เปิดเมนูหลัก
ยุวชนฮิตเลอร์ในเบอร์ลินทำความเคารพแบบนาซี ในการสวนสนาม ปี ค.ศ. 1933

การทำความเคารพฮิตเลอร์ (อังกฤษ: Hitler salute) หรือ การทำความเคารพแบบนาซี (อังกฤษ: Nazi salute) หรือเป็นที่รู้จักกันในเยอรมนีระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองว่า การทักทายแบบเยอรมัน (เยอรมัน: Deutscher Gruß) โดยอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ได้ดัดแปลงมาจากการทำความเคารพแบบเบลลามี หลังจากการเคลื่อนไหวของผู้นิยมลัทธิฟาสซิสต์ ภายใต้การนำของเบนิโต มุสโสลินี และการเคลื่อนไหวมวลชนอื่น ๆ โดยเป็นการแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของฮิตเลอร์ตลอดช่วงเวลาของนาซีเยอรมนี

ลักษณะแก้ไข

การทำความเคารพฮิตเลอร์นั้น ทำโดยชูแขนขวาขึ้นทำมุม 45 องศากับพื้นราบและเบนออกทางขวามือเล็กน้อย พร้อมกับเปล่งเสียงอันมั่นคงและดังกังวานว่า "ไฮล์ ฮิตเลอร์" หากยืนอยู่ต่อหน้าผู้ที่อาวุโสกว่าควรจะตบเท้าไปด้วยในขณะเดียวกัน แต่หากอยู่ระหว่างการชุมนุมและการประชุม ฝูงชนอาจจะชูแขนขึ้นในอากาศพร้อมกับตะโกนว่า "ซีก ไฮล์"

จุดกำเนิดแก้ไข

 
การสถาปนากษัตริย์เยอรมันในสมัยโบราณ

ถึงแม้ว่าลัทธิฟาสซิสต์อิตาลีจะนำการทำความเคารพแบบดังกล่าวมาจากการทักทายในสมัยโรมันโบราณ แต่ฮิตเลอร์และผู้นำหน่วยเอ็สเอ็ส ไฮน์ริช ฮิมม์เลอร์ กลับเชื่อว่าการทำความเคารพแบบดังกล่าวเกิดจากการชุมนุมกันของชาวเยอรมันโบราณ

ฮิตเลอร์พิจารณาการทำความเคารพดังกล่าวว่าเป็นการแสดงถึงจิตวิญญาณอันกระหายสงครามของชาวเยอรมัน ขณะที่ฮิมม์เลอร์มองว่าเป็นการมอบความสัตย์พร้อมกับหอกที่ชูปลายขึ้น คำกล่าวอ้างดังกล่าวได้รับการสนับสนุนอยู่บางส่วน นักประวัติศาสตร์ได้ถกเถียงกันมานานแล้วว่าการทำความเคารพในแบบเดียวกันนี้ถูกใช้เฉพาะแต่ในการสถาปนาพระมหากษัตริย์เยอรมันในสมัยโบราณเท่านั้น[note 1]

ส่วนทางด้านสารานุกรมโบรคเฮาส์ได้ตอกย้ำแนวคิดดังกล่าว โดยแจ้งว่าการทำความเคารพแบบดังกล่าวสันนิษฐานว่านำมาจากกิริยาท่าทางที่ใช้ระหว่างการราชาภิเษกของกษัตริย์เยอรมันในยุคกลางตอนต้น พร้อมกับเปล่งเสียงออกมาว่า "ไฮล์"[1] ตามทฤษฎีอารยันของพรรคนาซี ผู้ปกครองโรมันสมัยโบราณชอบท่องเที่ยวไปตามยุโรปตอนเหนือ ดังนั้น พรรคนาซีจึงมีความเชื่อว่าชาวโรมันได้นำเอาการทำความเคารพดังกล่าวกลับไปยังกรุงโรมด้วย

การนำไปใช้แก้ไข

ในนาซีเยอรมนี (ก่อนหน้า ค.ศ. 1945)แก้ไข

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1933 ถึง 1945 การทำความเคารพฮิตเลอร์ถือว่าเป็นการทักทายแบบเยอรมันโดยทั่วไป การเปล่งเสียงว่า "ไฮล์ ฮิตเลอร์" (อันมีความหมายว่า "ฮิตเลอร์ จงเจริญ") ถูกใช้ในการแสดงความเคารพต่อประชาชนโดยตรง หรือกับนายทหารระดับสูงของหน่วยเอสเอส ส่วนการทำความเคารพตัวฮิตเลอร์เองนั้นให้ใช้คำว่า "ไฮล์ ไมน์ ฟือเรอร์" (ผู้นำของเรา จงเจริญ) หรือจะเปล่งเสียงง่าย ๆ ว่า "ไฮล์" เมื่อกล่าวถึงตัวฮิตเลอร์เป็นบุคคลที่สาม

ซีก ไฮล์ หรือ "ชัยชนะ จงเจริญ" เป็นถ้อยคำที่พรรคนาซีมักจะใช้ในการชุมนุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังการปราศรัยของฮิตเลอร์ โดยปกติแล้วผู้กล่าวจะทวนคำพูดสามครั้งจะได้ว่า "ซีก ไฮล์... ซีก ไฮล์... ซีก ไฮล์"

โดยส่วนตัวของฮิตเลอร์แล้ว เขามักจะใช้การแสดงความเคารพดังกล่าวเช่นกัน และปรากฏรูปถ่ายมากมายที่เห็นว่าฮิตเลอร์แสดงความเคารพต่อฝูงชนจากรถเปิดประทุนที่เขาโดยสาร ในขณะที่ฮิตเลอร์มักจะมีการดัดแปลงแก้ไขรูปแบบใหม่เสีย โดยแขนของเขาจะงอขึ้นจากข้อศอก พร้อมกับเอาฝ่ามือเอียงเข้าหาไหล่ โดยเป็นสัญลักษณ์ของการทำความเคารพธงชาติของชาวอเมริกัน ซึ่งได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการเคลื่อนไหวแบบลัทธินาซีและลัทธิฟาสซิสต์

หลังแผนลับ 20 กรกฎาคม ในปี ค.ศ. 1944 กำลังทหารทั้งหมดในนาซีเยอรมนีได้รับคำสั่งให้เปลี่ยนจากการแสดงความเคารพแบบทหารตามปกติเป็นการทำความเคารพฮิตเลอร์ทั้งหมด โดยคำสั่งดังกล่าวมีผลเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ปีเดียวกัน อย่างไรก็ตาม กำลังพลบางส่วนปฏิเสธคำสั่งดังกล่าวและใช้การทำความเคารพแบบเดิมต่อไป โดยก่อนหน้านั้น การทำความเคารพฮิตเลอร์ถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถเลือกได้ในการแสดงความเคารพในกองทัพเยอรมัน และใช้เฉพาะเป็นการตอบรับการทักทายแบบดังกล่าวเท่านั้น

หลังปี ค.ศ. 1945แก้ไข

การทำความเคารพฮิตเลอร์ซึ่งเป็นการดัดแปลงมาจากการทำความเคารพแบบโรมันถูกใช้ในหลายประเทศด้วยความหมายหลายประการก่อนหน้าสงครามโลกครั้งที่สอง อย่างเช่น การทำความเคารพแบบเบลลามี ซึ่งใช้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิญาณความจงรักภักดีต่อธงชาติสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 จนถึงช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 และการทำความเคารพแบบโรมันมีส่วนคล้ายกับการทำความเคารพฮิตเลอร์ ในปี ค.ศ. 1942 จึงได้มีการยกเลิกการแสดงความเคารพดังกล่าวเนื่องจากสาเหตุนี้ และยังได้มีการยกเลิกการแสดงความเคารพแบบดังกล่าวในอีกหลายประเทศ ในประเทศสเปน การทำความเคารพแบบฟาสซิสต์เป็นที่นิยมน้อยลง ภายหลังการถึงอสัญกรรมของฟรานซิสโก ฟรังโก ในปี ค.ศ. 1975 ถึงแม้ว่าจะมีการใช้กันอยู่ในกลุ่มนีโอฟาลังก์

การแสดงความเคารพดังกล่าวและการใช้ถ้อยคำประกอบถูกห้ามในประเทศเยอรมนีและออสเตรียภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ส่วนการแสดงความเคารพยังคงมีใช้กันอยู่โดยกลุ่มนีโอนาซี ซึ่งใช้ตัวเลข 88 ในการสื่อความหมายว่า "ฮิตเลอร์ จงเจริญ" (เลข 8 หมายถึง ตัวอักษร H ในภาษาอังกฤษ) การทำความเคารพรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า การทำความเคารพแบบคือเนน ซึ่งประกอบด้วยนิ้วโป้ง นิ้วชี้และนิ้วกลางก็ถูกห้ามในประเทศเยอรมนีเช่นกัน

นอกจากกลุ่มนีโอนาซีแล้ว กลุ่มฮิซบุลลอหฺยังใช้การทำความเคารพฮิตเลอร์เป็นการแสดงพลังและความจงรักภักดีของตน โดยท่าการทำความเคารพฮิตเลอร์ของฮิซบุลลอหฺไม่มีความแตกต่างจากท่าการทำความเคารพฮิตเลอร์ของนาซี

เชิงอรรถแก้ไข

  1. จาก Illustrated Exhibitor การรือฟื้นประเพณีดังกล่าวของชาวกอลและชาวเยอรมันอยู่ภายใต้การดำเนินการของ Augustin Thierry. Illustrated Exhibitor, 1852, vol. 1., pp.165-6

อ้างอิงแก้ไข

  1. "Der Nazi-Gruß war aus der spätgermanischen Zeit hergeleitet"; Brockhaus Encyclopedia, 1989,vol. 9, p. 604

ดูเพิ่มแก้ไข