มาร์ชาเรอัล (สเปน: Marcha Real, ออกเสียง: [ˈmaɾtʃa reˈal]; "เพลงมาร์ชหลวง") เป็นเพลงชาติของประเทศสเปน และเป็นหนึ่งในเพลงชาติจำนวนไม่กี่เพลงในโลกนี้ที่ไม่มีเนื้อร้อง

La Marcha Real
คำแปล: เพลงมาร์ชหลวง
สกอร์ดนตรีเพลง มาร์ชาเรอัล
เนื้อร้องไม่มี
ทำนองมานูเอล เด เอสปิโนซา พ.ศ. 2304 (ค.ศ. 1761)
บาร์โตโลเม เปเรซ กาซัส (orchestration)
ฟรัสซิสโก เกรา (harmonization)
รับไปใช้3 กันยายน พ.ศ. 2313
รับไปใช้ใหม่พ.ศ. 2366
พ.ศ. 2417
กรกฎาคม พ.ศ. 2485
เลิกใช้7 เมษายน พ.ศ. 2365
พ.ศ. 2416
9 ธันวาคม พ.ศ. 2474
ตัวอย่างเสียง
มาร์ชาเรอัล (บรรเลง)

เพลงลามาร์ชาเรอัลนี้เป็นหนึ่งในเพลงชาติที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป มีที่มาที่ไปไม่ชัดเจนนัก ปรากฏหลักฐานครั้งแรกในเอกสารชื่อ Libro de Ordenanza de los toques militares de la Infantería Española (หนังสือคู่มือทหารราบสเปนว่าด้วยสัญญาณแตรเดี่ยว) พิมพ์โดยมานูเอล เด เอสปิโนซา (Manuel de Espinosa de los Monteros) เมื่อปี พ.ศ. 2304 ในหนังสือเล่มดังกล่าวเรียกชื่อเพลงนี้ว่า "ลามาร์ชากรานาเดรา" (สเปน: La Marcha Granadera - เพลงมาร์ชทหารรักษาพระองค์) และไม่ระบุชื่อผู้ประพันธ์ไว้

ถึง พ.ศ. 2313 พระเจ้าการ์โลสที่ 3 ได้มีพระบรมราชโองการให้ใช้เพลงลามาร์ชากรานาเดราเป็นเพลงเกียรติยศในทางราชการ เนื่องจากเพลงนี้มักจะใช้บรรเลงในเวลาที่พระเจ้าแผ่นดินและพระราชวงศ์เสด็จพระราชดำเนินในที่สาธารณะและในพระราชพิธีต่าง ๆ อยู่เสมอ ต่อมาไม่นานนัก ชาวสเปนก็รับเอาเพลงนี้มาใช้เป็นเพลงชาติและขนานนามเสียใหม่ว่า "ลามาร์ชาเรอัล" (แปลตามตัวว่า เพลงมาร์ชของพระเจ้าแผ่นดินหรือเพลงมาร์ชหลวง) ดังปรากฏอยู่ในปัจจุบัน

ในสมัยสาธารณรัฐสเปนที่ 2 (พ.ศ. 2474-2483) เพลงลามาร์ชาเรอัลถูกงดใช้ในฐานะเพลงชาติและแทนที่ด้วยเพลง "อิมโนเดริเอโก" (สเปน: Himno de Riego) สมัยนี้เป็นสมัยที่เกิดสงครามกลางเมืองเป็นระยะเวลานาน เมื่อสิ้นสุดสงครามแล้ว จอมพลฟรานซิสโก ฟรังโก ได้ปกครองประเทศในฐานะผู้เผด็จการ และนำเอารื้อฟื้นเพลงลามาร์ชาเรอัลกลับมาใช้เป็นเพลงชาติอีกครั้งในชื่อเพลง "ลามาร์ชากรานาเดรา"

เพลงชาติสเปนฉบับปัจจุบันนี้ได้กำหนดให้ใช้ตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2522 โดยไม่มีเนื้อร้องประกอบฟรานซิสโก ฟรังโก

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2540 มีพระบรมราชโองการให้ใช้เพลงลามาร์ชาเรอัลเป็นเพลงชาติอย่างเป็นทางการสืบมาจนถึงทุกวันนี้ เพลงนี้มีใช้บรรเลงอยู่สองฉบับ คือ ฉบับสังเขป (ความยาวประมาณ 35 วินาที) และฉบับเต็ม (ความยาวประมาณ 1 นาที) ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้บรรเลงในโอกาสใด

บทร้อง แก้

แม้ว่าเพลงชาติสเปนจะไม่มีเนื้อร้องก็ตาม แต่ก็มีบทขับร้องสำหรับเพลงนี้เขียนขึ้นมาในอดีตอยู่บางช่วงเหมือนกัน เช่น เนื้อร้องเพลงชาติสเปนในรัชสมัยพระเจ้าอัลฟอนโซที่ 13 และเนื้อร้องสมัยการปกครองของจอมพลฟรังโก อย่างไรก็ตาม เนื้อร้องเหล่านี้ก็มิได้มีการรับรองให้ใช้ในปัจจุบัน

เนื้อร้องในรัชสมัยพระเจ้าอัลฟอนโซที่ 13 แก้

เนื้อร้องฉบับนี้ประพันธ์โดยเอดัวร์โด มาร์กินา

ภาษาสเปน คำแปลภาษาไทย

La bandera de España (Coro)

Gloria, gloria, corona de la Patria,
soberana luz
que es oro en tu Pendón.
Vida, vida, futuro de la Patria,
que en tus ojos es
abierto corazón...!
Púrpura y oro: bandera inmortal;
en tus colores, juntas, carne y alma están.
Púrpura y oro: querer y lograr;
Tú eres, bandera, el signo del humano afán.
Gloria, gloria, corona de la Patria,
soberana luz
que es oro en tu Pendón.
Púrpura y oro: bandera inmortal;
en tus colores, juntas, carne y alma están.

España guiadora (Solo)

¡Pide, España! ¡Tu nombre llevaremos
donde quieras tú;
que honrarlo es nuestra ley!
¡Manda, España, y unidos lucharemos,
porque vivas tú,
sin tregua pueblo y rey!
Una bandera gloriosa nos das;
¡nadie, viviendo, España, nos la arrancará!
Para que, un día, nos pueda cubrir,
¡danos, España, el gozo de morir por ti!

¡Viva España!... (Coro)

¡Viva España! Del grito de la Patria,
la explosión triunfal
abrió camino al sol;
¡Viva España! repiten veinte pueblos
y al hablar dan fe
del ánimo español...
¡Marquen arado martillo y clarín
su noble ritmo al grito de la Patria fe!
¡Guíe la mente a la mano hasta el fin,
al "Viva España" asista toda España en pie!

ธงชาติสเปน (บทประสานเสียง)

จงเจริญ จงเจริญ มงกุฎแห่งปิตุภูมิ
แสงแห่งอธิปไตย
ที่อยู่ในธงของเธอคือสีทอง
ไชโย ไชโย อนาคตแห่งปิตุภูมิ
ในดวงตาของเธอนั้นคือ
จิตใจที่โอบอ้อมอารี
สีม่วงและสีทอง ธงอันเป็นอมตะ
ในสีเหล่านั้น มีเลือดเนื้อและจิตวิญญาณสถิตเคียงคู่
สีม่วงและสีทอง ความปรารถนาและความสำเร็จ
เธอคือธงอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความพยายามของมนุษย์
จงเจริญ จงเจริญ มงกุฎแห่งปิตุภูมิ
แสงแห่งอธิปไตย
ที่อยู่ในธงของเธอคือสีทอง
สีม่วงและสีทอง ธงอันเป็นอมตะ
ในสีเหล่านั้น มีเลือดเนื้อและจิตวิญญาณสถิตเคียงคู่

สเปนจงนำหน้า (บทร้องเดียว)

จงบอกเราเถิด, สเปน! เราจักนำพานามของเธอไปทั่วทุกสารทิศ
ตามแต่เธอประสงค์;
การยำเกรงนามนั้นคือธรรมเนียมแห่งเรา!
บัญชาเราเถิด สเปนเอ๋ย แล้วเราจักยืนหยัด,
เพื่อที่เธอจักคงยั้งยืนสืบไป
ปวงประชาและองค์เหนือหัวผู้ทรหด!
ท่านได้ประทานธงอันรุ่งโรจน์
และจักไม่มีผู้ใดแย่งชิงมันไปจากเราได้ สเปนเอ๋ย ตราบใดที่เรายังคงอยู่!
เพื่อที่วันหนึ่ง เราจักได้คลุมร่างด้วยผืนธงนี้
สเปนเอ๋ย ประทานแก่เราเถิด ความปรีดาที่ได้สละชีพเพื่อเธอ!

สเปน จงเจริญ (บทประสานเสียง)

สเปน จงเจริญ! หยดน้ำตาแห่งปิตุภูมิ,
ชัยชนะอันยิ่งใหญ่
สู่เส้นทางวิถีแห่งดวงตะวัน;
¡สเปน จงเจริญ! ยี่สิบแว่นแคว้นนั้น
ด้วยเสียงเพรียกหา
จากหัวใจของชาวสเปน...
จงหยิบค้อน และ แตรศึก
หนทางก้าวอันสูงส่งด้วยศรัทธาแห่งปิตุภูมิ!
จิตใจหาญกล้าด้วยสองมือจนถึงที่สุด,
"สเปน จงเจริญ" สเปนจงยิ่งใหญ่!
คำแปลในภาษาอื่น ๆ
ภาษาบาสก์ ภาษาคาตาลัน ภาษากาลิเซีย

La bandera de España (Coro)

Gora Espainia! Denok batera abes dezagun
ahots ezberdinez
bihotz bakarrez
Gora Espainia! Haran berdeetatik
itsaso zabaleraino
anaitasun ereserkia
Maita ezazu aberria
besarkada ematen dielako
zeru urdinaren pean
herri askeei
Justizia eta handitasuna
demokrazia eta bakea
Historiari ekartzen dioten
seme-alabei loria

Bandera d'Espanya (Coro)

Glòria, glòria, corona de la Pàtria
sobirana llum
que en el seu estàndard és d'or.
la vida la vida, el futur de la Pàtria,
en els teus ulls és
un cor obert
Bandera d'Espanya Porpra i or:
bandera immortal;
Ministeri d'Educació
en els teus colors, juntes, carn i ànima hi són.
Porpra i or: voler i aconseguir;
Tu ets, bandera, el signe de l'humà afany.
Glòria, glòria, corona de la Pàtria
sobirana llum
que en el seu estàndard és d'or.
Porpra i or: bandera immortal;
en els teus colors, juntes, carn i ànima hi són.

Bandeira de España (Coro)

Gloria, gloria, coroa da Patria
soberano
luz que no seu defecto é ouro.
Vida, vida, futuro da Patria,
nos seus ollos é
un corazón aberto
Bandeira de España Púrpura e ouro: bandeira inmortal;
en túas cores, xuntas, carne e alma están.
Púrpura e ouro: a querer e conseguir;
Está, a bandeira, o sinal do esforzo humano.
Gloria, gloria, coroa da Patria
soberano
luz que no seu defecto é ouro.
Púrpura e ouro: bandeira inmortal;
en túas cores, xuntas, carne e alma están.

เนื้อร้องในสมัยจอมพลฟรังโก แก้

เนื้อร้องที่แสดงตามตารางข้างล่างนี้ ได้มีการแก้ไขบทร้องเมื่อ ค.ศ. 1928 จากบทกวีต้นฉบับที่ประพันธ์โดยโฆเซ มาริอา เปมัน ในรัชสมัยพระเจ้าอัลฟอนโซที่ 13 ภายใต่รัฐบาลของมิเกล ปริโม เด ริเบรา (เนื้อร้องดั้งเดิม ภาษาสเปน). ต่อมาแก้ไขเนื้อร้องบางส่วน, โดยกล่าวถึงแนวคิดลัทธิฟาสซิสต์ อ้างอิงจากตราสัญลักษณ์ของขบวนการชาตินิยม-คาทอลิค, เช่น "การชูแขนขวา" และ "แอกและลูกธนู" ในสมัยยุคกลาง โดย อิซาเบลแห่งกัสติยา และ เฟอร์ดินานแห่งอารากอน สื่อถึงการรวมชาติสเปนของระราชวงศ์ทั้งสองอาณาจักร.

ภาษาสเปน คำแปลภาษาไทย

¡Viva España! Alzad los brazos, hijos
(original in J.M. Pemán: Viva España, alzad la frente, hijos)
del pueblo español, que vuelve a resurgir.

Gloria a la Patria que supo seguir,
sobre el azul del mar, el caminar del sol.

¡Triunfa España! Los yugos y las flechas
(original in J.M. Pemán: ¡Triunfa España! Los yunques y las ruedas)
cantan al compás del himno de la fe.

Juntos con ellos cantemos de pie
la vida nueva y fuerte del trabajo y paz.

¡Viva España! Alzad los brazos, hijos
(original in J.M. Pemán: Viva España, alzad la frente, hijos)
del pueblo español, que vuelve a resurgir.

Gloria a la Patria que supo seguir,
sobre el azul del mar, el caminar del sol.

