รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2528

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2528

เรื่อง บทประพันธ์ ผู้สร้าง ผู้กำกับ นักแสดง ฉายวันที่
18 กะรัต (2528) ผู้กำกับ: ศุภักษร นำแสดงโดย: สายชล ระดมกิจ, จิรนุช กาญจนเรขา, ทรรศิน บุญแต่ง, ลีลาวดี วัชโรบล, ตวงสิทธิ์ เรียมจินดา, พัชรา แวงวรรณ, ปิยเมธ หาริกุล, ต้อม วงศ์ข้าหลวง, วิรุฬา สกุลทรัพย์ไพศาล, ดิศราพร อิศรางกูร ณ อยุธยา, กอบกิจ ทับทิม, นิภาวรรณ ทวีพรสวรรค์, กำธร ศรวิจิตร, จุไรรัตน์ รัตนวงศ์, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, สุชาดา ธัญจิระ, สมบุญ โชติหิรัญพานิชย์, สุจิตรา อินทรภักดี, ซูชาติ ทองประเดิษฐ์, สุนิตย์ นภาศรี, สมประสงค์ สิงหวนวัฒน์, พัชรี จันทร์สว่าง ฉายวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2528
2 คน 2 คม (ภาพยนตร์ไทย) (2528) นำแสดงโดย: อภิชาติ หาลำเจียก, ฉัตรชัย เปล่งพานิช, นรีรัตน์ มนต์ศิริ, สาลินี ภักดีผล
กว่าจะถึงวันนั้น (2528) ผู้กำกับ: แสนยากร นำแสดงโดย: พลวัฒน์ มนูประเสริฐ, อนุสรา จันทรังษี, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์ ฉายวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2528
กองพันทหารหญิง (2528) ผู้กำกับ: อโนชา ชัชวาลย์ นำแสดงโดย: พรพรรณ เกษมมัสสุ, โน้ต เชิญยิ้ม, วิยะดา อุมารินทร์, อัญชลี ไชยศิริ
กองพันทหารใหม่ (2528) ผู้สร้าง: พี.ที.เค. โปรดักชั่น ผู้กำกับ: ประยูร วงษ์ชื่น นำแสดงโดย: วีรยุทธ รสโอชา, ทวินันท์ คงคราญ, ล้อต๊อก, โน้ต เชิญยิ้ม, เด๋อ ดอกสะเดา, สุริวิภา กุลตังวัฒนา ฉายวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2528
กัมพูชา (2528) ผู้กำกับ: ทรนง ศรีเชื้อ ฉายวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2528
กัลปังหา (2528) บทประพันธ์: พนมเทียน ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: แจ๊สสยาม นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, จารุณี สุขสวัสดิ์, อำพล ลำพูน, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, อัญชลี ไชยศิริ, อมรา อัศวนนท์, ท้วม ทรนง ฉายวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2528
กามเทพพิศวาส (2528) ผู้กำกับ: บวรมงคล นำแสดงโดย: อาชญา นฤนาท, วีรยุทธ รสโอชา
กิ้งก่ากายสิทธิ์ (2528) นำแสดงโดย: ล้อต๊อก, เด๋อ ดอกสะเดา, สีเทา, เหี่ยวฟ้า, ลักษณ์ อภิชาติ
แก้วกลางดง (2528) บทประพันธ์: ทมยันตี ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: สักกะ จารุจินดา นำแสดงโดย: จินตหรา สุขพัฒน์, ยุรนันท์ ภมรมนตรี, ต่อลาภ กำพุศิริ, ไปรมา รัชตะ, ไกรลาศ เกรียงไกร, อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ ฉายวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2528
ไกลปืนเที่ยง (2528) บทประพันธ์: มนัส สัตยารักษ์ ผู้สร้าง: สิริรัตน์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พรชัย สิริรัตน์ปัญญา นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, วีรยุทธ รสโอชา, ฉัตร มงคลชัย, ไกรลาศ เกรียงไกร, มานพ อัศวเทพ, ยอด นครนายก, บู๊ วิบูลย์นันท์ ฉายวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2528
ขังหญิง (2528) ผู้กำกับ: วินิจ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: สมศักดิ์ ชัยสงคราม
ขุมทองแม่น้ำแคว (2528) ผู้กำกับ: แสนยากร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อภิรดี ภวภูตานนท์, ไชยา สุริยัน, พิภพ ภู่ภิญโญ, ล้อต๊อก
เขยบ้านนอก (2528) บทประพันธ์: เพ็ญแข วงศ์สง่า ผู้สร้าง: พี.เอส.โปรโมขั่น ผู้กำกับ: สมพงษ์ ตรีบุบผา นำแสดงโดย: พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์, จารุณี สุขสวัสดิ์, สุนิตย์ นภาศรี, รอง เค้ามูลคดี, บู๊ วิบูลย์นันท์, ชาลี อินทรวิจิตร ฉายวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2528
ข้างหลังภาพ (2528) ผู้กำกับ: เปี๊ยก โปสเตอร์ นำแสดงโดย: นาถยา แดงบุหงา, อำพล ลำพูน
ข้ามากับดวง (2528) ผู้กำกับ: สุวิชา มีแสงเงิน นำแสดงโดย: ปัญญา นิรันดร์กุล, รณ ฤทธิชัย, นรีรัตน์ มนต์ศิริ, โน๊ต เชิญยิ้ม, ล้อต๊อก, ธิติมา สังขพิทักษ์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, ฉัตร มงคลชัย, พิภพ ภู่ภิญโญ
คนกินผัว (2528) ผู้กำกับ: พิมพานนท์ นำแสดงโดย: ผุสรัตน์ ดารา, เอกพงศ์ วงศ์ชาตรี, แข ลดา, รอง เค้ามูลคดี, บู๊ วิบูลย์นันท์, ท้วม ทรนง
คนดีที่บ้านด่าน (2528) ผู้กำกับ: บัณฑิต ฤทธิ์ถกล นำแสดงโดย: บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, วีระ ขันธีวิทย์, หม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง, วิน อโยธยา, หม่อมหลวงธิติพันธุ์ สุริยง ฉายวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2528
คนในซอย (2528) ผู้สร้าง: นพพรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พนม นพพร นำแสดงโดย: ประดับพร วงศ์สถิตย์, ไพโรจน์ สังวริบุตร ฉายวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2528
ครูข้าวเหนียว (2528) ผู้กำกับ: ล้อต๊อก, อนันต์ ชลวนิช นำแสดงโดย: ล้อต๊อก, นพดล ดวงพร, ชูชัย รัชดา, เนตร รัศมี, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ยอด นครนายก
ครูสมศรี (2528) ผู้กำกับ: หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล นำแสดงโดย: รณ ฤทธิชัย, ชาลิตา ปัทมพันธ์, ชลิต เฟื่องอารมณ์, เศรษฐา ศิระฉายา, ส.อาสนจินดา, ครรชิต ขวัญประชา ฉายวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2528
คุณหญิงตราตั้ง (2528) ผู้กำกับ: พรเทพ นำแสดงโดย: สินจัย หงษ์ไทย, อภิชาติ หาลำเจียก, ปาริชาติ วิริยานุภาพ, อนุสรณ์ เตชะปัญญา, พิสมัย ภุมมา, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง
คุณแหท่าหอย (2528) ผู้กำกับ: อาว์เดียร์ นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, เด๋อ ดอกสะเดา, รอง เค้ามูลคดี, สีเทา
จระเข้ศรีวันทอง (2528) ผู้สร้าง: จาตุศมโปรดักชั่น ผู้กำกับ: กังสดาล นำแสดงโดย: แพร เพชรชมพู, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
จอมเมฆินทร์ (2528) ผู้กำกับ: นฤชา เพ่งผล นำแสดงโดย: ฤทธิ์ ลือชา, โน้ต เชิญยิ้ม, ชูชัย รัชดา, นฤมล ผลประเสริฐ, พิมพ์ใจ พรหมมาลี, ภาวนา วชิรานนท์
จอมโจรแพรแดง (2528) ผู้กำกับ: ชาติ เหมราช นำแสดงโดย: ไชยันต์ สรไกร, พัชนี บุนนาถ
จับตาย (2528) ผู้กำกับ: โสภณ เจนพานิช นำแสดงโดย: รณ ฤทธิชัย, สรพงศ์ ชาตรี, ชลิต เฟื่องอารมณ์, โสธร รุ่งเรือง, มารศรี ณ บางช้าง ฉายวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2528
เจ้าแม่ตะเคียนทอง (2528) ผู้กำกับ: โกเมนทร์ ศักดิ์เสนีย์, น้ำมนต์ นำแสดงโดย: อาชญา นฤนาท, โน้ต เชิญยิ้ม, อรอุมา ไพจิตร, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, วรวิทย์ สายสวัสดิ์
โจ๊กใส่ไข่ (2528) นำแสดงโดย: เด๋อ ดอกสะเดา, ล้อต๊อก, สาลินี ภักดีผล, ดู๋ ดอกกระโดน, พิราวรรณ ประสพศาสตร์, จันทนา ศิริผล
ซึมน้อยหน่อยกะล่อนมากหน่อย (2528) ผู้กำกับ: อังเคิล ธนิตย์ จิตนุกูล นำแสดงโดย: บิลลี่ โอแกน, ,เพ็ญ พิสุทธิ์ ,สุรศักดิ์ วงษ์ไทย, ธัชชัย ปาละกูล, ศุภกร อุดมชัย, วชิรพจน์ บุรพรัตน์, กนกวรรณ บุรานนท์, ท้วม ทรนง, จุรี โอศิริ
ดั่งเม็ดทราย (2528) ผู้กำกับ: สรวงสุดา ชลลัมพี นำแสดงโดย: สุชาติ ชวางกูร, ใหม่ สิริวิมล, ทาริกา ธิดาทิพย์
ด้วยรักคือรัก (2528) ผู้กำกับ: หม่อมเจ้าทิพยฉัตร ฉัตรชัย นำแสดงโดย: ธงไชย แมคอินไตย์, อัญชลี จงคดีกิจ, มารุต สาโรวาท, รานี กรีนเบิร์ก ฉายวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2528
ตะวันยิ้มแฉ่ง (2528) ผู้สร้าง: สยามสตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: กำธร ทัพคัลไลย นำแสดงโดย: ปิยะมาศ โมนยะกุล, สรพงศ์ ชาตรี, แมคอินทอช, สุนิตย์ นภาศรี, ดี๋ ดอกมะดัน, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, ส.อาสนจินดา, สีเทา, เหี่ยวฟ้า, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต ฉายวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2528
ตำรวจบ้าน (2528) ผู้กำกับ: พงษ์สุรีย์ นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์, เหมียว แมคอินทอช, สุทธิพงศ์ วัฒนจัง, กิติยา โลหะพรรณ, รอง เค้ามูลคดี
ทรายสะท้อนแสง (2528) ผู้กำกับ: อนันต์ ชลวนิช นำแสดงโดย: สินจัย หงษ์ไทย, พรพรรณ เกษมมัสสุ, วีรยุทธ รสโอชา, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, เพิ่ม หงสกุล
ทับทิมโทน (2528) บทประพันธ์: เพชร สถาบัน ผู้สร้าง: โคลีเซียมโปรดักชั่น ผู้กำกับ: คมน์ อรรฆเดช นำแสดงโดย: บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์, หม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง, ชลิตา เสาวดี, ส.อาสนจินดา, ชาลี อินทรวิจิตร, มานพ อัศวเทพ ฉายวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528
ทับพญาเสือ (2528) ผู้กำกับ: สุวิชา มีแสงเงิน นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, สมบัติ เมทะนี, กรุง ศรีวิไล, นรีรัตน์ มนต์ศิริ, มานพ อัศวเทพ, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, ฉัตร มงคลชัย, พิภพ ภู่ภิญโญ
ที่รัก เธออยู่ไหน (2528) ผู้กำกับ: ครรชิต ขวัญประชา, จรินทร์ พรหมรังสี นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นันทิดา แก้วบัวสาย, พุ่มพวง ดวงจันทร์, พอเจตน์ แก่นเพชร, ยมนา ชาตรี, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ชาลี อินทรวิจิตร, มารศรี ณ บางช้าง, ยอด นครนายก
ธิดาทมิฬ (2528) นำแสดงโดย: ธิดา วายุภักดิ์
นวลฉวี (2528) ผู้สร้าง: พูนทรัพย์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: บรรจง โกศัลวัฒน์ นำแสดงโดย: สินจัย หงษ์ไทย, อภิชาติ หาลำเจียก, ชลประคัลภ์ จันทร์เรือง, วิยะดา อุมารินทร์, ไกรลาศ เกรียงไกร, อำนวย ศิริจันทร์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม ฉายวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2528
นักรบ 3 สลึง (2528) นำแสดงโดย: ดี๋ ดอกมะดัน, จุ๋มจิ๋ม เข็มเล็ก, โน้ต เชิญยิ้ม
นักร้องพ่อลูกอ่อน (2528) ผู้กำกับ: เศกสรรค์ บรรจงศิริ นำแสดงโดย: ยอดรัก สลักใจ, จารุณี สุขสวัสดิ์, ธิติมา สังขพิทักษ์, ล้อต๊อก, เทิ่ง สติเฟื่อง, บู๊ วิบูลย์นันท์ ฉายวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528
นักล่าสลาตัน (2528) ผู้กำกับ: เทอด ดาวไท นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, สิริยา นฤนาท, ฉัตร มงคลชัย, พรพรรณ เกษมมัสสุ, โกวิท วัฒนกุล, พิสมัย ภุมมา
นักเลงสิบล้อ (2528) ผู้สร้าง: พงษ์สุรีย์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ชุมพร เทพพิทักษ์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อภิรดี ภวภูตานนท์, นาท ภูวนัย, ลินดา ค้าธัญเจริญ, ลักษณ์ อภิชาติ, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ฤทธิ์ ลือชา, วิยะดา อุมารินทร์, สมควร กระจ่างศาสตร์, บู๊ วิบูลย์นันท์, เด๋อ ดอกสะเดา, ดู๋ ดอกกระโดน, ดี๋ ดอกมะดัน ฉายวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2528
นางนาค ภาคพิสดาร (2528) ผู้กำกับ: เล็ก ดวงทองดี นำแสดงโดย: โน้ต เชิญยิ้ม, สีดา พัวพิมล, ล้อต๊อก, ยอด นครนายก, พิภพ ภู่ภิญโญ, ท้วม ทรนง
นางฟ้ากับซาตาน (2528) ผู้สร้าง: อัครเศรณีโปรดักชั่น ผู้กำกับ: พิศาล อัครเศรณี นำแสดงโดย: ยุรนันท์ ภมรมนตรี, วรรณิศา ศรีวิเชียร, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, พรพรรณ เกษมมัสสุ, จุติพร อรุณรัตน์, ส.อาสนจินดา ฉายวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2528
นางเสือดาว (2528) ผู้กำกับ: พิศาล อัครเศรณี นำแสดงโดย: วรรณิศา ศรีวิเชียร, ยุรนันท์ ภมรมนตรี, การันต์ กิตติราช, โกวิท วัฒนกุล, ธิติมา สังขพิทักษ์, มนตรี เจนอักษร ฉายวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528
เนื้อคู่ (2528) นำแสดงโดย: อภิชาติ หาลำเจียก, สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, มยุรา ธนะบุตร, ธิติมา สังขพิทักษ์, รอง เค้ามูลคดี, สมภพ เบญจาธิกุล, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, บู๊ วิบูลย์นันท์
น้ำผึ้งป่า (2528) ผู้กำกับ: จินตกานนท์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, จารุณี สุขสวัสดิ์, โกวิท วัฒนกุล, ล้อต๊อก, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, เป็ด เชิญยิ้ม
บัวตูม บัวบาน (2528) ผู้กำกับ: พนม นพพร นำแสดงโดย: จักรพันธุ์ พลอยเพชร, ธูปหอม อุณาภาค, เทียนสว่าง อุณาภาค, เจ๊ก ณ บางช้าง, สุริโย มโนรมย์
ปลัดเพชรบ่อพลอย (2528) ผู้สร้าง: โคลีเซี่ยมโปรดักชั่น ผู้กำกับ: มนู วรรณายก นำแสดงโดย: บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์, หม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง, สมบัติ เมทะนี, มานพ อัศวเทพ, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, วรารัตน์ เทพโสธร ฉายวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2528
ปล้นลอยฟ้า (2528) ผู้สร้าง: บางกอกการภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ฉลอง ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, โจ เสมอใจ, กรุง ศรีวิไล, นพพล โกมารชุน, เด่น ดอกประดู่, เทพ โพธิ์งาม ฉายวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528
ปางรัก (2528) ผู้กำกับ: แสนยากร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อภิรดี ภวภูตานนท์, พรพรรณ เกษมมัสสุ, นิรุตต์ ศิริจรรยา, ลักษณ์ อภิชาติ
เปิดโลกมหาสนุก (2528) ผู้สร้าง: บางกอกการภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ฉลอง ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, ฉัตรชัย เปล่งพานิช, ใหม่ สิริวิมล, เด่น ดอกประดู่, มานพ อัศวเทพ, สมชาย สามิภักดิ์ ฉายวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2528
ผัวเชลย (2528) ผู้กำกับ: เพิ่มพล เชยอรุณ นำแสดงโดย: บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์, ใหม่ สิริวิมล, จุติพร อรุณรัตน์, เป็นหนึ่ง ไชยชิด, สุเชาว์ พงษ์วิไล, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต ฉายวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2528
ผีเสื้อและดอกไม้ (2528) ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: ยุทธนา มุกดาสนิท นำแสดงโดย: สุริยา เยาวสังข์, วาสนา พลเยี่ยม, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ดวงใจ หทัยกาญจน์, โรม อิศรา, ปุยฝ้าย ไทยหิรัญ ฉายวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2528
ผู้การเรือเร่ (2528) ผู้กำกับ: ชรินทร์ นันทนาคร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, จารุณี สุขสวัสดิ์, ปัญญา นิรันดร์กุล, สุทธิพงษ์ วัฒนจัง, มารศรี ณ บางช้าง, ส.อาสนจินดา, มาลี เวชประเสริฐ, ท้วม ทรนง ฉายวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2528
ผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอด (2528) ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: วิจิตร คุณาวุฒิ นำแสดงโดย: ลินดา ค้าธัญเจริญ, วิลเลียม เมลเชอรส์, ชนาภา นุตาคม, อัญชลี ไชยศิริ, ศศิธร ปิยะกาญจน์, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, ธงชัย ประสงค์สันติ ฉายวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2528
ผู้ใหญ่ลีกับนางมา (2528) ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: สักกะ จารุจินดา นำแสดงโดย: ไพโรจน์ สังวริบุตร, จินตหรา สุขพัฒน์, อำภา ภูษิต, พิศมัย วิไลศักดิ์, อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ, กิ่งดาว ดารณี, ธงชัย ประสงค์สันติ ฉายวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2528
ฝน (2528) ผู้กำกับ: แสนยากร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อภิรดี ภวภูตานนท์, พิศมัย วิไลศักดิ์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, เด๋อ ดอกสะเดา, ดู๋ ดอกกระโดน
ฝนสั่งฟ้า (2528) ผู้กำกับ: อัมพร ประทีปเสน นำแสดงโดย: เอกกวี ภักดีวงษ์, สุนทรี กุลสุนทร, ศิริ ศิริจินดา, แน่งน้อย แสงสุวิมล, ด.ช.บอย เนติลักษณ์, มล.ธิติพันธ์ สุริยง
ฝันที่เป็นจริง (2528) ผู้กำกับ: ศุภักษร นำแสดงโดย: ใหม่ สิริวิมล, สันติ สุวิรัตนภัส
พยาบาลที่รัก (2528) ผู้กำกับ: เพิ่มพล เชยอรุณ นำแสดงโดย: บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, ใหม่ สิริวิมล, จุติพร อรุณรัตน์, ผสุรัตน์ ดารา, จุติมา บุญญาภรณ์, รัชดา วงษ์วิไล, เป็นหนึ่ง ไชยชิต, ภาวนา ชนะจิต, อมรา อัศวนนท์, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฏิมากูร, ดี๋ ดอกมะดัน, ชูชาติ ศรีสุกใส, โสฬส อรรถศิริวร, บู๊ วิบูลย์นันท์, อำนาจ อนุรักษ์
เพชรลำพระเพลิง (2528) ผู้กำกับ: สุวิชา มีแสงเงิน นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นรีรัตน์ มนต์ศิริ, ไปรมา รัชตะ, พิภพ ภู่ภิญโญ, ชูชัย รัชดา, ไกร ครรชิต
