เงา เป็นพื้นที่ซึ่งแสงจากแหล่งกำเนิดแสงถูกวัตถุหนึ่งบัง เงากินพื้นที่ทั้งหมดหลังวัตถุทึบแสงเมื่อมีแสงอยู่ด้านหน้า ภาคตัดขวางของเงาเป็นภาพเงาทึบสองมิติ หรือภาพฉายย้อนกลับของวัตถุที่บังแสง แสงอาทิตย์ทำให้วัตถุจำนวนมากเกิดเงาในเวลาหนึ่ง ๆ ของวัน มุมของดวงอาทิตย์หรือความสูงปรากฏของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าทำให้ความยาวของเงาเปลี่ยนแปลง มุมที่น้อยลงก่อให้เกิดเงาที่ยาวขึ้น

ประเภทของเงา แก้

เงามืด

เป็นเงาที่มืดสนิทและทำให้ไม่มีแสงเข้าไปในเงาได้เลย

เงามัว

เป็นเงาที่มีแสงเข้าไปบางส่วนทำให้บริเวณเงามัวมืดเล็กน้อย

ดูเพิ่ม แก้