สีเหลือง

(เปลี่ยนทางจาก เหลือง)

สีเหลือง เป็น 1 ใน 3 แม่สี ร่วมกับสีแดง และสีน้ำเงิน โดยปกติสีจะมีอยู่สองโทน คือ สีโทนร้อน และ สีโทนเย็น แต่สีเหลืองเป็นสีที่อยู่ตรงกลางระหว่าง สีโทนร้อน และ สีโทนเย็น จึงสามารถเลือกใช้สีเหลืองเข้าไปผสมผสานได้กับสีทั้งสองโทน ซึ่งนอกจากสีเหลืองแล้วยังมีสีม่วงอีกสีหนึ่งที่มีลักษณะดังกล่าวมีดังนี้

สีเหลือง
 
สเปกตรัม
ความยาวคลื่น575–585[1] nm
ความถี่521–512 THz
About these coordinates     รหัสสี
Hex triplet#FFFF00
sRGBB  (rgb)(255, 255, 0)
CMYKH   (c, m, y, k)(0, 0, 100, 0)
HSV       (h, s, v)(60°, 100%, 100%)
SourceHTML/CSS[2]
B: อยู่ในช่วง [0–255] (ไบต์)
H: อยู่ในช่วง [0–100] (ร้อย)

สัญลักษณ์สีเหลือง

แก้

ศาสนา ราชวงศ์ และการปกครอง

แก้

และวันชาติไทย

วงการบันเทิง

แก้

กีฬา

แก้

ธุรกิจ

แก้

สถาบันการศึกษา

แก้
  • สีเหลืองคู่กับสีดำ เป็นสีประจำโรงเรียนวัดยายร่ม

อ้างอิง

แก้
  1. "Color".
  2. "CSS Color Module Level 3".
  3. สีจำแนกตามคณะ
  4. 4.0 4.1 สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 (โดยมีอาจารย์ ดร. ไพโรจน์ พิทยเมธี อาจารย์ประจำภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้จัดทำสีไทยโทน ในการควบคุมและประสานงานเพื่อปรับสีประจำคณะวิชา)