ธงชาติสเปน ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสเปน ค.ศ. 1978 มีลักษณะเป็นธงสามสีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน ภายในแบ่งตามแนวนอน พื้นสีแดง-เหลือง-แดง โดยพื้นสีเหลืองนั้นมีความกว้างเป็น 2 เท่าของพื้นสีแดง (สัดส่วนความกว้างริ้วธง 1:2:1) ธงนี้ถ้าใช้เป็นธงราชการและธงราชนาวี จักต้องมีภาพตราแผ่นดินของสเปนอยู่เสมอ ส่วนธงพลเรือนนั้นอาจมีหรือไม่มีรูปดังกล่าวก็ได้ โดยตราแผ่นดินที่ปรากฏในธงนั้น จะต้องอยู่ในแถบริ้วสีเหลือง ในตำแหน่งประมาณ 1 ใน 3 ของความยาวจากด้านคันธง และตราดังกล่าวนี้ ต้องมีความสูงประมาณ 2 ใน 5 ของด้านกว้างของธงด้วย


ธงชาติสเปน
Flag of Spain.svg
การใช้ 111111 FIAV normal.svg
สัดส่วนธง 2:3
ประกาศใช้ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524
ลักษณะ ธงแถบสีแดง-เหลือง-แดง แถบกลางกว้างกว่าแถบนอกเป็น 2 เท่า บนพื้นสีเหลืองค่อนไปทางคันธงมีตราแผ่นดิน
Flag of Spain (Civil).svg
ธงชาติฯในรูปแบบอื่น
การใช้ 100100 FIAV normal.svg
สัดส่วนธง 2:3
ประกาศใช้ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2328
ลักษณะ ธงแถบสีแดง-เหลือง-แดง แถบกลางกว้างกว่าแถบนอกเป็น 2 เท่า

การออกแบบแก้ไข

รัฐบัญญัติว่าด้วยธงชาติ และ ธงราชการของสเปน:

La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas.
Artículo 4 1 de la constitución española de 1978

คำแปล:
ธงชาติสเปน มีลักษณะเป็นธงแถบสีแดง-เหลือง-แดง แถบสีเหลืองตรงกลางกว้างกว่าแถบนอกเป็น 2 เท่า.
Article 4.1 of the Spanish Constitution of 1978

  • ข้อบังคับ เลขที่ 39/1981, ว่าด้วยระเบียบการประดับธงชาติ.[1]
  • พระบรมราชโองการที่ 441/1981, ข้อกำหนดว่าด้วยเรื่อง โทนสี และ ค่าความเข้มที่ใช้บนธงชาติ.
  • พระบรมราชโองการที่ 1511/1977, ข้อกำหนดว่าด้วยเรื่อง ธงชาติ และ ตราแผ่นดิน (Reglamento de Banderas y Estandartes, Guiones, Insignias y Distintivos)

สีที่ใช้บนธงชาติ, เป็นไปตามพระบรมราชโองการที่ 441/1981 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์,[2] ดังนี้:

CIELAB values CIE (Illuminant C) Web color
COLOR NAME English (Spanish) H* C* L* x y Y HTML code
Flag Red (Bandera Roja) 35º 70 37858569989875950372 0,614 0,32064775 9,5 #AA151B
Flag Weld-Yellow (Bandera Amarillo-gualda) 85º 95 80 0,488 0,469 56,7 #F1BF00

ประวัติแก้ไข

กษัตริย์คาทอลิกแก้ไข

สำหรับบทความหลักในหมวดหมู่นี้ ดูที่ กษัตริย์คาทอลิก

กากบาทเบอร์กันดีแก้ไข

สำหรับบทความหลักในหมวดหมู่นี้ ดูที่ ธงกากบาทเบอร์กันดี

ราชวงศ์ฮับส์บูร์กแก้ไข

สำหรับบทความหลักในหมวดหมู่นี้ ดูที่ ราชวงศ์ฮับส์บูร์ก

กษัตริย์เฟลีเปที่ 5 และ ราชวงศ์บูร์บงใหม่แก้ไข

ปฐมบทแห่งธงเรือ สมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3แก้ไข

สาธารณรัฐสเปนที่ 2แก้ไข

ดูบทความหลักที่: ธงชาติสาธารณรัฐสเปนที่ 2

สงครามกลางเมือง ค.ศ. 1936 - 1939แก้ไข

ดูบทความหลักที่: สงครามกลางเมืองสเปน

สมัยจอมพลฟรังโกแก้ไข

ดูบทความหลักที่: รัฐสเปน

ธงในราชการประเภทต่างๆแก้ไข

         
ธงเรือยอชต์ ธงเรือศุลกากร ธงประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ธงชัยเฉลิมพลหน่วยทหาร ธงฉานกองทัพเรือ

อ้างอิงแก้ไข

  1. "Uso de la bandera de España y el de otras banderas e insignias. Includes the Ley 39/1981, de 28 de octubre (BOE nº 271, de 12 de noviembre). Uso de la bandera de España y de otras banderas y enseñas.". banderas e insignias. (in สเปน). Ministerio de Asuntos Exteriores. Archived from the original on September 27, 2007. สืบค้นเมื่อ 2007-05-15.
  2. Real Decreto 441/1981, de 27 de febrero, por el que se especifican técnicamente los colores de la Bandera de España, text of the Spanish Royal Decree 441/1981 of 27 February (published in the 16 March 1981 issue of the Boletín Oficial del Estado) reproduced online at the official site (www.la-moncloa.es) of the Presidency of the Spanish government.
  • Coelho, Trindade (1908). Manual político do cidadão portuguêz (in โปรตุเกส) (2nd ed. ed.). Porto: Emprésa Litteraria e Typographica. OCLC 6129820.CS1 maint: extra text (link)
  • Pinheiro, Columbano Bordalo. Bandeira Nacional: Modelo approvado pelo Governo Provisorio da Republica Portuguesa (in โปรตุเกส) (1st ed. ed.). Lisbon: Imprensa Nacional. OCLC 24780919.CS1 maint: extra text (link)

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข