โรงเรียนเทพมงคลรังษี

โรงเรียนเทพมงคลรังษี (อังกฤษ: Thepmongkhonrangsri School) (อักษรย่อ:ท.ษ.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษาและเป็นโรงเรียนมัธยม​ศึกษาขนาดใหญ่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อที่ 14 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ถนนเจ้าขุนเณร ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

โรงเรียนเทพมงคลรังษี
Thepmongkhonrangsri School
16 ถนนเจ้าขุนเณร ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000

ไทย ประเทศไทย

ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Thepmongkhonrangsri School
อักษรย่อ ท.ษ.
ประเภท รัฐบาล
สังกัด สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
รหัส 1071020449
จำนวนนักเรียน 1,326 คน
เว็บไซต์

ประวัติโรงเรียนแก้ไข

โรงเรียนเทพมงคลรังษี ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2517[1] โดยถือจากการริเริ่มของ พระเดชพระคุณ พระเทพมงคลรังษี (ดี พุทธโชติ) อดีตเจ้าอาวาสวัดเทวสังฆารามและอดีตเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้เห็นความยากลำบากของผู้ปกครองเมื่อเด็กจบชั้นประถมศึกษาแล้ว เพราะโรงเรียนประจำจังหวัดอยู่ไกลจากชุมชนมาก และโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่มีอยู่ก็รับเด็กเข้าเรียนได้ไม่หมด ท่านจึงมีความคิด ที่จะให้มีโรงเรียนมัธยมศึกษาในวัดเทวสังฆารามขึ้น จึงได้ดำเนินการจัดหาที่ดินที่ติดกับวัด เพื่อเป็นที่ตั้งโรงเรียน และเนื่องจากโรงเรียนการช่างกาญจนบุรีที่ตั้งอยู่ในวัด มีโครงการจะย้ายออกไปตั้งในสถานที่ใหม่ ดังนั้น จึงได้ที่ดินรวมทั้งอาคารต่างๆ เพื่อเป็นที่ตั้งของโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามเจตนา

ในช่วงแรก มีจำนวนนักเรียน 111 คน อาศัยเรียนที่ตึกรวิเทวนันท์ ซึ่งเป็นอาคารเรียนพระปริยัติธรรม และสอนพระพุทธศาสนา ต่อมาก็มีนักเรียนเพิ่มขึ้นตามลำดับ และได้เริ่มเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา 2524

อาคารและสถานที่ภายในโรงเรียนแก้ไข

ลำดับ ชื่ออาคารสถานที่ จำนวน
1 อาคาร ภ.ป.ร. 1 หลัง
2 อาคาร ญ.ส.ส. 1 หลัง
3 อาคาร แบบ 418 ค. 1 หลัง
4 อาคารโรงฝึกงานช่างอุสาหกรรม 1 หลัง
5 อาคารโรงฝึกงานศิลปศึกษา 1 หลัง
6 อาคารโรงอาหาร-หอประชุม (โรงยิมนาสติก) 1 หลัง

อ้างอิงแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 14°01′40″N 99°31′40″E / 14.027788°N 99.527814°E / 14.027788; 99.527814

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข