นวลฉวี

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

นวลฉวี อาจหมายถึง

  • นวลฉวี เพชรรุ่ง - นางพยาบาลชาวไทยซึ่งผูกสมัครรักใคร่กับอธิป สุญาณเศรษฐกร นายแพทย์โรงพยาบาลรถไฟ แต่อธิปไม่ต้องการผูกพันด้วยและมีผู้หญิงอื่น จึงหลอกหลวง ทำร้าย และที่สุดก็จ้างคนมาฆ่าโยนศพทิ้งแม่น้ำเจ้าพระยาตรงสะพานนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อปี 2502
  • สะพานนนทบุรี - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในจังหวัดนนทบุรี มักเรียกกันว่า สะพานนวลฉวี เพราะเป็นที่ทิ้งศพนวลฉวี เพชรรุ่ง
  • นวลฉวี - ภาพยนตร์ไทยเมื่อปี 2528 อ้างอิงคดีฆาตกรรมนวลฉวี เพชรรุ่ง และสินจัย หงษ์ไทย นำแสดงเป็นนวลฉวี
  • ปมรักนวลฉวี - ละครโทรทัศน์ไทยเมื่อปี 2548 อ้างอิงคดีฆาตกรรมนวลฉวี เพชรรุ่ง และใหม่ เจริญปุระ นำแสดงเป็นนวลฉวี