เพลงสุดท้าย (2528) ผู้สร้าง: อัครเศรณีโปรดักชั่น ผู้กำกับ: พิศาล อัครเศรณี นำแสดงโดย: บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์, สมหญิง ดาวราย, วรรณิศา ศรีวิเชียร, จิระวดี อิศรางกูร ณ อยุธยา, ชลิต เฟื่องอารมย์, เหี่ยวฟ้า ฉายวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528
เพียงบอกรักฉันสักนิด (2528) ผู้กำกับ: อภิชาติ โพธิ์ไพโรจน์ นำแสดงโดย: อำพล ลำพูน, พลวัฒน์ มนูประเสริฐ, เชอรี่ ธรรมิกสกุล, ศิวพร พิศาลสินธุ์ ฉายวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2528
เพื่อแผ่นดินไทย (2528) ผู้สร้าง: พลสยามภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เอกลักษณ์ นำแสดงโดย: อภิชาติ หาลำเจียก, สมฤดี นุ่มอำพันธ์, ลินดา ค้าธัญเจริญ, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, สุวิน สว่างรัตน์ ฉายวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2528
มือปืนคาราบาว (2528) ผู้กำกับ: พงศธร นำแสดงโดย: ทรงพณ วุฒิชัย, ม.ล.สุรีย์วัล สุริยง, โกวิท วัฒนกุล, ชลิต เฟื่องอารมณ์, วิยะดา อุมารินทร์, นันทา สุนารี
เมียน้อย (2528) ผู้กำกับ: ยอดมาลา
แม่ (2528) ผู้กำกับ: สุนิชา นำแสดงโดย: สินจัย หงษ์ไทย, อภิชาติ หาลำเจียก, ศราวุธ เก่งทุกทาง, วรารัตน์ เทพโสธร
แม่หมอน้ำมันพราย (2528) นำแสดงโดย: รุ้งเพชร ทรัพย์สุวรรณ, แพรว มาศมารุต, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, ท้วม ทรนง
ไม่ใหญ่อย่าอยู่ (2528) ผู้กำกับ: เสนอ คราประยูร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อภิรดี ภวภูตานนท์, พอเจตน์ แก่นเพชร, มานพ อัศวเทพ, อัญชลี ชัยศิริ, วิยะดา อุมารินทร์, ฉัตร มงคลชัย, พิภพ ภู่ภิญโญ, สีเทา
ยอดรักยอดพยศ (2528) ผู้กำกับ: แสนยากร นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, เกรียงไกร อุณหะนันท์, ธิติมา สังขพิทักษ์, พรพรรณ เกษมมัสสุ, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์
ระฆังผี (2528) ผู้กำกับ: น้ำมนต์ นำแสดงโดย: ธนิต พงษ์มนูญ, พัชรี รพีพรรณ, แพรว มาศมารุต, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, สีเทา
รักตะลุมบอน (2528) ผู้กำกับ: สมบัติ จำปาน้อย นำแสดงโดย: ปัญญา นิรันดร์กุล, น้ำฟ้า นฤนาท, เป็ด เชิญยิ้ม, โน้ต เชิญยิ้ม
รักผ่อนส่ง (2528) ผู้กำกับ: สิทธิโชค นำแสดงโดย: ทนงศักดิ์ ศุภการ, สิริยา นฤนาท, ธนิต พงษ์มนูญ, ปิญช์ มาลากุล ณ อยุธยา, อาทิตยา พรหมคุณ, อินทิรา อิ่มสมโภชน์
รักสอง เมีย ต้องห้าม (2528) ผู้กำกับ: เศรษฐา ศิระฉายา นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, จารุณี สุขสวัสดิ์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, นิรุตต์ ศิริจรรยา, พิศมัย วิไลศักดิ์
รัตนาวดี (2528) บทประพันธ์: ว.ณ ประมวญมารค ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: รุจน์ รณภพ นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, เกรียงไกร อุณหะนันทน์, วรรษมน วัฒโรดม, กิติยา โลหะพรรณ, เอกลักษณ์ ยลระบิล, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ ฉายวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528
แรมจันทร์ คุณนายโรงแรม (2528) นำแสดงโดย: พัชนี บุนนาถ
ลูกทุ่งเสียงทอง (2528) นำแสดงโดย: สายัณห์ สัญญา, สรญา รังสิต, ทูน หิรัญทรัพย์, สินจัย หงษ์ไทย, สดใส ร่มโพธิ์ทอง, ศรเทพ ศรทอง
ลูกสาวป้าแช่ม (2528) ผู้สร้าง: บัวหลวงภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สุวิชา มีแสงเงิน นำแสดงโดย: ล้อต๊อก, โน้ต เชิญยิ้ม, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ปัญญา นิรันดร์กุล, สุขุมาภรณ์ สุทธิศรีศิลป์, ดี๋ ดอกมะดัน, ผจญ ดวงขจร
ลูกหลง (2528) บทประพันธ์: วีระ วัฒนานนท์ ผู้สร้าง: รวมโชคฟิล์ม ผู้กำกับ: ไพโรจน์ ใจสิงห์ นำแสดงโดย: จักรี จันทร์กล่ำ, ศิรดา ประเสริฐกันย์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, วรารัตน์ เทพโสธร ฉายวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2528
วัยรักเพี้ยนรัก (2528) ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์, เอกพัน บันลือฤทธิ์, สาวิตรี สามิภักดิ์, โศจิรัตน์ ศรีบุญเรือง, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ
วัลลี (2528) ผู้กำกับ: เอกลักษณ์ นำแสดงโดย: สมฤดี นุ่มอำพันธ์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, มาลี เวชประเสริฐ, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์
สวัสดีความรัก (2528) ผู้กำกับ: ไพรัช กสิวัฒน์ นำแสดงโดย: อรพรรณ พานทอง, ทนงศักดิ์ ศุภการ, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ไชยา สุริยัน, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
สองพี่น้อง (2528) ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: แจ๊สสยาม นำแสดงโดย: อำพล ลำพูน, อธิป ทองจินดา, จินตหรา สุขพัฒน์, พิศมัย วิไลศักดิ์, ชนะ ศรีอุบล, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช ฉายวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2528
สามล้อซี 5 (2528) นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อนุสรา จันทรังษี, นรีรัตน์ มนต์ศิริ, ส.อาสนจินดา, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, เพชร ดาราฉาย
สามเณรใจสิงห์ (2528) นำแสดงโดย: ด.ช.ขุนพล ฉ่ำเย็นอุรา, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, ส.อาสนจินดา, สุประวัติ ปัทมสูต, วรนุช ลุนเผ่, โชติช่วง พุทธสิน ฉายวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2528
สาวลมกรด (2528) ผู้กำกับ: แสนยากร นำแสดงโดย: อภิรดี ภวภูตานนท์, สรพงศ์ ชาตรี, เด๋อ ดอกสะเดา, ดู๋ ดอกกระโดน, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, กำธร สุวรรณปิยะศิริ
สุภาพบุรุษทรนง (2528) ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: ไพโรจน์ สังวริบุตร นำแสดงโดย: ไพโรจน์ สังวริบุตร, เหมยเจียง แซ่จ๋าว, สายทิพย์ เกิดประดับ, ปรัชญา อัครพล, สุกัญญา นาคสนธิ์, สมชาย สามิภักดิ์ ฉายวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2528
สู้สะท้านเมือง (2528) ผู้กำกับ: เสนอ คราประยูร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อภิรดี ภวภูตานนท์, สุนิสา คราประยูร, พอเจตน์ แก่นเพชร, มานพ อัศวเทพ, ฉัตร มงคลชัย, สีเทา
เสาเอก (2528) นำแสดงโดย: เลิศ เรือนหลวง, พรพรรณ เกษมมัสสุ, พงษ์พันธ์ เผ่าไทย, ระพีพรรณ แสวงพันธ์, ไกรลาศ เกรียงไกร, โน้ต เชิญยิ้ม ฉายวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528
แสงโสม 2 (2528) ผู้กำกับ: ยอดมาลา นำแสดงโดย: พัชนี บุนนาถ
