สีเหลือง

(เปลี่ยนทางจาก เหลือง)

สีเหลือง เป็น 1 ใน 3 แม่สี ร่วมกับสีแดง และสีน้ำเงิน โดยปกติสีจะมีอยู่สองโทน คือ สีโทนร้อน และ สีโทนเย็น แต่สีเหลืองเป็นสีที่อยู่ตรงกลางระหว่าง สีโทนร้อน และ สีโทนเย็น จึงสามารถเลือกใช้สีเหลืองเข้าไปผสมผสานได้กับสีทั้งสองโทน ซึ่งนอกจากสีเหลืองแล้วยังมีสีม่วงอีกสีหนึ่งที่มีลักษณะดังกล่าว

สีเหลือง
 
About these coordinates     รหัสสี
Hex triplet#FFFF00
sRGBB  (rgb)(255, 255, 0)
CMYKH   (c, m, y, k)(-, -, -, -)
HSV       (h, s, v)(60°, 100%, 100%)
Source[Unsourced]
B: อยู่ในช่วง [0–255] (ไบต์)
H: อยู่ในช่วง [0–100] (ร้อย)

สัญลักษณ์สีเหลืองแก้ไข

ศาสนา ราชวงศ์ และการปกครองแก้ไข

และวันชาติไทย

วงการบันเทิงแก้ไข

กีฬาแก้ไข

ธุรกิจแก้ไข

สถาบันการศึกษาแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 (โดยมีอาจารย์ ดร. ไพโรจน์ พิทยเมธี อาจารย์ประจำภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้จัดทำสีไทยโทน ในการควบคุมและประสานงานเพื่อปรับสีประจำคณะวิชา)