นิ้วกลาง คือนิ้วที่สามบนมือของมนุษย์ อยู่ระหว่างนิ้วชี้และนิ้วนาง คนส่วนใหญ่จะมีนิ้วกลางเป็นนิ้วที่ยาวที่สุด แต่บางคนอาจยาวเท่ากับนิ้วชี้หรือนิ้วนาง ในทางกายวิภาคศาสตร์ นิ้วกลางอาจมีชื่อเรียกอื่นเป็นภาษาละตินเช่น digitus medius, digitus tertius, หรือ digitus III เป็นต้น

นิ้วกลาง
ภาพมือ มีลูกศรชี้นิ้วกลาง
รายละเอียด
หลอดเลือดแดงProper palmar digital arteries,
dorsal digital arteries
หลอดเลือดดำPalmar digital veins, dorsal digital veins
ประสาทDorsal digital nerves of radial nerve, proper palmar digital nerves of median nerve
ตัวระบุ
ภาษาละตินDigitus III manus, digitus medius manus, digitus tertius manus
TA98A01.1.00.055
TA2153
FMA24947
อภิธานศัพท์กายวิภาคศาสตร์

นิ้วกลางมีส่วนช่วยให้จับสิ่งของได้ง่ายขึ้น เช่น ดินสอ ปากกา หรือตะเกียบ นอกเหนือไปจากนิ้วโป้งและนิ้วชี้ ถึงแม้ว่าบางคนอาจไม่ได้ใช้นิ้วกลางเลย มือกลหรือแขนเทียมมักจะมีสามนิ้วเพื่อเป็นตัวแทนของนิ้วโป้ง นิ้วชี้ และนิ้วกลาง เพื่อให้จับได้ถนัดยิ่งขึ้นและไม่หลุดจากมือด้วย

ดูเพิ่ม

แก้