หกสี่เอี่ยว พยัคฆ์เหนือเมฆ (2528) ผู้กำกับ: พยุง พยกุล นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นีรนุช อติพร, รณ ฤทธิชัย, สีเทา, ลักษณ์ อภิชาติ
หนึ่งในล้าน (2528) ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: โรม บุนนาค นำแสดงโดย: ไพโรจน์ สังวริบุตร, ปิยะมาศ โมนยะกุล, ล้อต๊อก, รอง เค้ามูลคดี, สุเชาว์ พงษ์วิไล, สมพงษ์ พงษ์มิตร ฉายวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528
หมอบ้านนอก (2528) ผู้กำกับ: สุรสีห์ ผาธรรม นำแสดงโดย: ปิยะ ตระกูลราษฎร์, จารุณี สุขสวัสดิ์ ฉายวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2528
หยุดโลกเพื่อเธอ (2528) ผู้กำกับ: พรพจน์ กนิษฐเสน นำแสดงโดย: พัชราวรรณ โสภิตา, พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์, สรพงศ์ ชาตรี, ฉัตรชัย เปล่งพานิช, ส.อาสนจินดา, สุเชาว์ พงษ์วิไล, เศรษฐา ศิระฉายา, ปัทมา ปานทอง, ไกรลาศ เกรียงไกร, จุรี โอศิริ, สมมาตร ไพรหิรัญ, โน้ต เชิญยิ้ม ฉายวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528
หย่าเพราะมีชู้ (2528) ผู้สร้าง: พูนทรัพย์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: มานพ อุดมเดช นำแสดงโดย: นาถยา แดงบุหงา, สินจัย หงษ์ไทย, อภิชาติ หาลำเจียก, ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง ฉายวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2528
หลวงตาน้อย ธุดงค์ชายแดน (2528) ผู้กำกับ: เพิ่มพล เชยอรุณ นำแสดงโดย: ล้อต๊อก, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, เด๋อ ดอกสะเดา, วัชระ สิทธิกูล, จุติพร อรุณรัตน์
หลานสาวเจ้าสัว (2528) ผู้กำกับ: พรพจน์ กนิษฐเสน นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์, ภัทรา ทิวานนท์, เศรษฐา ศิระฉายา, ปัทมา ปานทอง, สุทธิพงศ์ วัฒนจัง
หอใหม่ (2528) นำแสดงโดย: เอกพงศ์ วงศ์ชาตรี, ผุสรัตน์ ดารา, พิสมัย ภุมมา, แข ลดา, ดี๋ ดอกมะดัน, เหี่ยวฟ้า, โน้ต เชิญยิ้ม, ท้วม ทรนง
หักด่านเสือ (2528) ผู้กำกับ: พยุง พยกุล นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นาท ภูวนัย, ลักษณ์ อภิชาติ, ฤทธิ์ ลือชา, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง
หัวใจเถื่อน (2528) ผู้สร้าง: พูนทรัพย์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: พิศาล อัครเศรณี นำแสดงโดย: พิศาล อัครเศรณี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ ฉายวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2528
เหยียบถิ่นเสือ (2528) ผู้กำกับ: วิสันต์ สันติสุชา นำแสดงโดย: ไชยันต์ สรไกร, พัชนี บุนนาถ, อุชนี ชัยมงคล, นงลักษณ์ จันทรมณี, เมือง อพอลโล, อนันต์ สัมมาทรัพย์
ไอ้งูเห่า (2528) ผู้กำกับ: ประสงค์ พ่วงดี นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ทูน หิรัญทรัพย์, อภิรดี ภวภูตานนท์, ธิติมา สังขพิทักษ์, ลักษณ์ อภิชาติ, วิยะดา อุมารินทร์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ดู๋ ดอกกระโดน, สีเทา, บู๊ วิบูลย์นันท์
ไอ้หนูภูธร (2528) ผู้สร้าง: โคลีเซี่ยมโปรดักชั่น ผู้กำกับ: มนู วรรณายก นำแสดงโดย: บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์, ใหม่ สิริวิมล , กรุง ศรีวิไล, โดม สิงห์โมฬี, เป็ด เชิญยิ้ม, ผจญ ดวงขจร ฉายวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528

อ้างอิง แก้ไข