รายชื่อธงในประเทศสเปน

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

นี้คือธงต่าง ๆ ที่ใช้ในประเทศสเปน ทั้งในอดีตและปัจจุบัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของธงชาติ ดูที่ ธงชาติสเปน

ธงชาติ

แก้
ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
  ค.ศ. 1843–1931
ค.ศ. 1939-ปัจจุบัน
ธงชาติ ธงพลเรือน และ ธงเรือราษฎร์  
(ธงสำหรับประดับตกแต่ง)
ธงสามสีภายในแบ่งตามแนวนอน พื่นสีแดง-เหลือง-แดง โดยพื้นสีเหลืองนั้นมีความกว้างเป็น 2 เท่าของพื้นสีแดง
  ค.ศ. 1981 - ปัจจุบัน ธงราชการ ธงเรือรัฐบาล และ ธงนาวี  ลักษณะอย่างธงพลเรือน กลางธงค่อนมาทางด้านคันธงมีภาพตราแผ่นดินของสเปน

ธงพระอิสริยยศ

แก้
ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปน
  ค.ศ. 1975 - ปัจจุบัน
(บังคับใช้ตามกฎหมาย พ.ศ. 2520)[1]
ธงสมเด็จพระราชาธิบดีควน การ์โลสที่ 1 ธงสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นสีน้ำเงิน กลางธงมีตราประจำพระองค์
  ธงสมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเปที่ 6 ธงสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นสีแดง กลางธงมีตราประจำราชวงศ์สเปน
ธงพระอิสริยยศองค์รัชทายาท
  ค.ศ. 1893 – 1931 ธงพระอิสริยยศอินฟันเต
(มกุฎราชกุมาร และ มกุฎราชกุมารี)
ธงสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นสีม่วง ปลายธงตัดเป้นหางแซงแซว กลางธงมีตราประจำราชวงศ์สเปน
  ค.ศ. 2001 - ปัจจุบัน ธงเจ้าชายแห่งอัสตูเรียส ธงสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นสีฟ้า กลางธงมีตราประจำพระองค์ของเจ้าชายแห่งอัสตูเรียส (ตำแหน่งนี้ถือเป็นตำแหน่งรัชทายาทแห่งสเปน)


ธงเรือ

แก้

ธงบริษัท (Pabellón para Embarcaciones de Compañía)

แก้
ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
ค.ศ. 18xx - 1898 ธงแสดงสัญชาติบริษัทฟิลิปปินส์ (Real Compañía de Filipinas) ลักษณะอย่างธงชาติ (ธงนาวี) แถบสีแดงเบื้องล่าง มีตราประจำเมืองมะนิลารองรับด้วยช่อรอเรล
ค.ศ. 18xx - 1931 ธงแสดงสัญชาติคณะกรรมาธิการเฟลูชา (Falucho de Comisiones) ลักษณะอย่างธงชาติ (ธงนาวี) กลางธงมีอักษรย่อ "FC" ขนาบข้างตราแผ่นดิน ที่เบื้องล่างตราแผ่นดิน มีนามชื่อเรือว่า "Anguila"
ค.ศ. 1885 - 1931 ธงแสดงสัญชาติบริษัทเดินเรือทะเลแอฟริกา (Compañía Marítima de Africa) ลักษณะอย่างธงชาติ (ธงนาวี) กลางธงค่อนมาทางด้านคันธงมีภาพตราแผ่นดิน
ค.ศ. 1900 - 1931 ธงแสดงสัญชาติคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (Asociación Internacional de la Cruz Roja) ลักษณะอย่างธงชาติ (ธงนาวี) กลางธงค่อนมาทางด้านคันธงมีภาพตราแผ่นดิน

ธงนำร่อง (Pabellón Piloto)

แก้

ธงกองเรือช่วยรบ (Pabellón para Embarcaciones de la Reserva Naval)

แก้

ธงกองเรือตรวจการณ์ประมง (Pabellón para Embarcaciones de Vigilancia de la Pesca)

