สหราชอาณาจักรโปรตุเกส บราซิล และแอลการ์ฟ

สหราชอาณาจักรโปรตุเกส บราซิล และแอลการ์ฟ (United Kingdom of Portugal, Brazil and the Algarves) เป็นราชาธิปไตยแบบพหุทวีป (pluricontinental) ได้สถาปนาขึ้นโดยการยกระดับอาณานิคมของโปรตุเกสคือ รัฐบราซิล ให้เป็นราชอาณาจักรและโดยสหภาพร่วมกันของราชอาณาจักรบราซิลและราชอาณาจักรโปรตุเกสและราชอาณาจักรแอลการ์ฟเป็นการสถาปนารัฐเดี่ยวที่รวมสามราชอาณาจักรเข้าด้วยกัน

สหราชอาณาจักรโปรตุเกส บราซิล และแอลการ์ฟ
Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves
สหราชอาณาจักร

 

พ.ศ. 2358พ.ศ. 2365/2368
 

ธงชาติ ตราแผ่นดิน
เมืองหลวง รีโอเดจาเนโร(2358–2364)
ลิสบอน(2364–2368)
ภาษา โปรตุเกสและภาษาอื่นๆ
ศาสนา โรมันคาทอลิก
การปกครอง สมบูรณาญาสิทธิราชย์(2358–2363)
ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ(2363–2366)
สมบูรณาญาสิทธิราชย์(2366–2368)
พระมหากษัตริย์
 -  พ.ศ. 2358-2359 สมเด็จพระราชินีนาถมาเรียที่ 1
 -  พ.ศ. 2359-2368 พระเจ้าโจเอาที่ 6
ประวัติศาสตร์
 -  สถาปนา พ.ศ. 2358
 -  ยุบเลิกสหราชอาณาจักร พ.ศ. 2365/2368
สกุลเงิน ริอาลโปรตุเกส

สหราชอาณาจักรโปรตุเกส บราซิล และแอลการ์ฟได้มีการสถาปนาขึ้นในปีพ.ศ. 2358 จากการย้ายราชสำนักโปรตุเกสไปที่บราซิลและยังคงมีอยู่ประมาณหนึ่งปีหลังจากการเสด็จกลับของราชสำนักไปยังยุโรป ได้ถูกยุบโดยพฤตินัยในปีพ.ศ. 2365 เมื่อบราซิลประกาศอิสรภาพ การยุบสหราชอาณาจักรได้รับการยอมรับจากโปรตุเกสและโดยนิตินัยอย่างเป็นทางการในปีพ.ศ. 2368 เมื่อโปรตุเกสยอมรับเอกราชของจักรวรรดิบราซิล

ในช่วงระยะเวลาการดำรงอยู่ของสหราชอาณาจักรโปรตุเกส บราซิล และแอลการ์ฟนั้นไม่สอดคล้องกับทั้งหมดของจักรวรรดิโปรตุเกส สหราชอาณาจักรค่อนข้างเป็นมหานครข้ามมหาสมุทรที่ซึ่งควบคุมจักรวรรดิอาณานิคมของโปรตุเกส ด้วยการครอบครองโพ้นทะเลในแอฟริกาและเอเชีย

ดังนั้นจากมุมมองของบราซิล การยกระดับสถานะขึ้นเป็นราชอาณาจักรและการสถาปนาสหราชอาณาจักรแสดงการเปลี่ยนสถานะจากอาณานิคมมาเป็นสมาชิกที่เท่าเทียมแห่งสหภาพทางการเมือง ในจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติเสรีนิยม พ.ศ. 2363ในโปรตุเกส ได้มีความพยายามประนีประนอมในการปกครองตนเองและแม้แต่ของเป็นเอกภาพของบราซิลนำมาสู่การสิ้นสุดลงของสหราชอาณาจักรนี้

อ้างอิงแก้ไข