วิวัฒน์ ผสมทรัพย์ นักแสดงไทย เกิดที่จังหวัดชลบุรี บิดามารดารับราชการ (ครู) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีผลงานทางโทรทัศน์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2522 โดยรับบท ชายน้อย ในเรื่อง สี่แผ่นดิน ของ กนกวรรณ ด่านอุดม ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับ ม.ล.จิราวดี ชยางกูร มีบุตร 2 คน คือ นายวิจิร์ ผสมทรัพย์ และ น.ส.วิจิรา ผสมทรัพย์ [1]

วิวัฒน์ ผสมทรัพย์
ชื่อเกิดวิวัฒน์ ผสมทรัพย์
ชื่อเล่นเล็ก
เกิด พ.ศ. 2499 (64 ปี)
จ.ชลบุรี
คู่สมรส ม.ล.จิราวดี ชยางกูร
อาชีพ นักแสดง
ผลงานเด่น พระเอก - เพลงหรพม (2527)
ตัวร้าย - ไฟปรารถนา (2527)
พระเอก - นางเอก (2529)

ผลงานการแสดงแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. อารีย์ นักดนตรี, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์ ตัวประกอบที่มีบท, นิตยสารกุลสตรี
  2. [1] ฟ้าต่ำ
  3. [2] วิวัฒน์ ผสมทรัพย์