แก้

ธงเรือศุลกากร (Pabellón para Embarcaciones de Hacienda)

แก้

ธงเรือไปรษณีย์ (Pabellón para Correos Marítimos)

แก้

ธงเรือพยาบาล (Pabellón para Embarcaciones de Sanidad)

แก้

ธงเรือยอชต์ (Pabellón para Embarcaciones de Recreo)

แก้

ธงตำแหน่งราชการ

แก้
นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการ
เอกอัครราชทูต
เอกอัครราชทูตผู้มีอํานาจเต็ม (Ministro Plenipotenciario)
(Ministro Residente)
อุปทูต และ กงสุล (Encargado de Negocios y Cónsul)

ธงทหาร

แก้
ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
  ค.ศ. 1939 - ปัจจุบัน ธงฉานกองทัพเรือสเปน ธงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ภายในแบ่งเป็นสี่ช่อง หมายถึง กองทัพเรือของทั้ง 4 อาณาจักรในสเปนยุคกลาง กล่าวคือ ช่องบนซ้ายเป็นรูปปราสาท หมายถึงภูมิภาคกัสติยา ช่องบนขวาเป็นภาพสิงโตสีแดงบนพื้นขาว หมายถึงภูมิภาคเลออน ช่องล่างซ้ายเป็นแถบสีแดงสลับเหลืองสีละ 4 แถบ หมายถึงแคว้นอารากอน ช่องล่างขวาเป็นรูปโซ่สีทองคล้องเป็นกรอบสี่เหลี่ยม หมายถึงแคว้นนาวาร์
  ค.ศ. 1908 - 1931
(ไม่ปรากฎการใช้)
ธงทหารกองทัพสเปน ลักษณะอย่างธงพลเรือน ที่กลางธงค่อนมาทางด้านคันธงมีรูปตราประจำราชวงศ์สเปน ประกอบกางเขนเบอร์กุนดี
ค.ศ. 1939 - ปัจจุบัน ธงแสดงสัญชาติกองทหารต่างด้าวสเปน ลักษณะอย่างธงพลเรือน กลางธงค่อนมาทางด้านคันธงมีตราราชการกองทหารต่างด้าว
  ค.ศ. 1940 - 1945 ธงแสดงสัญชาติกองทัพบกรัฐสเปน ลักษณะอย่างธงพลเรือน (ความกว้างของแถบเท่ากัน) กลางธงมีรูปตราแผ่นดิน
  ธงแสดงสัญชาติกองทัพบกสเปน (ป้อมค่าย และ ปราสาท) ลักษณะอย่างธงพลเรือน กลางธงมีรูปตราแผ่นดิน
ธงชัยเฉลิมพล (ธงศึก)
ธงแสดงสัญชาติ

ธงหมายยศทหาร

แก้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ธงหมายยศเสนาธิการกลาโหม

กองทัพบก

แก้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทหารบก (ผู้บัญชาการทหารบก)
ธงหมายยศจอมพล (Capitán General del Ejército de Tierra)
พลเอก
พลโท (Teniente General)
พลตรี (General de División)
พลจัตวา (General de Brigada)
พันเอก (Coronel)

กองทัพเรือ

แก้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทหารเรือ (ผู้บัญชาการทหารเรือ)
เสนาธิการทหารเรือ (Jefe del Estado Mayor de la Armada)
จอมพลเรือ (Capitán General del Ejército de Mar)
พลเรือเอก (Admiral)
พลเรือโท (Viceadmiral)
พลเรือตรี (Contralmirante)
ผู้บังคับการกำลังรบทางเรือ
ผู้บังคับการเรือ (Comandante de Buque de Guerra)

กองทัพอากาศ

แก้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทหารอากาศ (ผู้บัญชาการทหารอากาศ)
เสนาธิการทหารอากาศ (Jefe del Estado Mayor del Aire)
จอมพลอากาศ (Capitán General del Ejército de Aire)
พลอากาศเอก
พลอากาศโท (Teniente General)