สเปนจงเจริญ จับอาวุธของท่านชูขึ้น เหล่าลูกหลาน
(บทร้องดั้งเดิม: สเปนจงเจริญ จงเชิดหน้าของท่านขึ้น เหล่าลูกหลาน)
แห่งชาวสเปนทั้งหลาย ผู้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง

ความรุ่งเรืองจงมีแก่ปิตุภูมิซึ่งรู้ถึงการตามรอยแนวทาง
การอยู่เหนือทะเลสีครามและวิถีแห่งดวงตะวัน

สเปนจงมีชัย ! แอกและลูกธนู (อ้างอิงจากตราสัญลักษณ์ของขบวนการชาตินิยม-คาทอลิค)
(บทร้องดั้งเดิม: สเปนจงมีชัย ! ทั่งและวงล้อ)
สอดประสานเป็นท่วงทำนอง ของบทเพลงสดุดีแห่งความศรัทธา

เคียงข้างทั้งสองสิ่ง จงลุกขึ้นและขับขาน
ถึงชีวิตใหม่อันทรงพลังแห่งการงานและสันติภาพ

สเปนจงเจริญ จงเชิดหน้าของท่านขึ้น เหล่าลูกหลาน
(บทร้องดั้งเดิม: สเปนจงเจริญ จงเชิดหน้าของท่านขึ้น เหล่าลูกหลาน)
แห่งชาวสเปนทั้งหลาย ผู้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง

ความรุ่งเรืองจงมีแก่ปิตุภูมิซึ่งรู้ถึงการตามรอยแนวทาง
การอยู่เหนือทะเลสีครามและวิถีแห่งดวงตะวัน

คำแปลในภาษาอื่น ๆ
ภาษากัสติยา ภาษาบาสก์ ภาษาคาตาลัน ภาษากาลิเซีย

Viva España,
gloria de tradiciones,
con la sola ley
que puede prosperar.

Viva España,
que es madre de Naciones,
con Dios, Patria, Rey
con que supo imperar.

Guerra al perjuro
traidor y masón,
que con su aliento impuro
hunde la nación.

Es su bandera
la historia de su gloria;
por ella dará
su vida el español

Fe verdadera
que en rojo de amor
aprisiona briosa
un rayo de sol.

Gora Espainia,
tradizioak, aintza
lege bakar
daiteke aurrera.

Gora Espainia,
Nazio, ama
Dios, Patria, Rey
dituen. gailenduko zuen

Perjurer gerra
traidorea eta Hargin,
bere arnasa ezpuruetan
nazioaren lotzen zaio.

Zure bandera da
bere aintza istorioa;
izango begiratu
Espainiako bere bizitza

benetako fede
gorria maite duten
imprisons Chihiroren
a Eguzki-izpien.

Visca Espanya,
glòria de tradicions,
amb la sola llei
que pot prosperar.

Visca Espanya,
que és mare de Nacions,
amb Déu, Pàtria, Rei
amb que va saber imperar.

Guerra al perjur
traïdor i maçó,
que amb el seu alè impur
enfonsa la nació.

És la seva bandera
la història de la seva glòria;
per ella donarà
la seva vida l'espanyol

Fe veritable
que en vermell d'amor
empresona coratjosa
un raig de sol.

Viva España,
gloria de tradicións,
coa única lei
pode prosperar.

Viva España,
a nai das Nacións,
Deus, Patria, Rei
que el prevalece.

Guerra en que cometeu perxurioer
traidor e Albanel,
co seu impuro hálito
mergulla a nación.

é a súa bandeira
a historia da súa gloria;
polo que vai manter
súa vida no Español

verdadeira fe
o amor que vermello
aprisiona espirituoso
un raio de sol.

บทร้องร่วมสมัย (ไม่เป็นทางการ) แก้

ภาษาสเปน

¡Viva España!
Cantemos todos juntos
con distinta voz
y un solo corazón.
¡Viva España!
Desde los verdes valles
al inmenso mar,
un himno e hermandad.
Ama a la Patria
pues sabe abrazar,
bajo su cielo azul,
pueblos en libertad.
Gloria a los hijos
que a la Historia dan
justicia y grandeza
democracia y paz.[1]

คำแปลภาษาอังกฤษ

สเปนจงเจริญ!
ร่วมกันขับขานพร้อมเพรียงกัน
ด้วยท่อนเสียงที่นานา
และความเป็นหนึ่งน้ำใจเดียว
สเปนจงเจริญ!
จากหุบเขาทุ่งหญ้าเขียวขจี
สู่มหาสมุทรอันไพศาล
การสดุดีความเป็นภาดรภาพ
จงรักภักดีต่อปิตุภูมิ
ซึ่งคือวิธีโอบอ้อม
ภายใต้ท้องฟ้าสีคราม
อิสรภาพของเหล่าผองชน
เกียรติศักดิ์ของลูกหลาน
ผู้ที่สร้างเกียรติประวัติ
ความยุติธรรมและความยิ่งใหญ่
ประชาธิปไตยและสันติภาพ[2]

สื่อ แก้

ดูเพิ่ม แก้

สกอร์ดนตรี แก้

อ้างอิง แก้

  1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-07-13. สืบค้นเมื่อ 2011-12-02.
  2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-07-13. สืบค้นเมื่อ 2011-12-02.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้