ตราแผ่นดินของโปรตุเกส

ตราแผ่นดินของโปรตุเกส (อังกฤษ: Coat of arms of Portugal) เป็นตราอาร์มของประเทศโปรตุเกสที่เริ่มใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 1911 พร้อมกับธงชาติโปรตุเกส เป็นตราที่ประยุกต์มาจากตราอาร์มที่ใช้โดยราชอาณาจักรโปรตุเกสมาตั้งแต่ยุคกลาง

ตราอาร์มของโปรตุเกส
Coat of arms of Portugal.svg
ตราอาร์มรุ่นต่าง ๆ
Military CoA of Portugal.svg
ตราประจำกองทัพโปรตุเกส
รายละเอียด
เริ่มใช้30 มิถุนายน ค.ศ. 1911

ประวัติและความหมายแก้ไข

ตราอาร์มของโปรตุเกสเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงต่อเติมมาเป็นเวลาเกือบหนึ่งพันปี ที่เริ่มตั้งแต่เฮนรีเคานท์แห่งโปรตุเกสที่เป็นพื้นสีน้ำเงินและกางเขนเงิน หลังจากนั้นก็มีการเพิ่มเติมและลบบางสิ่งบางอย่างออกเรื่อยมาจนกลายมาเป็นตราที่ซับซ้อนที่มาได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1911 หลังจากโค่นล้มพระเจ้ามานูเอลที่ 2 แห่งโปรตุเกสในการปฏิวัติของฝ่ายนิยมรัฐใน ค.ศ. 1910 แถบสองแถบตอนล่างของตราเป็นสีเขียวและแดงซึ่งเป็นสีของธงชาติของโปรตุเกส

วิวัฒนาการของโล่ในตราอาร์มแก้ไข

ตราอาร์มของอาณาจักรเคานท์แห่งโปรตุเกสแก้ไข

ตราอาร์มราชวงศ์ของโปรตุเกสแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข