โรงเรียนท่าบ่อ

โรงเรียนท่าบ่อ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ ในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2491

โรงเรียนท่าบ่อ
ปญฺญา​ นรานํ​ รตนํ
(ปัญญา เปรียบดวงแก้วแห่งนรชน)
1 หมู่14 ถนนท่าบ่อ - บ้านผือ ตำบลท่าบ่อ
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110

พิกัด 17°49′33″N 102°34′02″E / 17.825819°N 102.567098°E / 17.825819; 102.567098
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ THABO SCHOOL
อักษรย่อ ท.บ. , T.B.
ประเภท มัธยมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 25 ​ตุลาคม​ พ.ศ. 2491 (72 ปี 4 วัน)
รหัส 1043102001
ผู้อำนวยการ นายวีรยุทธ ชานัย
สี           เหลือง - ดำ
เพลง มาร์ชเหลือง-ดำ
ต้นไม้ ชัยพฤกษ์
เว็บไซต์

ประวัติโรงเรียนแก้ไข

โรงเรียนท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ได้เปิดทำการสอน ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2491 โดยกระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2491 ให้เปิดโรงเรียนประจำอำเภอท่าบ่อ และมีคำสั่งให้ นายสุริยน นาตรีชน ตำแหน่งครูโรงเรียนประจำจังหวัดหนองคาย ให้มารักษาการตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนท่าบ่อ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในช่วงแรกได้ทำการสอนที่อาคารเรียน โรงเรียนโกมลวิทยาคาร

พ.ศ. 2492 โรงเรียนได้รับที่ดินราชพัสดุ ขนาดกว้าง 124 เมตร ยาว 237.5 เมตร คิดเนื้อที่ประมาณ 18 ไร่ 1 งาน 62 ตารางวา ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อโรงเรียนโกมลวิทยาคาร ทางทิศใต้และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกเป็นอาคารไม้ 6 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง จึงได้ย้ายนักเรียนที่ฝากเรียนอยู่ที่โรงเรียนโกมลวิทยาคารมาเรียนที่อาคารเรียนหลังใหม่ของโรงเรียนท่าบ่อ

พ.ศ. 2500 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 4 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 100,000 บาท

พ.ศ. 2504 ได้รับงบประมาณ ต่อเติมชั้นล่างของอาคารเรียนหลังแรก 6 ห้องเรียนงบประมาณ 50,000 บาท

พ.ศ. 2515 กรมสามัญศึกษาเห็นว่า สถานที่โรงเรียนเดิมคับแคบ ไม่สามารถขยายและปรับปรุงให้ได้ขนาดมาตรฐานได้จึงให้โรงเรียนพิจารณาที่แห่งใหม่ โรงเรียนจึงเสนอจังหวัดขออนุญาตใช้ที่สาธารณสุขโคกใหญ่ซึ่งอยู่ติดกับถนนสายท่าบ่อ-บ้านผือ ห่างจากโรงเรียนท่าบ่อหลังเดิมประมาณ 2.5กิโลเมตร จังหวัดอนุญาตให้ใช้ได้เนื้อที่ ประมาณ165 ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา

พ.ศ. 2519 ได้ย้ายนักเรียนบางส่วนออกมาเรียนที่โรงเรียนแห่งใหม่และเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 ห้องเรียน

พ.ศ. 2520 ได้ย้ายนักเรียนทั้งหมดออกมาเรียนที่แห่งใหม่ ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนท่าบ่อ

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อแก้ไข

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 ​นายสุริยน​ ​นาตรีชน พ.ศ. 2491 - 2497
2 นายจรูญ​ ​ จันทุดม พ.ศ. 2497 - 2502
3 นายลำพูน​ ​ พระลับรักษา พ.ศ. 2502 - 2506
4 นายองอาจ​ ​ผ่านสวัสดิ์ พ.ศ. 2506 - 2515
5 นายองอาจ​ ​ผ่านสวัสดิ์ พ.ศ. 2515 - 2519
6 นายวิเชียร​ ​ชูประยูร​ พ.ศ. 2519 - 2521
7 ​นายวิเชียร​ ​ชูประยูร​ พ.ศ. 2521 - 2528
8 นายบุญเลิศ​ ​สาขามุละ พ.ศ. 2528 - 2532
9 ​นายสมหวัง​ ​คณิตประเสริฐ พ.ศ. 2532 - 2533
10 ​นายฉลาด​ ​ นิเทศ พ.ศ. 2533 - 2538
11 ว่าที่ร.ต.สุเทพ​ บุตรกัณหา พ.ศ. 2539 - 2545
12 ​นายชัยรัตน์​ ​ หลายวัชระกุล พ.ศ. 2545 - 2546
13 นายนภดล​ ​ ผดุงศรี พ.ศ. 2546 - 2549
14 นายโสภณ​ ​ สรรพศิลป์ พ.ศ. 2549 - 2552
15 นายปรีชา ​ ตึงตระกูล พ.ศ. 2552 - ​2558
16 นายสมพงษ์ โสภิณ พ.ศ. 2558-2561
17 นายวีรยุทธ ชานัย พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงแก้ไข

อาคารแก้ไข

 • อาคาร 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ , ห้องเรียน
 • อาคาร 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ , ห้องเรียน
 • อาคาร 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม , กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ , ห้องเรียน
 • อาคาร 4 กลุ่มงานอำนวยการ , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ , ห้องเรียน
 • อาคาร 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย , ห้องเรียน
 • อาคาร 6 ห้องเรียนพิเศษ,ห้องเรียน
 • อาคารอื่นๆ
  1. หอประชุม 1 (หลังเดิม)
  2. โรงอาหาร 1
  3. อาคารเพชรราชพฤกษ์ ชั้น1 - โรงอาหาร 2 , ชั้น2 - หอประชุม 2 (หลังใหม่)
  4. โรงอาหาร 3
  5. ห้องสมุด
  6. อาคารพละศึกษา
  7. อาคารกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข