เสื้อสีฝุ่น เป็นละครโทรทัศน์ไทยแนวชีวิต ส่งเสริมอาชีพช่างก่อสร้าง บทประพันธ์โดย กัญญ์ชลา ถูกนำมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์มาแล้ว 3 ครั้งด้วยกัน

เสื้อสีฝุ่น
ประเภทละครโทรทัศน์
พัฒนาโดยบริษัท เมคเกอร์ เค จำกัด
เขียนโดยบทประพันธ์โดย : กัญญ์ชลา
บทโทรทัศน์โดย : ยิ่งยศ ปัญญา
กำกับโดยกฤษณ์ ศุกระมงคล (2545)
สรัสวดี วงศ์สมเพ็ชร (2557)
แสดงนำนราวิชญ์ จิตบรรจง
นลินทิพย์ สกุลอ่องอำไพ
ธนเวทย์ สิริวัฒน์ธนกุล
วิรพร จิรเวชสุนทรกุล
วิรากานต์ เสณีตันติกุล
พรรษชล สุปรีย์
ดนตรีแก่นเรื่องเปิดต้นทุน - ธนพล อินทฤทธิ์
ดนตรีแก่นเรื่องปิดฉันยังรอเธอ - อำนาจ ตลับนาค
ประเทศแหล่งกำเนิดไทย ประเทศไทย
ภาษาต้นฉบับไทย ไทย
จำนวนตอน23 ตอน (2557)
การผลิต
ผู้อำนวยการสร้างมยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช (2545)
กฤษณ์ ศุกระมงคล (2557)
ความยาวตอน75 นาที
ออกอากาศ
เครือข่ายสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
ออกอากาศ15 ตุลาคม พ.ศ. 2557 –
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การสร้างเป็นละครโทรทัศน์

แก้

ครั้งแรกปี พ.ศ. 2526 นำแสดงโดย โกวิทย์ วัฒนกุล, มยุรา ธนะบุตร, นพพล โกมารชุน ออกอากาศทาง ช่อง 5

ครั้งที่สองปี พ.ศ. 2545 ผลิตโดย เมคเกอร์ กรุ๊ป เขียนบทโทรทัศน์โดย ยิ่งยศ ปัญญา กำกับการแสดงโดย กฤษณ์ ศุกระมงคล นำแสดงโดย ชาตโยดม หิรัญยัษฐิติ, แอน ทองประสม, กรุณพล เทียนสุวรรณ, มนตรี เจนอักษร, ดวงตา ตุงคะมณี ออกอากาศทุกวันศุกร์ - อาทิตย์ เริ่ม 23 สิงหาคม - 27 กันยายน พ.ศ. 2545 ทาง ช่อง 3

และถูกนำกลับมาสร้างใหม่อีกครั้งในปี พ.ศ. 2557 ผลิตโดย เมคเกอร์ เค ซึ่งเป็นหนึ่งในละครชุด สามหัวใจเสริมใยเหล็ก เขียนบทโทรทัศน์โดย ยิ่งยศ ปัญญา กำกับการแสดงโดย สรัสวดี วงศ์สมเพ็ชร นำแสดงโดย นราวิชญ์ จิตรบรรจง, วันสิริ อ่องอำไพ, ธนเวทย์ สิริวัฒน์ธนกุล, รอน บรรจงสร้าง, รชนีกร พันธุ์มณี ออกอากาศทุกวันจันทร์- ศุกร์ เวลา 18.30 - 19.45 น. เริ่ม 15 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ทาง ช่อง 3