ū

พลอากาศตรี (General de División)
พลอากาศจัตวา (General de Brigada)
นาวาอากาศเอก

ธงกีฬา

แก้
ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
คณะกรรมการโอลิมปิกสเปน
ค.ศ. 1945 – 1977 ธงคณะกรรมการโอลิมปิกสเปน ลักษณะอย่างธงชาติ มีรูปตราโอลิมปิกเบื้องใต้ตราแผ่นดิน
ค.ศ. 1977 - ปัจจุบัน
คณะกรรมการพาราลิมปิกสเปน
ค.ศ. 1977 - ปัจจุบัน ธงคณะกรรมการพาราลิมปิกสเปน

ธงประจำแคว้นต่าง ๆ

แก้
ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
  "อาร์โบไนดา (Arbonaida)" ธงประจำแคว้นอันดาลูซิอา
  ธงประจำแคว้นอารากอน
  ธงประจำราชรัฐอัสตูเรียส
  ธงประจำหมู่เกาะแบลีแอริก
  "อิกูร์ริญญา (Ikurriña)" ธงประจำแคว้นประเทศบาสก์
  ธงประจำแคว้นกานาเรียส
  ธงประจำแคว้นกันตาเบรีย
  ธงประจำแคว้นกัสติยา-ลามันชา
  ธงประจำแคว้นกัสติยาและเลออน
  "ซัญเญรา" (Senyera) ธงประจำแคว้นกาตาลุญญา
  ธงประจำนครปกครองตนเองเซวตา
  ธงประจำแคว้นเอซเตรมาดูรา
  ธงประจำแคว้นกาลิเซีย
  ธงประจำแคว้นลาริโอฆา
  ธงประจำแคว้นมาดริด
  ธงประจำนครปกครองตนเองเมลียา
  ธงประจำแคว้นภูมิภาคมูร์เซีย
  ธงประจำแคว้นกฎบัตรนาวาร์
  "เซ็ญเญราโกโรนาดา" (Senyera coronada) ธงประจำแคว้นบาเลนเซีย

ธงในอดีต

แก้

ธงชาติ

แก้
ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
  ค.ศ. 1475–1504
จนถึง ค.ศ. 1506
ธงชัยประจำหน่วยกองกำลังทหารราบ.
ธงกางเขนเบอร์กันดี
  ค.ศ. 1506–1842 ธงศึก ธงกองทัพ และ ธงอาณานิคมโพ้นทะเลของสเปน ธงพื้นสีขาว มีกากบาทไขว้ทแยงมุมสีแดง ขาของกากบาทแต่ละด้านนั้นมีครีบขนาดเล็กด้านละ 3 ครีบ
  ค.ศ. 1506–1701 ธงของจักรวรรดิสเปนตลอดรัชสมัยพระเจ้าเฟลิเปที่ 2 แห่งสเปน ธงพื้นสีเหลือง มีกากบาทไขว้ทแยงมุมสีแดง ขาของกากบาทแต่ละด้านนั้นมีครีบขนาดเล็กด้านละ 3 ครีบ
ธงนาวีกองเรือพาณิชยนาวี
  ค.ศ. 1506-1762 ธงเรือค้าขาย
[[ไฟล์:|100px|border]] ธงเรือค้าขาย สำหรับกองเรือพาณิชยนาวี ในน่านน้ำอินเดีย ธงริ้วแถบสีเหลือง-ขาว 14 แถบ กลางธงมีตราอาร์ม
ธงนาวีกองทัพเรือ
ค.ศ. 1547
ค.ศ. 1588
ธงนาวีสำหรับ"เรือเนา" (เรือแกลเลียน)
  ค.ศ. 1701–1771 ธงสำหรับฐานทัพเรือ และ หน่วยป้องกันชายฝั่ง
  ค.ศ. 1701–1785 ธงราชนาวี
  ค.ศ. 1701–1760 ธงราชนาวีสำหรับใช้ในงานพิธี
  ค.ศ. 1760–1785
  ค.ศ. 1785–1927 ธงพลเรือน ธงเรือราษฎร์ สำหรับกองเรือพาณิชยนาวี
  ค.ศ. 1785–1931 ธงราชนาวี (พ.ศ. 2328 - 2386)
ธงชาติ (พ.ศ. 2386 - 2416 และ พ.ศ. 2417 - 2474)
ค.ศ. 1801
  ค.ศ. 1808–1813 ธงชาติสเปนภายใต้การนำของโฌแซ็ฟ โบนาปาร์ต
  ค.ศ. 1873–1874 ธงชาติสาธารณรัฐสเปนที่ 1
  ค.ศ. 1931–1939 ธงชาติสาธารณรัฐสเปนที่ 2 ธงพื้นสีแดง-เหลือง-ม่วง แบ่งตามแนวนอน ความกว้างเท่ากัน กลางแถบสีเหลืองมีภาพตราแผ่นดิน
  ค.ศ. 1936–1938 ธงชาติสเปนของขบวนการฝ่ายชาตินิยม ระหว่างสงครามกลางเมือง
  ค.ศ. 1938–1945 ธงชาติรัฐสเปน ภายใต้การปกครองของจอมพลฟรังโก
  ค.ศ. 1945–1977
  ค.ศ. 1977–1981

