซาล เรซิสตง ! RES 1,101,387 3.13
ฟาเบียง รูแซล พรรคคอมมิวนิสต์ฝรั่งเศส PCF 802,422 2.28
นีกอลา ดูว์ปง-แอญ็อง เดอบูลาฟร็องส์ DLF 725,176 2.06
อาน อีดาลโก พรรคสังคมนิยม PS 616,478 1.75
ฟีลิป ปูตู พรรคต่อต้านทุนนิยมใหม่ NPA 268,904 0.77
นาตาลี อาร์โต ลูว์ตูวรีแยร์ LO 197,094 0.56
ทั้งหมด 35,132,947 100.00 32,057,325 100.00
คะแนนสมบูรณ์ 35,132,947 97.80 32,057,325 91.34
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 543,609 1.51 2,233,904 6.37
คะแนนเสีย 247,151 0.69 805,249 2.29
ลงคะแนนเสียง 35,923,707 73.69 35,096,478 71.99
ไม่ลงคะแนนเสียง 12,824,169 26.31 13,655,861 28.01
ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน 48,747,876 48,752,339
ข้อมูล: ผลคะแนนจากกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศส

อ้างอิง

แก้