รายชื่อนักแสดงในครั้งต่างๆ

แก้
ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2526 พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2557
สถานีออกอากาศ ช่อง 5 ช่อง 3
ผู้สร้าง รัชฟิล์มทีวี เมคเกอร์ กรุ๊ป เมคเกอร์ เค
บทโทรทัศน์ อสิต รุ่งชล ยิ่งยศ ปัญญา
ผู้กำกับการแสดง อดุลย์ ดุลยรัตน์ กฤษณ์ ศุกระมงคล สรัสวดี วงศ์สมเพ็ชร
จอง โกวิท วัฒนกุล ชาตโยดม หิรัญยัษฐิติ นราวิชญ์ จิตรบรรจง
อวล มยุรา ธนะบุตร แอน ทองประสม นลินทิพย์ สกุลอ่องอำไพ
คุณกริบ สมมาตร ไพรหิรัญ กรุณพล เทียนสุวรรณ ธนเวทย์ สิริวัฒน์ธนกุล
อิง สมพล กงสวรรณ มนตรี เจนอักษร รอน บรรจงสร้าง
เปลี่ยน จารุวรรณ ปัญโญภาส ดวงตา ตุงคะมณี รชนีกร พันธุ์มณี
อ่อง เด่นนภา จันทร์ยงค์ เขมสรณ์ หนูขาว วิรพร จิรเวชสุนทรกุล
อ่อน ธำรงลักษณ์ เกิดพิพัฒน์ เอมวลี จึงไพศาล บัณฑิตา ศรีนวลนัด
จุไร อรสา พรหมประทาน สุปราณี เจริญผล
ตระกูล ไพโรจน์ ใจสิงห์ วิวัฒน์ ผสมทรัพย์
จิต อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ ดารณีนุช โพธิปิติ
ม่อน น้อย โพธิ์งาม ปวันรัตน์ นาคสุริยะ
จันทร์ ดุสิตา อนุชิตชาญชัย วิรากานต์ เสณีตันติกุล
ยง สุรพันธ์ ชาวปากน้ำ วีระกิตติ์ วรัตน์ชยุต
อ้อน กมลา กำภู ณ อยุธยา พรรษชล สุปรีย์
แวว จอย ชวนชื่น ธัญญา รัตนมาลากุล
เก็บ ปาจรีย์ ณ นคร รตวรรณ ออมไธสง
บุญเกิน นพัตฏ์ธร มัททวีวงศ์ เตชินท์ ปิ่นชาตรี
เงิน ธนพล สัมมาพรต
ผล เหลือเฟือ มกจ๊ก เอ เชิญยิ้ม
กลิ้ง ต๋อง ชวนชื่น แฮ็ค ชวนชื่น
อัด ศรีหลอด สีใส
พาน ค่อม ชวนชื่น เต๋อ เชิญยิ้ม
เวียน จอย ชวนชื่น
หลาบ ยุวดี เรืองฉาย จรรยา ธนาสว่างกุล
ผ่อง วิทยา เจตะภัย วีระชัย หัตถโกวิท
เสี่ย สมเกียรติ คุณานิธิพงศ์ สมบัติ ขจรไชยกุล
สะอาด ภิชาภัช มหาทิตยากุล
หลวงตา สีเทา เพ็ชรเจริญ ยอดชาย เมฆสุวรรณ
อิงดาว - - พัชรวลัย พงษ์ภมร
บุญล้น วิศรุต หิรัญบุศย์
กัลย์มิรา ไวทย์สมิทธ์
พิธีกร พุฒิพงศ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

เพลงประกอบละคร

แก้

พ.ศ. 2526

แก้
  • เพลง ชีวิตมืด – ขับร้องโดย สาธิยา ศิลาเกษ

พ.ศ. 2545

แก้

พ.ศ. 2557

แก้

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้
ไทยทีวีสีช่อง 3: ละครวันศุกร์-อาทิตย์ 20:15 - 22:45 น.
ก่อนหน้า เสื้อสีฝุ่น ถัดไป
แชมเปี้ยนสะบัดช่อ จอมใจจอมแก่น
ไทยทีวีสีช่อง 3: ละครวันจันทร์ - ศุกร์ 18:30 - 19:45 น.
ก่อนหน้า เสื้อสีฝุ่น ถัดไป
เสือ สิงห์ กระทิง บ๊อง หวานใจนายกระจอก