ธงพระอิสริยยศ

แก้

ธงราชธวัช

แก้
ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
    พ.ศ. 2018 - 2035
พ.ศ. 2035 - 2047
ราชธวัชตราอาร์มกษัตริย์คาทอลิก
  พ.ศ. 2047 – 2049
พ.ศ. 2062
ราชธวัชตราอาร์มสมเด็จพระราชินีคัวนา และพระเจ้าฟิลิปที่ 1
ราชวงศ์ฮับส์บูร์ก
  พ.ศ. 2083 - 2211 ราชธวัชตราอาร์ม (มีตราแผ่นดินของโปรตุเกส)
  พ.ศ. 2211 - 2243 ราชธวัชตราอาร์มราชวงศ์ฮับส์บูร์ก (พระเจ้าการ์โลสที่ 2)
การฟื้นฟูราชวงศ์บูร์บงสเปน
  พ.ศ. 2243 - 2304 ราชธวัชตราอาร์ม (พระเจ้าเฟลีเปที่ 5)
  พ.ศ. 2304 - 2411
พ.ศ. 2418 - 2471
ราชธวัชตราอาร์มราชวงศ์บูร์บง
  พ.ศ. 2474 ราชธวัชตราอาร์มแผ่นดิน รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอัลฟอนโซที่ 13

ธงพระอิสริยยศที่ใช้โดยทั่วไป

แก้
ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
  พ.ศ. 2018 - 2035 ธงประจำพระองค์กษัตริย์คาทอลิก
  พ.ศ. 2035 - 2051
  พ.ศ. 2083 - 2211
1700
ธงประจำพระองค์กษัตริย์ในราชวงศ์ฮับส์บูร์ก
การฟื้นฟูราชวงศ์บูร์บงสเปน
  พ.ศ. 1700 - 1761 ธงสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นสีแดง กลางธงมีตราประจำราชวงศ์สเปน
  ค.ศ. 1761 - 1833
  ค.ศ. 1833 - 1868
พ.ศ. 1875 - 1931
ธงสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นสีม่วง กลางธงมีตราประจำราชวงศ์สเปน
ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย

ธงผู้นำสูงสุด (สมัยที่กษัตริย์ไม่ได้ทรงเป็นประมุข)

แก้
ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
  พ.ศ. 2474 - 2479 ธงประจำตัวประธานาธิบดี นีเซโต อัลกาลา ซาโมรา
  พ.ศ. 2479 - 2482 ธงประจำตัวประธานาธิบดี มานวยล์ อาซาญา
  พ.ศ. 2493 - 2528 ธงประจำตัวจอมพลฟรันซิสโก ฟรังโก

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้