เรอแนซ็องส์ (ฝรั่งเศส: Renaissance; แปลว่า การเกิดใหม่) หรือชื่อเดิมว่า อ็องมาร์ช ! (En Marche !) และ ลาเรปูว์ลีก็องมาร์ช ! (La République En Marche !) เมื่อแรกก่อตั้งมีชื่อทางการว่า สมาคมเพื่อการฟื้นฟูชีวิตการเมือง (Association pour le renouvellement de la vie politique) เป็นพรรคการเมืองสายกลางในฝรั่งเศส ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2559 โดยแอมานุแอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศสและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง

เรอแนซ็องส์
ชื่อภาษาฝรั่งเศสRenaissance
ผู้ก่อตั้งแอมานุแอล มาครง
ประธานกิตติมศักดิ์แอมานุแอล มาครง
ประธานกรรมการบริหารรีชาร์ แฟร็อง
เลขาธิการสเตฟาน เซฌูร์เน
ก่อตั้ง6 เมษายน พ.ศ. 2559
(อ็องมาร์ช !)
17 กันยายน พ.ศ. 2565
(เรอแนซ็องส์)
ที่ทำการ68 Rue du Rocher
75008 Paris
จำนวนสมาชิก  (ปี ค.ศ. 2022)ผู้สนับสนุน 433,000 คน
อุดมการณ์เสรีสังคมนิยม
เสรีนิยมพิพัฒนาการนิยม
การปฎิรูป
คตินิยมบูรณาการยุโรป
กลุ่มระดับชาติอ็องซ็องบล์ !
กลุ่มในภูมิภาครีนิวยูโรป
สีสีกรมท่า, สีขาว
สภาผู้แทนราษฎร
170 / 577
วุฒิสภา
17 / 348
สภายุโรป
11 / 79
สภาแคว้น
2 / 95
เว็บไซต์
parti-renaissance.fr

หลังจากที่มาครงได้เป็นว่าที่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสแล้ว เขาตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งประธานพรรค แล้วพรรคได้ชนะเสียงข้างมากในการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติ พ.ศ. 2560 ใน พ.ศ. 2565 พรรคลาเรปูว์ลีก็องมาร์ชรวมตัวในแนวร่วมการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติในปีนั้น

ลาเรปูว์ลีก็องมาร์ชเปลี่ยนชื่อเป็นเรอแนซ็องส์เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2565 และมีมติเลือกประธานาธิบดีแอมานุแอล มาครง เป็นประธานกิตติมศักดิ์ และเลือกสเตฟาน เซฌูร์เน เป็นเลขาธิการพรรค

ผลการเลือกตั้ง แก้

การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส แก้

การเลือกตั้ง ผู้นำเลือกตั้ง คะแนนรอบที่ 1 คะแนนรอบที่ 2
คะแนนเสียงทั้งหมด สัดส่วนคะแนนเสียง คะแนนเสียงทั้งหมด สัดส่วนคะแนนเสียง
2017 แอมานุแอล มาครง 8,656,346 24.01% 20,743,128 66.10%
2022 9,783,058 27.85% 18,768,639 58.55%

การเลือกตั้งสภานิติบัญญัติ แก้

การเลือกตั้ง ผู้นำเลือกตั้ง คะแนนรอบที่ 1 คะแนนรอบที่ 2 จำนวนที่นั่ง
คะแนนเสียงทั้งหมด สัดส่วนคะแนนเสียง คะแนนเสียงทั้งหมด สัดส่วนคะแนนเสียง
2017 เอดัวร์ ฟีลิป 6,390,797 28.21% 7,826,432 43.06%
308 / 577
2022 รีชาร์ แฟร็อง 5,857,364 25.71% 8,003,240 38.57%
170 / 577

การเลือกตั้งวุฒิสภา แก้

การเลือกตั้ง จำนวนที่นั่ง
2017
21 / 348
2020
21 / 348

การเลือกตั้งสภายูโรป แก้

การเลือกตั้ง ผู้นำเลือกตั้ง คะแนนเสียงทั้งหมด สัดส่วนคะแนนเสียง จำนวนที่นั่ง
2019 นาตาลี ลัวโซ 5,079,015 22.42%
11 / 74