ราชอาณาจักรโปรตุเกส

ราชอาณาจักรโปรตุเกส (อังกฤษ: Kingdom of Portugal; โปรตุเกส: Reino de Portugal) เป็นอาณาจักรภายใต้การปกครองของพระมหากษัตริย์แห่งโปรตุเกส[1] ราชอาณาจักรตั้งอยู่ทางตะวันตกของคาบสมุทรไอบีเรียของยุโรป และรุ่งเรืองระหว่างปี ค.ศ. 1139 จนถึงปี ค.ศ. 1910 ที่มาแทนที่ด้วยสาธารณรัฐโปรตุเกสที่หนึ่ง หลังจากการลอบปลงพระชนม์พระมหากษัตริย์ในลิสบอน (Lisbon Regicide) ในปี ค.ศ. 1908 และในที่สุดการปฏิวัติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ค.ศ. 1910

ราชอาณาจักรโปรตุเกส

Reino de Portugal
ค.ศ. 1139ค.ศ. 1910
ธงชาติโปรตุเกส
ธงชาติ (1830–1910)
ตราแผ่นดิน (1640–1910)ของโปรตุเกส
ตราแผ่นดิน (1640–1910)
ราชอาณาจักรโปรตุเกสใน ค.ศ. 1800
ราชอาณาจักรโปรตุเกสใน ค.ศ. 1800
สถานะราชอาณาจักร
เมืองหลวงกูอิงบรา, ลิสบอน¹
ภาษาทั่วไปโปรตุเกส
ศาสนา
โรมันคาทอลิก
การปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชย์
(1139–1822; 1823–1826; 1828–1834)
ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ
(1822–1823; 1826–1828; 1834–1910)
พระมหากษัตริย์ 
• ค.ศ. 1139-1185
อัลฟอนโซที่ 1
• ค.ศ. 1908-1910
มานูเอลที่ 2
ประวัติศาสตร์ 
• ก่อตั้ง
26 กรกฎาคม ค.ศ. 1139
ค.ศ. 1808-ค.ศ. 1814
ค.ศ. 1815
12 ตุลาคม ค.ศ. 1822
5 ตุลาคม ค.ศ. 1910
สกุลเงินPortuguese dinheiro (ค.ศ. 1139-1433)
ริอัลโปรตุเกส (ค.ศ. 1433-1910)
ก่อนหน้า
ถัดไป
เคาน์ตีโปรตุเกส
สาธารณรัฐโปรตุเกสที่หนึ่ง
จักรวรรดิบราซิล
¹ เมืองหลวงย้ายไปยังรีโอเดจาเนโร ค.ศ. 1808-1815 และระหว่างราชวงศ์แรกตั้งอยู่ที่กูอิงบรา ตั้งแต่ ค.ศ. 1139 จนถึง ค.ศ. 1255

บทเริ่มและบทสิ้นสุด

แก้

อาณาจักรเคานท์แห่งโปรตุเกสที่สอง (ค.ศ. 1093-ค.ศ. 1139) ที่ตามมาจากอาณาจักรเคานท์แห่งโปรตุเกสที่หนึ่ง (ค.ศ. 868-ค.ศ. 1071) เลื่อนฐานะขึ้นเป็นราชอาณาจักรเมือวันที่ 26 กรกฎาคม ค.ศ. 1139 สมเด็จพระเจ้าอัลฟอนโซที่ 1 ได้รับการประกาศให้เป็นพระมหากษัตริย์แห่งโปรตุเกส

ในปี ค.ศ. 1908 สมเด็จพระเจ้าคาร์โลสที่ 1 ทรงถูกสังหารในกรุงลิสบอน แต่สถาบันพระมหากษัตริย์แห่งโปรตุเกสก็คงดำรงอยู่ต่อมาจนถึงวันที่ 5 ตุลาคม ค.ศ. 1910 เมื่อเกิดการปฏิวัติที่โค่นสถาบันพระมหากษัตริย์และทำให้โปรตุเกสเป็นสาธารณรัฐ

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. Jiří Louda & Michael Maclagan (1981), "Portugal", in Lines of Succession. Heraldry of the Royal families of Europe, London, Orbis Publishing, pp. 228-237. ISBN 0-85613-672-7. (revised and updated edition by Prentice Hall College Div - November 1991. ISBN 0028972554.)

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้