เรอแนซ็องส์ (ฝรั่งเศส: Renaissance; แปลว่า การเกิดใหม่) หรือชื่อเดิมว่า อ็องมาร์ช ! (En Marche !) และ ลาเรปูว์ลีก็องมาร์ช ! (La République En Marche !) เมื่อแรกก่อตั้งมีชื่อทางการว่า สมาคมเพื่อการฟื้นฟูชีวิตการเมือง (Association pour le renouvellement de la vie politique) เป็นพรรคการเมืองสายกลางในฝรั่งเศส ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 เมษายน ค.ศ. 2016 โดยแอมานุแอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศสและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง

เรอแนซ็องส์
Renaissance
ชื่อย่อRE
ผู้ก่อตั้งแอมานุแอล มาครง
เลขาธิการสเตฟาน เซฌูร์เน
ประธานกิตติมศักดิ์แอมานุแอล มาครง
ประธานกรรมการบริหารรีชาร์ แฟร็อง
ก่อตั้ง6 เมษายน ค.ศ. 2016
(อ็องมาร์ช !)
17 กันยายน ค.ศ. 2022
(เรอแนซ็องส์)
ที่ทำการ68 Rue du Rocher
75008 Paris
ฝ่ายเยาวชนเยาว์กับมาครง
(Les Jeunes avec Macron)
สมาชิกภาพ  (ปี ค.ศ. 2023)30,000 คน
อุดมการณ์เสรีสังคมนิยม
เสรีนิยมพิพัฒนาการนิยม
การปฎิรูป
คตินิยมบูรณาการยุโรป
กลุ่มระดับชาติอ็องซองบล์ ! (ค.ศ. 2021–ปัจจุบัน)
กลุ่มในรัฐสภายุโรปรีนิวยูโรป (RE)
สีสีกรมท่า, สีขาว
สีเหลือง
สมัชชาแห่งชาติ
0 / 577
วุฒิสภา
14 / 348
รัฐสภายุโรป
(ที่นั่งของฝรั่งเศส)
13 / 81
ประธานสภาแคว้น
2 / 95
ประธานสภาจังหวัด
1 / 17
นายกเทศมนตรี[a]
3 / 279
เว็บไซต์
parti-renaissance.fr

หลังจากที่มาครงได้เป็นว่าที่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสแล้ว เขาตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งประธานพรรค แล้วพรรคได้ชนะเสียงข้างมากในการเลือกตั้งสมาชิกสมัชชาแห่งชาติของปีค.ศ. 2017 แล้วในปีค.ศ. 2022 พรรคลาเรปูว์ลีก็องมาร์ชรวมตัวในแนวร่วมการเลือกตั้งสมาชิกสมัชชาแห่งชาติในปีนั้น

ลาเรปูว์ลีก็องมาร์ชเปลี่ยนชื่อเป็นเรอแนซ็องส์เมื่อวันที่ 17 กันยายน ค.ศ. 2565 และมีมติเลือกประธานาธิบดีแอมานุแอล มาครง เป็นประธานกิตติมศักดิ์ และเลือกสเตฟาน เซฌูร์เน เป็นเลขาธิการพรรค

ประวัติสัญลักษณ์พรรค

แก้

อ็องมาร์ช !

แก้

ลาเรปูว์บลีกอ็องมาร์ช !

แก้

เรอแนซ็องส์

แก้

รายชื่อนายกรัฐมนตรี

แก้

ผลการเลือกตั้ง

แก้
การเลือกตั้ง ผู้นำเลือกตั้ง คะแนนรอบที่ 1 คะแนนรอบที่ 2 ผลการเลือกตั้ง
คะแนนเสียงทั้งหมด สัดส่วนคะแนนเสียง คะแนนเสียงทั้งหมด สัดส่วนคะแนนเสียง
2017 แอมานุแอล มาครง 8,656,346 24.01% 20,743,128 66.10%   สำเร็จ ชนะ
2022 9,783,058 27.85% 18,768,639 58.55%   สำเร็จ ชนะ

การเลือกตั้งสมัชชาแห่งชาติ

แก้
การเลือกตั้ง ผู้นำเลือกตั้ง คะแนนรอบที่ 1 คะแนนรอบที่ 2 จำนวนที่นั่ง ผลการเลือกตั้ง
คะแนนเสียงทั้งหมด สัดส่วนคะแนนเสียง คะแนนเสียงทั้งหมด สัดส่วนคะแนนเสียง
2017 เอดัวร์ ฟีลิป 6,390,797 28.21% 7,826,432 43.06%
308 / 577
แกนนำจัดตั้งรัฐบาล
2022 รีชาร์ แฟร็อง 5,857,364 25.71% 8,003,240 38.57%
170 / 577
แกนนำจัดตั้งรัฐบาล[b]

การเลือกตั้งวุฒิสภา

แก้
การเลือกตั้ง จำนวนที่นั่ง ผลการเลือกตั้ง
2017
21 / 348
ฝ่ายค้าน
2020
21 / 348
ฝ่ายค้าน
2023
22 / 348
ฝ่ายค้าน

การเลือกตั้งสภายูโรป

แก้
การเลือกตั้ง ผู้นำเลือกตั้ง คะแนนเสียงทั้งหมด สัดส่วนคะแนนเสียง จำนวนที่นั่ง
2019 นาตาลี ลัวโซ 5,079,015 22.42%
11 / 74

เชิงอรรถ

แก้
  1. เมืองที่มีประชากรมากกว่า 30,000 คน
  2. ผลการเลือกตั้งเสนอว่าพรรค ลาเรปูว์บลึกอ็องมาร์ช ได้รับเสียงข้างน้อย แม้แต่เข้าร่วมภายใต้รัฐบาลผสมก็ยังเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย