อาดอลฟ์ ตีแยร์

มารี โฌแซ็ฟ หลุยส์ อาดอลฟ์ ตีแยร์ (ฝรั่งเศส: Marie Joseph Louis Adolphe Thiers, 16 เมษายน พ.ศ. 2340 - 3 กันยายน พ.ศ. 2420) เป็นนักการเมืองและนักประวัติศาสตร์ชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งและเป็นนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสคนที่ 17 และ 20 ภายใต้การปกครองของพระเจ้าหลุยส์-ฟีลิปที่ 1 แห่งฝรั่งเศส เป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2414 เมื่อมีอายุได้ 74 ปี และสิ้นสุดเมื่อปี พ.ศ. 2416 และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2420 รวมอายุได้ 80 ปี

อาดอลฟ์ ตีแยร์
นายกรัฐมนตรีคนที่ 17 แห่งฝรั่งเศส
ดำรงตำแหน่ง
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2379 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2382
ก่อนหน้า วิกตอร์ ดุ๊กเดอเบรยที่ 3
ถัดไป หลุยส์ กงต์ มอเล
นายกรัฐมนตรีคนที่ 20 แห่งฝรั่งเศส
ดำรงตำแหน่ง
1 มีนาคม พ.ศ. 2383 – 29 ตุลาคม พ.ศ. 2383
ก่อนหน้า ดุ๊กเดอดาลมาซี
ถัดไป ดุ๊กเดอดาลมาซี
ประธานาธิบดีคนที่ 2 แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส
ดำรงตำแหน่ง
31 สิงหาคม พ.ศ. 2414 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2416
ก่อนหน้า หลุยส์ ฌูล ทรอชูว์ (ลาออกจากตำแหน่ง)
ถัดไป ปาทริส เดอ มัก-มาอง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 16 เมษายน พ.ศ. 2340
มาร์แซย์ ประเทศฝรั่งเศส
เสียชีวิต 3 กันยายน พ.ศ. 2420 (80 ปี)
แซ็ง-แฌร์แม็ง-อ็อง-แล ประเทศฝรั่งเศส
พรรคการเมือง สาธารณรัฐ-กลาง
ลายมือชื่อ